ZNIČÍ "NAŠE" DĚTI NÁŠ NÁROD?!!!

Poznámka RSP: Níže uvedené pojednání vzniklo před více než čtyřmi roky. Jak je vidět a slyšet, je třeba ho dále a stále uvádět ve známost a připomínat. Asi nejvíc těm, kdo chválí naši vládu, parlament a platný politický systém!

Děti jsou v první linii boje za zničení národa

Současné zneklidňující téma inkluze českého školství je POUHÝM detailem v naplňování OFICIÁLNÍCH plánů, jak zničit český národ. Není to nic „osobního“, jak vám řeknou „odborníci“, jde prostě jen o zničení naší země – stejně jako všech okolních zemí - které je plánované. Jede se podle harmonogramu EU a OSN. Podívejme se na vše podrobněji a pro větší nadhled v pouhých devíti bodech, které dokonale odhalují komplexní plán genocidy národů.

1. Richard Coudenhove-Kalergi, rakouský politik s československým občanstvím (1894-1972) založil

v roce 1922 hnutí „Panevropan“, které předjímalo nastolení Nového světového řádu, založeného na Federaci národů řízené Spojenými státy. Sjednocení Evropy mělo být prvním krokem k jediné světové vládě.

2. Podstata plánu spočívá v tom, že obyvatelé budoucích „Spojených států evropských“ již nebudou

původními národy, ale bude to druh zvířeckých podlidí vzniklých míšením ras. Tvrdil, že je

nezbytné „křížit“ evropské národy s asiaty a černochy, aby vzniklo mnohoetnické stádo bez

specifických vlastností, snadno ovladatelné elitami u moci. Je pokládán za otce Maastrichtu a

multikulturalismu. Na jeho počest byla ustanovena Evropská cena a jako první ji získala Angela

Merkelová v roce 2010. Teze prosazující genocidu evropských národů pomocí masové imigrace

tvoří základ oficiální politiky evropských vlád - a tedy i té naší.

3. EU zahájila již v roce 1995 postupnou imigraci 50 až 80 milionů muslimů ze Středozemí do roku

2050. Projekt se jmenuje „Euro-Med“ a byl připravován s vyloučením veřejnosti. Počet

„potřebných“ imigrantů do Evropy odhaduje Eurostat. Pod záminkou, aby prý bylo z čeho živit

evropské důchodce.

4. Thomas Barnett, poradce bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda, již v roce

2002 oficiálně sdělil toto: „Konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na

zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě.

Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 milionu přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem tak bude

vznik populace s průměrným IQ 90, tedy lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní, aby pracovali.“

5. OSN prosazuje oficiálně genocidu svým neustálým vybízením k přijímání miliónů uprchlíků, aby se

„kompenzovala nízká porodnost v Evropě“. Zpráva OSN z roku 2000 má název „Migrace k náhradě

původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace“ a uvádí, že Evropa bude v roce

2025 „potřebovat“ 159 miliónů imigrantů.

6. Projekt OSN „Agenda 21“, kterou ČR podepsala v roce 1997, je komplexní plán akcí, jak

vytvořit celosvětovou vládu a ukončit dosavadní suverenitu národních států. Jak říkají autoři

projektu: „Je pouze nutné, aby stát ukradl jednu generaci dětí a následně je indoktrinoval.“ V

této souvislosti je důležitá právě inkluze, která má za cíl dělat i z normálních dětí analfabety.

Podle dokumentů Agendy 21 ve škole nemají platit ani přírodní zákony – vše má být pouze věcí

„konsensu“. Jak praví inspirátoři těchto metodických textů: „Více vzdělaní lidé mají větší příjmy a

spotřebují více zdrojů, než ti chudí s nižším vzděláním“.

Příkladem naprosté degradace vzdělávání je norská škola - literatura tam není, historie není,

fyzika není, chemie není, zeměpis není. Ve školách visí oznámení typu: „Jestliže tě rodiče nutí

dělat úkoly, zavolej nám. My ti pomůžeme zbavit se od takových rodičů.“ Pro lidstvo Agenda 21

plánuje život bez soukromého vlastnictví a počítá se zrušením rodiny – děti mají patřit vládě.

