NÁŠ KOMENTÁŘ - ZÁŘÍ 2020

Motto: „Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost." /G. Orwell/

KDO VYPUSTIL DŽINA Z LÁHVE?

blahorodi

Jak je nebezpečné vypustit džina z láhve je známo z řady pohádek. Džin, coby orientální pohádková bytost, dokáže na svobodě natropit nemalou šlamastiku. Myslí-li si snad někdo, že tak jako v pohádce, vypustí džina z láhve a ten mu bude za všech okolností sloužit a plnit všechna jeho přání a příkazy, se šeredně mýlí. Mýlili se i někteří ambiciózní jedinci, kteří ve své touze po moci se už dokonce viděli v rolích pánů světa. Takových nebylo v historii málo a není jich málo ani dnes! Zřejmě se nepoučili, jak to s takovými vládychtivými individui nakonec dopadá.

       Položme si proto otázku zdali k takovým situacím nedochází i v naší době? Odpověď zní lakonicky. Ano, dochází! Rozdíl oproti minulosti spočívá v technických vymoženostech lidstva. Princip však zůstává stále stejný. Lidé jsou nepoučitelní. Jsou mezi nimi i tací, kteří si myslí, že nad ně není, že jsou chytřejší než druzí. V některých případech jdou ve své sebestřednosti a sebechvále tak daleko, že se považují až za vyvolené, které musí ostatní poslouchat a zároveň jim i sloužit. Myšlenkové pochody takových jedinců vedou často od sebekontroly až k bagatelizaci otázek života a smrti. Jedním takovým absurdním výplodem jejich chorého mozku je skutečnost, že mnozí z nich stále nechtějí věřit, že použitím zbraní hromadného ničení by lidstvo mohlo udělat tečku za svojí existencí. I když je tato hrůzná alternativa všeobecně známá tak si bláhově myslí, že kdyby využili momentu překvapení a udeřili na protivníka, jako první bude rozhodnuto v jejich prospěch, což je vyslovená fantasmagorie mozku. Tito tzv. prováleční jestřábi totiž zapomínají, že doba kdy moment překvapení mnohdy rozhodoval o bytí či nebytí protivníka je dávno pryč. Dnes by se už asi těžko mohlo opakovat něco podobného, jako tomu bylo např. v r. 241 př. n. l., v rámci První Punské války, s bitvou u Aegatských ostrovů nedaleko Sicílie. Tam díky momentu překvapení slabí Římané zničili silné kartaginské loďstvo. V dnešní době by zákonitě přišel obranný jaderný protiúder, který by rozpoutal doslova „peklo na zemi." A přesto, žel, jsou dnes mezi námi tací, kteří by se neštítili ničeho jen, aby mohli ukojit svoje sobecké velkopanské choutky. Zřejmě staré Vespuciánovo rčení „Pecunia non olet" (Peníze nesmrdí) nabírá ve světě stále více na síle.

       Zvláště nebezpeční jsou v tomto směru lidé ze skupiny Bilderberg Group a jejich přisluhovači. Toto „bratrstvo" jakési novodobé „Kočičí pracky", hrající si na současné „übermensche", má nemalý podíl na tom co se děje v současném světě. Zdá se, že ortodoxní illumináti a jim podobní byli a jsou proti nim úplné nicky. Bilderberští ve svém velikášství neradi slyší, že dávno před nimi žili tady lidé, kteří si rovněž mysleli, že ovládnou svět a ostatním budou diktovat svoji vůli. Nikomu se to nepodařilo a nakonec si sami vylámali zuby. Za všechny takové si lze namátkou připomenout jména, jako byli např. Alexandr Veliký, Čingischán, Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler a další jim podobní. Nepodařilo se to ani zakladateli Bilderberg Group D. Rockefellerovi, který je už nějaký ten pátek na pravdě Boží a nepodaří se to ani jeho souputníkům ani následovníkům. Nezapomínejme, že kořeny globalizace světové nadvlády sahají do počátku lidstva. Dobývání a impérium je staré jako civilizace sama. Babylon, Egypt, Řecko, Řím a mnozí další zakládali impéria a vedli války o nadvládu. To se táhne dějinami lidstva jako červená nit v nejrůznějších podobách až do dneška.

     Bilderberg Group je často považována za elitní spolek tvořený cca 130 lidmi ovládajícími svět (z nichž třetinu tvoří politici a zbytek byznysmeni). Faktem zůstává, že bez jejího vědomí a souhlasu se nic převratného ve světě dít nebude. Dá se říci, že tato jakási „superfirma" ovládá vše! (Od cen komodit přes kursy měn až po figurky stojící v čele států). Hlavním rysem bilderbergské strategie je obelhávání lidstva, aby bylo připraveno na světovou vládu. Hlavním cílem pak má být vybudování unipolárního světa, vytvoření globální vlády a redukce lidstva planety jeho vyhubením o 80 %. Zvrácenou vizí těchto lidí je zotročení zbylé populace. Přinutit všechny lidi k životu v uzavřených městech připomínajících ghetta, kde nebudou mít žádné soukromí a veškerý jejich pohyb bude monitorován. Vstup do neutralizovaných zón bude sledován, což má být součástí Nového Světového řádu. Ten se má stát alfou až omegou otevřené světové nadvlády, po které toužili tyrani všech dob. Bývalý americký prezident G. Bush starší to výstižně vyjádřil slovy: „Je to velká myšlenka ten Nový Světový Řád." Ano je, ale jak pro koho! Nezapomínejme, že jednou z jeho podmínek jsou mj. i ztráty národních suverenit (O té naší ani nemluvě neboť k ní došlo už vstupem do Shengenu a zrušením hranic). A přidáme-li k tomu ještě migraci (účelové novodobé stěhování národů), tak nás potěš Bůh!

