RUDÁ KYBERŠIKANA?

„Přátelé, to, co jsem našel dnes na Seznam.cz (Novinky – přetištěné z Práva), je už moc!

Za folklor považuji, že pod fotkou poslankyně Nedvědové je text označující ji v rozporu s článkem za pachatelku kyber - šikany. Co je vážnější, je moje přesvědčení, že celé to je z kuchyně té liberecké čarodějnice, která obklopena kývalkami a kývači po řadu let evidentně škodí straně, která ji velmi slušně živí!!! To je zatím nejsprostší útok na komunistickou stranu, který je o to závažnější, že jde z jejího vnitra! Kdy už se probudíte? Já s tím nic neudělám, mě už ze strany vyštvala. Osud té strany a poctivých lidí tvořících většinu jejího členstva i externích přívrženců, mezi které se nadále počítám, mi rozhodně lhostejný není! Zvažte už konečně, co tahle osoba honosící se více funkcemi než má automatická pračka, pro Vás vykonala užitečného?!!“

To nám napsal jeden z občanů Libereckého kraje před několika málo dny. Jeho jméno, stejně jako jména dalších neuvádíme, protože „ubohá postižená“ v likvidaci a pronásledování svých kritiků dosahuje výsledků, které by jí jistě mohli závidět i Svědkové Jehovovi a to jsou nějací odborníci!

Téměř současně totiž přišlo naší redakci několik dalších mailů podobného znění odkazujících se na stejný text, podepsaný: Jiří Ovčáček, Právo, některé i s připojeným článkem publikovaným na serveru Novinky.cz.

Článek je velmi zmatený, obsahující vzájemně si odporující vyjádření. Podle titulku je ostouzená poslankyně. Hned z prvé věty pod ním je obětí předsedkyně krajské KSČM (dosud neznámá funkce) Lysáková a autorkou je nejmenovaná pachatelka, kterou obhajuje v soudním sporu poslankyně JUDr. Nedvědová. Ta je ale o řádek níže odhalena jako pachatelka. O několik řádek níže už je JUDr. Nedvědová opět obhájkyní údajné autorky kyberšikany.

Článek by bylo možno přejít jako zmatený. Být zaměstnavatelem autora, měl by tento člověk druhý den v ruce výpověď za poškozování dobrého jména firmy zveřejňováním nesmyslného blábolu.

Věc ovšem nelze přejít mlčením, protože se jedná o jeden z mnoha projevů nikoli napjatých vztahů, ale napadání poslankyně tzv. funkcionářkou strany - KSČM, kterou JUDr. Nedvědová v Parlamentu zastupuje. Bude asi více lidí, kteří termínu „kyberšikana“ nebudou rozumět, což není to nejpodstatnější. Rudá také nemusí vždy znamenat politickou orientaci. Může to být i tak, že při zmínce o jistých „velmi oblíbených lidech“ celá řada jiných lidí vidí rudě nikoli na základě politické orientace, ale docela obyčejného vzteku.

Nechceme reagovat na dotaz autora výše uvedeného příspěvku. S užitečnými výkony Lysákové bychom byli hotovi velmi brzo, zato seznam škod by byl románem s mnoha díly. Omezme se tedy jen na ten poslední – poškozování KSČM znesnadňováním práce poslankyně.

Začít bychom mohli nominační konferenci, na které se tajnou volbou stanovilo pořadí kandidátů pro dosud poslední parlamentní volby. Šlo zejména o prvá čtyři místa, kde se rozhodovalo mezi čtyřmi „jedničkami“ z okresů Česká Lípa, Jablonec, Liberec a Semily. Na prvém místě se umístil Ing. Pešek z Jablonce, zatímco největší „hvězda“ Libereckého kraje skončila suverénně poslední – čtvrtá. Na její popud došlo k něčemu dosud v KSČM nevídanému. ÚV KSČM nerespektoval výsledek primární volby a změnil ho. Na prvé místo dal JUDr. Marii Nedvědovou, která skončila v primární volbě druhá. Ta byla nakonec také do Parlamentu zvolena. Následovalo přemlouvání, aby si vzala za asistentku Lysákovou. Upřímně řečeno: Kdo by si vzal za asistentku někoho, jehož organizační a jiné schopnosti nestačí ani na to, aby se z „chlívku“ s názvem OV KSČM Liberec staly slušné prostory, do kterých budou rádi chodit komunisté i nestraníci. Každý normální poslanec zaměstná, podle mého názoru, na pozici asistenta člověka, který mu dokáže zajistit odborný, organizační, případně dopravní kvalitní servis. Pokud nikoho takového KSČM poslankyni nenabídla, zvolila jako jednoho z asistentů svého syna. Znalci by řekli, že to není první a zřejmě ani poslední případ v Parlamentu napříč politickým spektrem, ba ani v KSČM samotné. Na vině bude nejspíše personální bída, ke které se KSČM likvidací zdatných a schopných (na Liberecku s účinnou pomocí Lysákové) dopracovala.

