KOMENTÁŘ - ŘÍJEN 2020

Moto: „Hloupost je hřích." T. G. Masaryk

M E N E   T E K E L   U F A R S Í N

       Tato slova jsou symbolem vážného varování, výstrahy před trestuhodným chováním. Objevila se v Babyloně roku 538 př. Kr., na hostině pořádané králem Belsazarem. blahorodiJmenovaný zde nabídl hostům nápoje v číších a pohárech uloupených v jeruzalémském chrámu. Když byla zábava v nejlepším, tak se na stěně síně objevil tajemný nápis Mene Tekel Ufarsín znamenající sečteno, zváženo, rozděleno, jímž byl předpověděn pád jeho říše, což se také stalo. Král Belsazar byl zabit a jeho království se zmocnili Peršané. Přeneseně se slovní spojení „Mene Tekel" používá jako označení varování před bezprostředně hrozící pohromou.

       A ta se blíží mílovými kroky! Už to nebudou lokální případy, jako tomu bylo v historii např. v případě měst Sodomy a Gomory, Pompejí a Herkulanea, Hirošimy a Nagasaky, nejrůznějších morových ran aj. Pohroma by zřejmě měla už charakter celosvětový. Jaký? Na to je celá řada názorů odborníků i laiků. Pravdou je, že leccos jde předvídat, ale ne všechno. A tak můžeme mj. předpokládat katastrofické dopady migrace na naši evropskou populaci. V případě, že se jí rozhodným způsobem nepostavíme, spláčeme nad výdělkem. A mohou nás stokrát přesvědčovat o opaku ti nejrůznější Sarkozyové, Merkelové, Leynové a jim podobní svými pofiderními frázemi, že migranti budou pro nás přínosem, neboť nás obohatí. Ano obohatí, ale čím? Tyto pitomosti mohou u nás tak nanejvýše prohlašovat jedinci jako jsou pan poslanec, učitel P. Gazdík (STAN) či paní europoslankyně M. Šojdrová (KDU - ČSL). První ještě nedávno prohlašoval, že by si do svého domku na Moravě rád vzal migranty. Druhá pak ve své proevropské servilitě se snaží dostat migranty na naše území. V poslední době navrhuje umístit, „děti" migrantů z Řecka u nás. Ale už nemluví o tom, jaké „děti". Snad to nebudou ty „děti", z ostrova Lesbos, které se zde spolupodílely na nedávných požárech a ničení ubytovacích zařízení pro migranty a to jen a jen proto, aby na sebe upozornily a mohly se dostat z tzv. humanitárních důvodů do zemí vysněné EU, což se jim už částečně podařilo. Čelná protagonistka migrace p. Merkelová jim už vstup do Německa přislíbila.

       Předsedkyně Evropské komise paní U. Leynová nám chce v souladu s novou migrační strategií povinně vnucovat migranty. V případě nesouhlasu nás čekají pokuty a soudy. V této souvislosti je třeba upozornit i na nebezpečí našeho dotačního vládního programu za 95 milionů korun týkajícího se budování a provozu migračních center na roky 2021-2022. Tato centra mají být v Ústeckém, Královehradeckém, Jihomoravském kraji a v Praze. V této souvislosti se naskýtá otázka. Proč si máme u nás budovat jakousi novodobou pátou kolonu, abychom dopadli obdobně jako tomu je dnes např. v Německu, Francii, Řecku, Švédsku aj.? A to nehovořím o USA, zemi pro některé „vysněné demokracie", která se pozvolna začíná nejenom drolit, ale, i hroutit. Lví podíl na této situaci mají bezesporu černošská a arabská hnutí a to jak v USA, tak i v západní Evropě, která se stále více a více protispolečensky radikalizují. Jedním z takových je např. hnutí BLM (Black Lives Matter). Výsledkem „činorodé práce" takových hnutí je extremizmus všeho druhu včetně nejrůznějších projevů násilí, ničení stávajících hodnot, loupeží, znásilňování, vraždy z toho nevyjímaje. Velmi nebezpečným není jejich rasistický a anarchistický podtext, ale už i otevřený rasismus projevující se nenávistí k bílým. A to snad u nás nechceme mít s výjimkou pár cvoků. Proto je už nutno přestat duchaplně „kecat" a něco konkrétního proti tomu začít dělat. Už jsme se přece z historie mnohokrát poučili, že musíme spoléhat pouze sami na sebe a nikoliv na plané sliby druhých. K tomu je však potřeba kvalitních nekompromisních lidí a nikoliv servilních beznázorových šašků poslušných svých zahraničních protektorů. Musíme už také skončit s falešnou solidaritou, která nám nikdy nic dobrého nepřinesla a nepřinese dnes ani v budoucnu.