       Někteří lidé stále ještě nevěří, že migrace, za kterou stojí mj. i Bilderberg Group, byla uměle vyvolána, pečlivě řízená a financována silami, kterým slouží jako prostředek ke globální přeměně světa. Fráze představitele Bilderbergu a zvláštního zmocněnce OSN pro migraci pana P. Sutherlanda a jemu podobných, že „imigrace přispívá k hospodářskému růstu hostitelských zemí", jsou pouhým zastíracím manévrem sloužícím k zamaskování pravé podstaty věcí, kterou má být definitivní zánik historické Evropy a její nahrazení „novými" snadno ovladatelnými „Evropany". Postoje a názory zmíněného pána plně korespondují s názory a plány filantropa G. Sorose. Jeho finanční fondy dlouhodobě financují vedle multikulturalismu i prostituci, homosexualizaci společnosti, legalizaci drog, radikální feminismus aj. Ve svém plánu na řešení uprchlické krize G. Soros mj. také usiluje o to, aby EU v blízké budoucnosti přijímala každoročně alespoň milion migrantů a ty přerozdělovala členským státům podle povinných kvót. Myslím, že není už o čem hovořit, kam se Evropa řítí.

       Za to všechno co nás čeká, můžeme poděkovat všem protagonistům těchto zrůdných myšlenek. Proto je zcela na místě se ptát: „A kdo stojí za jejich realizací?" Odpověď je prostá: „Všichni ti, kteří chtějí likvidovat současnou společnost a na jejích troskách pak vybudovat tu novou „multikulti", plně debilizovanou a poslušnou svých pánů." Těm by pak mělo stačit i těch cca 500000 slouhů vyčleněných ze zbytkové populace. K realizaci těchto jejich představ slouží kde co. Proto se uskutečňují ty nejrůznější revoluce, včetně všech barevných a jim podobných. Proto dochází k rozbíjení „neposlušných" států, k ostouzení jejich vlád, k diskreditacím nepohodlných lidí. K řízeným skandalizacím a nátlakovým akcím jsou vesměs zneužíváni nezkušení mladí lidé pod vedením svých „demokraticky" smýšlejících podplacených gurů, atd. Přidáme - li k tomu stále nedoceněné, chamtivé pseudointelektuály a prodejné novináře tak se nelze divit co se děje a k jakým „světlým" zítřkům se společnost mílovými kroky ubírá! To už není žádná demokracie, ale účelový „bordel" zvláště, když rozhoduje zfanatizovaná ulice. A to všechno se děje za peníze tzv. elit, kterým je pořád všechno málo a které chtějí stále víc a víc. Jejich skrytá vláda s pomocí nastrčených figur hochštaplerů ve prospěch korporací přece nezná mezí. Jména, která se navždy zapsala coby protagonisté Bilderbergu jsou dnes všeobecně známá. Patřili a patří mezi ně např. všichni ti Rockefellerové, Rotchildové, Sorosové, Sachsové, Dopfnerové, Nadellové, Kisingerové, Rutteové, Ó Leáryové, Gatesové, Hesleyové a řada dalších jim podobných individuí. Přidáme-li k nim ještě širokou škálu jejich věrných poskoků tak se není čemu divit. Zřejmě pro ně platí to staré mušketýrské: „Jeden za všechny, všichni za jednoho". Ale samozřejmě v jiném gardu!

       A co říci závěrem? Snad pouze tolik, že světovládné choutky těchto „zachránců" kapitalismu nakonec padnou v niveč. Svět nedovolí, aby byl takovými „típky" z Bilderberg Group a jim podobnými zmanipulován. Nedovolil to nikdy a nedovolí to ani dnes! Jsem názoru, že historie, která je druhou největší prioritou řízení společenských systémů a druhým informačním prostředkem vedení informační války nebude v davově „elitaristických" společnostech nástrojem řízení a nebude mít možnost manipulovat s lidmi a řídit je na základě cíleně deformovaných interpretací minulosti. Bohužel dnes stále častěji, včetně nás, dochází přímo k falšování minulosti k obrazu těch, kterým servilně slouží v souladu s pofiderním rčením: „Kdo má peníze má i pravdu." Všichni přece víme, že lež má krátké nohy a povětšinou se také prolákne. Není problém přesvědčit lidi polopravdami a lží o nejrůznějších nesmyslech, nahánět jim strach a účelově podle potřeby je vyhánět demonstrovat, či nechat sedět doma. K tomu všemu přece stačí tak málo - patřičný impuls! A ten se vždycky najde! Anebo se snad mýlím? Ale na to si již musí odpovědět každý sám!

I N G.   V Á C L A V   S V A T E K

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473