Ilustrující je např. to, že Lysáková řadu let nedodržuje ujednání o nakládání s prostředky za pronájem poslanecké kanceláře a hrabe největší díl pro Liberec, k čemuž měla oprávnění pouze v období, kdy byl poslancem JUDr. Vondruška z Liberce. Dříve po dvě období odírala Jablonec, nyní Českou Lípu a to se ještě nestydí vymáhat po poslankyni proplácení telefonů. To není k pousmání. Nejde o pár drobných. Intrikování a politikaření je nákladná záležitost a v jisté době Lysáková měla měsíční účet za telefon, jako OV Česká Lípa za celý rok.

Ve zmíněné slátanině pana Ovčáčka je také zmínka o tom, kterak si poslankyně stěžovala v červnu 2011, že se nedostane do poslanecké kanceláře. Pan Ovčáček si snad pamatuje, že otiskl 21. 6. 2011 článek „Poslankyně KSČM si stěžuje, že ji strana nechce pustit do kanceláře“. Stejně jako tehdy pan Ovčáček uvedl, že Lysáková na dotaz Práva odpověděla, že poslankyně přístup do kanceláře samozřejmě má. Oba ovšem zapomněli uvést, že pouze v případě, že v domě je někdo, kdo do něj poslankyni vpustí. Protože tomu tak vždy není, poslankyně, která neměla vlastní klíče, se do kanceláře nedostala a zanechala rukou psaný vzkaz: „Byla jsem zde a bohužel se nedostala do kanceláře, když mě tam nechcete pustit, tak mi alespoň posílejte poštu. Nedvědová M.“

Fotografii vzkazu, kterou tehdy pořídil zřejmě přivolaný pan Ovčáček, byla zveřejněna s článkem. Text jasně dokládá, že poslankyně se do budovy, tedy ani do kanceláře nedostala. Oprávněná je i stížnost na nedoručování pošty, když v témže roce poslankyni byla doručena pošta z kanceláře do Parlamentu s téměř dvouměsíčním zpožděním.

K poškozování vztahů v KSČM využívá údajná „oběť často svých mnoho funkcí a kontaktů z nich vyplývajících až po ty nejvyšší. Tak např. několik účastníků poslední okresní konference v České Lípě, konané 4. 2. 2012, se kterými jsem hovořil, nebo se na mě obrátili, se jednoznačně domnívalo, že ve vytýkacím dopise V Filipa na adresu poslankyně (když se spolu vidí 4 dny v týdnu z pěti) doručeném dva dny před konferencí, který byl na konferenci čten, má prsty liberecká „čarodějnice“. O ten titul si svým způsobem řekla sama Lysáková, když se na propagačním letáku na „slet čarodějnic“ objevila její fotka v příslušném kostýmu a s příslušným pometlem.

Paradoxem je, když se osoba dlouhodobě a mnohočetně vinná za poškozování a rozklad KSČM na Liberecku staví do pozice oběti a dokonce se dovolává soudní ochrany.

Před nějakým časem někdo mimo řeč poznamenal, když bylo rozhodnuto o konání VIII. sjezdu KSČM v Liberci, že by se tam při té příležitosti mohla konat demonstrace členů KSČM a sympatizujících s hesly „Pryč s Lysákovou:“ a podobně. Tenkrát jsme se tomu zasmáli. Půjde-li však vývoj s laskavým dohledem a podporou vedení KSČM tímto směrem i nadále, rozhodně bych to nevylučoval, ba právě naopak.

V Mimoni dne 21. 2. 2012 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473