NÁŠ KOMENTÁŘ - PROSINEC 2019

Motto:„Posledním stupněm závisti je nenávist“. / Plinius Ml. /

P Ř E D V Á N O Č N Í   R O Z J Í M Á N Í

blahorodiTo hlavní už máme konečně za sebou. Mám na mysli oslavy třicátého výročí vítězství naší sametové revoluce. Nyní se nacházíme v období jakéhosi „doznívání husitství“ s řadou jeho atributů.                                                                 

Naši současnost nelze povětšinou charakterizovat pouze „duchaplnými“ komentáři, rozhovory, postřehy, úvahami ale i poučováním nejrůznějších větších a menších hvězdiček, předhánějících se v emotivním líčení svých osobních zážitků a zkušeností z doby před 30 lety. Je přitom paradoxem, že někteří z těchto aktivních jedinců nebyli v té době ještě ani na světě a přesto bez znalosti věci „zasvěceně žvaní“ a ostatní poučují způsobem mnohdy až profanujícím sametovou revoluci.

Faktem zůstává, že naprostá většina našich lidí tehdy věřila, že po pádu tehdejšího totalitního režimu nás čekají změny k lepšímu, což se také do značné míry stalo. Žel, znovu se však v naší společnosti začali opět postupně prosazovat ti, kteří obdobně jako tomu bylo už v roce 1968, se zdárně „zakopali a přežili“, změnili kabát a pokračovali ve svých dřívějších „bohulibých“ činnostech. Samozřejmě, že nikoliv k prospěchu obecnímu, jak tito lidé halasně do světa „vytrubují“, ale především k prospěchu vlastnímu. V sametové revoluci svoji příležitost uviděli i mnozí novodobí „rytíři bez bázně a hany“, schopní pro peníze a kariéru prodat i vlastní babičku. Nic nového pod sluncem, tak tomu bylo odedávna, když se měnily režimy. Těm slušným a poctivým lidem, kteří to mysleli s republikou dobře, v mnohých případech nakonec zůstaly jen oči pro pláč. Přesně v souladu se starou známou pravdou: „Dej člověku moc a poznáš jeho nejhorší vlastnosti.“ Tato stará pravda se opět potvrdila.

         Nejinak tomu není ani dnes. Je sice nepopiratelné, že v mnohých oblastech našeho života se vykonal velký kus práce k lepšímu, včetně zvyšování životní úrovně lidí. Na straně druhé, jinak tomu snad ani být nemůže, přetrvává řada nedostatků. Není účelem tohoto komentáře seriózně analyzovat jednotlivé plusy a zápory toho či onoho neboť to není v našich silách. Přesto si dovolím v tomto předvánočním čase se alespoň dotknout několika křiklavých jevů, které nám rozhodně žádnou čest nedělají, spíše naopak.

         Jedním takovým je účelové znevažování a dehonestace osoby prezidenta naší republiky M. Zemana, kterému by někteří jeho odpůrci nasadili psí hlavu. Je doslova a do písmene přímo nechutné co si někteří jedinci vůči jeho osobě dovolují. Samozřejmě žádný člověk není bez chyby tedy ani M. Zeman není výjimkou. Ale hrubost, urážky a sprostota některých jedinců, kteří tomuto moudrému a vysoce vzdělanému člověku nesahají po všech stránkách ani ke kotníkům je až do nebes volající.

         Jakoby se z některých lidí vytratily slušnost, korektnost, takt jakož i pochopení pro realitu současného světa a nahradily je závist, hrubost, sprostota a nenávist, které se dnes stávají mnohým vlastní. A můžeme to omlouvat čímkoliv včetně tvrzením, že se nedá nic dělat, neboť společnost zhrubla a proto je taková, jaká je. Ano, zhrubla, ale položme si otázku? Co je příčinou daného stavu? Což na jedné straně celá řada obhroublých žurnalistů, herců, politiků včetně poslanců, komentátorů, novinářů a na druhé straně i řada duševních omezenců, úchyláků a dalších jim podobných individuí, se nestávají především pro mládež negativními vzory? Vystupování a vyjadřování takových lidí včetně jejich časté používání vulgarismů a hrubostí hovoří samo za sebe. A my se stále jen divíme a divíme a nic razantního proti tomu neděláme. Je prostě „cosi shnilého ve státě Dánském“. Jak by s určitostí sobě vlastní poznamenal klasik.

         Samostatnou kapitolou je v tomto směru televize. Není žádným tajemstvím, že v řadě případů v honbě za ziskem kupuje či zadarmo získává pro svoji prezentaci nejrůznější škvár, který svojí bezduchostí a tupostí nepřímo formuje názory a postoje lidí. Její podíl na „debilizaci“ naší společnosti je tak rozhodně nemalý. Mnohdy se i zdá, zdali prezentace nejrůznějších braků není vůbec účelová. A tak by se dalo pokračovat dál a dál. Zřejmě mnozí jedinci zodpovědní za tuto situaci se řídí Vespasianovou tézí: „Pecunia non olet“. (Peníze nesmrdí.) A k tomu bych ještě přidal: hlavně když to nese!

         Je smutnou skutečností, že v poslední době se nám jako houby po dešti stále častěji objevují nejrůznější „oduševnělí všeználkové“ kteří, aby se zviditelnili, vytrubují do světa svoje moudra všeho druhu. Jedním z takových je i starosta za ODS v Praze Řeporyjích P. Novotný, jehož „sláva“ se díky jeho sprostotám, hrubostem, vulgaritám a nejrůznějším anomáliím už dnes až „hvězd dotýká“. Je s podivem, že mu to mnozí jeho soukmenovci na různých stupních stranického žebříčku včetně předsedy ODS P. Fialy trpí. Asi ho potřebují, a proto také mají k tomu svoje důvody. P. Novotný zřejmě někomu a něčemu dobře slouží! Svojí straně však svým chováním vysloveně škodí. Je přitom s podivem, že je tak silně protirusky angažovaný neboť svým jednáním, chováním a sprostotou zřejmě nikoliv vlastní hloupostí, ale účelově, narušuje česko-ruské vzájemné vztahy.

         A co říci závěrem? Snad pouze už jen tolik, že pokud se bude i nadále stupňovat protiruská a protičínská politika některých obdobně smýšlejících pánů jako je P. Novotný a jemu podobní a nebude-li jim v tomto směru udělána přítrž, doplatíme na to coby Česká republika velmi citelně. A nepomohou nám ani vzletná slova ani přesvědčování o nutnosti dodržování lidských práv a demokracie v těchto zemích, spíše naopak. Jasně a stručně-každý osudu svého strůjcem! Anebo se snad mýlím? Ale na to si již musí odpovědět každý sám!

I N G.   V Á C L A V    S V A T E K

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473