       Je vcelku logické, že to je pro mnohé lidi téměř nadlidský úkol. Uvědomme si, že naše současná, díky mnohým médiím, zdebilizovaná společnost má herkulovskou práci sama se sebou. Je tomu tak proto, že nám takřka před očima geometrickou řadou rostou přechytralí malí a velcí Brouci Pytlíci všeho druhu. Jednoduše a krátce, tito chytrolínové typu A. Geislerové a jí podobných dělají, že všemu rozumí a tak se nedivme, že všechno vypadá tak jak vypadá. To je naše neštěstí! Slušnost a skromnost jakoby se vytratily z našeho života. Vedle diletantismu se hrubost, sprostota a ostré lokty stávají doménou dnešních dnů. Když se neumí chovat ani „Samozvaná elita" národa např. její mnohá parlamentní vystupování „nejlepších z nejlepších" tak se nelze divit, že se to musí zákonitě odrazit na lidu obecném. A to není jen případ pana P. Novotného, hysterika s poruchou osobnosti projevujícího se nestabilními emocemi, primitivními reakcemi a častým vyvoláváním různých konfliktních situací a hádek. Takový člověk, trpící hysterickou poruchou a stihomanem chce být středem pozornosti. Neštěstím je však skutečnost, že někteří, především jednoduší lidé, vidí v něm recesistu a nikoliv všemi mastmi prohnaného hochštaplera. Zapomínají přitom, že už něco podobného tady před lety bylo. Jednoho takového pána také lidé měli pro „srandu králíkům" a jak to nakonec dopadlo! Z toho plyne stará pravda, že se nikdy nic nesmí podceňovat, aby nám nakonec nezůstaly oči pro pláč!

       Specifickou kategorií občanů všech zemí, včetně té naší, jsou tak zvaní přemoudřelí kverulanti. Jejich společným jmenovatelem je stálá nespokojenost a domáhání se svých domnělých práv. Přidáme-li k tomu ještě u některých nesnášenlivost, svárlivost či kverulantskou paranoiu, máme jejich obrázek takřka úplný. Všeobecně lze říci, že kverulantům se nejlépe dobře daří v anonymitě davu, různých shromážděních, demonstracích apod. Zde se totiž cítí jako ryby ve vodě. Často se předvádějí bez skrupulí v celé své nahotě. Markantními projevy kverulantů z poslední doby je jejich účelově vyvolávaný odpor proti vládním protikoronovým opatřením. Tito „hrdinové" bez bázně a hany dělají vše, aby se zviditelnili a ukázali, že se od nikoho nenechají omezovat ve svých právech. O povinnostech však cudně mlčí. Dokonce někteří jedinci jdou v tomto směru tak daleko, že pod vlivem svých „spouštěčů" motají dohromady páté přes deváté od A. Babiše přes R. Primulu, fráze o pravdě a lásce, ohrožené demokracii, disidentu Nevalném, prezidentských volbách v Bělorusku aj. Jako pěst na oko však působí, když dvě známé herečky se nedokážou udržet na řetězu a jedné z nich vycházejí z úst vulgární slova, za která by se nemusela stydět ani dřívější IV. cenová skupina. Druhé zase opouštěla ústa tak „oduševnělá" slova, za jejichž obsah by se nemusel stydět ani sám Pepek Vyskoč z románu J. Haška Osudy dobrého vojáka Švejka. A tak by se dalo pokračovat dál a dál a konec by byl kdesi v nedohlednu.

       A co říci závěrem? Snad pouze tolik, že by bylo třeba se ještě jednou vrátit na samý počátek tohoto komentáře a seriozně se zamyslet nad jeho obsahem. Při této příležitosti se pokusit odpovědět si na některé otázky jako jsou např.: „Co se to z nás stalo? Jací jsou dnes z nás lidé? Kam se poděla veškerá slušnost a úcta jednoho k druhému? Jak je možné, že se mezi námi takovou rychlostí šíří hloupost? Proč lidem začínají stačit k životu plná miska, alkohol, sex a laciné přitroublé americké filmy? Z jakého důvodu se stydíme za svoji řeč a české výrazy nahrazujeme anglickými? Kam se poděla naše česká hrdost? Proč pliveme po svých dějinách a jejich hrdinech? Proč už nemáme na věci svůj vlastní názor? Proč se stáváme posluhy cizích, a hrabeme se do věcí, do kterých nám nic není? Proč stále musíme lézt jinému do zadku, abychom se zalíbili? A tak bychom mohli pokračovat dál a dál....

       Věřte, že budeme-li bagatelizovat slova Mene tekel ufarsín nic nás od pohromy nezachrání a náš osud bude zpečetěn! Anebo se snad mýlím? Ale na to si již musí odpovědět každý sám!

I N G . V Á C L A V   S V A T E K

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473