7. Pilotní projekty státního odebírání dětí rodičům nyní probíhají v Norsku i v ostatních

severských zemích a postupně se rozšiřují do Anglie, Německa a dál a dál. Norská Barnevern,

finská Lastensuoelu, německá Jugendamt atd. - proti rodičům a dětem působí dobře

organizovaná světová kriminální síť. Čísla odebraných dětí: 200 tisíc v Norsku, 300 tisíc ve

Švédsku, 250 tisíc ve Finsku – takové obrovské množství svědčí o ukradeném pokolení!

8. V Evropě existují tzv. „sexuální standardy“, v nichž je přímo napsáno, že rodiče jsou povinni

spolu s dětskými vychovateli učit maličké děti „různým druhům lásky“ a konstatují, proč mají

rodiče a vychovatelé ve školkách učit děti masturbovat a to do čtyřech let a v žádném případě ne později – protože novorozenec musí prý poznat svoji „pohlavní identitu“. Přikázanou sexuální osvětou je nutné už v době porodu zjistit, kdo to vlastně je: gay, lesbička, bisexuál, transsexuál nebo transvestita. Z rovnoprávnosti pohlaví jsou vyňata slova „muž“ a „žena“, „otec“ a „matka“.

Jaký je cíl? Například materiály sociologů Ministerstva mládeže v Norsku „plánují“, že k roku

2050 bude Norsko z 90 % homosexuálním státem.

9. Velký propagátor a realizátor celosvětového očkování Bill Gates v roce 2010 otevřeně přiznal, že

vakcíny a současná zdravotní péče mají za cíl depopulaci planety. Řekl: „Dnešní svět čítá 6,8

miliard lidí. Spěje k devíti miliardám. Jestliže odvedeme velký kus práce díky novým vakcínám,

zdravotní péči a reprodukčnímu zdravotnictví, mohli bychom to snížit možná o deset nebo

patnáct procent.“ Gates dále tvrdil, že očkovací látky mají sloužit k tomu, aby se snížil počet

obyvatel, čímž se sníží i emise CO2. Stejný cíl má podle něj i současný systém zdravotní péče a

reprodukčního zdravotnictví. Mimochodem, poslední novinkou je očkování těhotných žen.

Nejprve jsou schváleny zákony, že očkování je povinné a všechny děti ho musí podstoupit. Potom

jsou vyrobeny vakcíny, které pomalu usmrcují. Mentalita světové „elity“ vychází z toho, že je to

„fér“, neboť údajně mají přežít jen ti nejodolnější. Problém je ovšem v tom, že se to musí provést

tak, aby proočkované generaci již nebylo pomoci. Proto se neustále zkracují očkovací termíny.

Dnešní kojenec dostane tři dávky hexavakcíny již v prvním roce života. Je to zásah, který zabrání přirozenému rozvoji imunitního systému dítěte v samém zárodku. Farmaceutický průmysl tak získává svého celoživotního klienta a systém moci trvale poškozeného otroka, který předčasně zemře a vyklidí prostor těm, kteří si planetu chtějí přivlastnit jen sami pro sebe.

Například Norsko je první země na světě, která sleduje sebevraždy dětí od 0 do 7 let. Jak ale může

být novorozenec vůbec schopný ukončit svůj život? Jestliže děti skutečně umírají, pak to orgány

oficiálně svedou na „sebevraždu“. Ti lidé nemají duši a asi proto věří, že jim to projde.

Pohoršujeme se nad agresívním chováním ilegálních migrantů, ale oni jsou skutečně jen

pouhým nástrojem OFICIÁLNÍCH A DLOUHODOBÝCH plánů na likvidaci evropských národů a tedy i naší země. A jako vrchol všeho - všechny ty zničující direktivy EU a OSN naše vláda i náš

parlament postupně naplňují!!!!! Copak jsou všichni šílení? Copak nevědí, že se to týká také

jejich dětí?

V Praze 1. 3. 2016 Vladimíra Vítová, Univerzita Karlova

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473