NÁŠ KOMENTÁŘ - ZÁŘÍ 2019

Motto: „Kdo čte, ten myslí, kdo myslí, ten uvažuje.“ /Victor Marie Hugo/  

U B O Ž Á C I

         Dovoluji si předeslat, že k mému zářijovému komentáři mě nepřímo inspiroval název knihy velikána francouzské literatury Victora Huga - Ubožáci. blahorodiNení třeba připomínat, že zmíněná kniha je rovněž známá pod názvem Bídníci.
Samotný název „Ubožáci“ mě fascinoval natolik, že jsem jej použil jak k obecné tak i konkrétní charakteristice několika postav naší politické scény. Jsem totiž přesvědčen, že o ubožáky nejrůznějšího typu není v poslední době nouze, ba spíše naopak. Mezi nimi nemalou roli hrají povětšinou tzv. duševní ubožáci rekrutující se z řad polovzdělaných či jednostranně orientovaných tzv. „půlpánů“ myslících si, že nad ně není a jejich „pravda“ je ta jediná správná. Bohužel tito jedinci z nezkušeností a neznalostí věcí účinně napomáhají k další debilizaci naší současné společnosti. Samozřejmě k radosti těch, kteří jak doma tak i v zahraničí za nimi stojí a jejich kroky účelově řídí. Nedivme se proto, že trvale stoupají i počty sociopatů, tj. násilníků, tvořících už dnes cca 4% běžné populace pro které je charakteristická tzv. absence svědomí.

         Nezapomínejme, že jedním z charakteristických rysů naprosté většiny duševních ubožáků je většinou hromadění výhod všeho druhu – peněz, slávy, moci, jistot aj. Díky svému sobectví, a to jak otevřenému tak i skrytému, se tací ubožáci snaží zuby nehty, často „ i přes mrtvoly“ dosáhnout vytčeného cíle jakéhosi pomyslného ekonomického ráje. Z ubožáků tohoto druhu se tak stávají ubozí bezcharakterní lidé, kteří profesionálně lžou, podvádějí a kradou. Takovým negativním příkladem jsou nám v tomto směru někteří jedinci naší společenské elity, ubozí tím jak myslí a žijí. Žel však, že nám jsou mnohdy tací elitářtí ubožáci dáváni za vzor a mnozí lidé jsou účelově takovými pofiderními vzory mnohdy až fascinováni. Prostě a jednoznačně řečeno: „Blbost kvete v každém věku.“

         Jako takový klasický příklad duševního ubožáctví z posledních dnů je vystupování starosty Prahy 6 O. Koláře z TOP 09 v souvislosti s postříkáním památníku maršála Koněva. Jeho výroky přesahují snesitelné hranice. Nejprve totiž nepřímo podpořil ty, kteří památník postříkali, následně zabraňoval odstranění barvy a ty, kteří barvu odstraňovali, nazýval ruskými trolly a dodal další hanlivé výroky jako např., že nebude čistit boty ruským generálům apod. Samozřejmě, že jeho protiruské postoje a výroky jsou k jeho radosti médii zveřejňovány. Je s podivem, že jeho otec, diplomat a obdivovatel V. Havla, mu nic neřekl o tom, že už v roce 1993 byla V. Havlem a B. Jelcinem podle článku 21 Smlouvy o přátelství a spolupráci, podepsána dohoda, že obě smluvní strany se zavazují, že na svém území budou zajišťovat péči o vojenské hroby a vojenské pomníky druhé smluvní strany, jejich udržování a přístup k nim. Na druhé straně není se čemu divit, když si vzpomeneme na některé výroky otce pana starosty, jako např. České odpůrce stavby amerického radaru v Brdech označil za „užitečné idioty“, kteří podlehli dezinformační kampani Ruska; prezidenta M. Zemana označil za trojského koně Ruska; na besedě se studenty prohlásil na adresu ruského národa: „I když Rusové vypadají stejně jako my, jsou jiní…“ A tak lze pokračovat dál a dál což není účelem tohoto komentáře. Nedivme se proto, že se na příkladu jeho syna, starosty Prahy 6, potvrzuje stará pravda, že „jablko nepadá daleko od stromu“. A přidáme-li k tomu i synkovo tajemničení u K. Schwarzenberga, pak se není čemu divit.

         Příkladem dalšího „užitečného“ duševního ubožáka je i M. Minář, jeden z hlavních aktivistů hnutí Milionu chvilek pro demokracii. Jeho „herkulovským“ dílem z poslední doby bylo bezesporu trhání výtisku Ústavy České republiky na demonstraci před Pražským hradem v den 51. výročí sovětské okupace Československa. Tento svůj bezprecedentní akt komentoval slovy, zda je horší když někdo Ústavu takto roztrhá, anebo když se Ústavou neřídí ten, kdo by měl v jejím rámci jednat. Narážel tak na prezidenta republiky. Je všeobecně známo, že jsou to především M. Zeman, A. Babiš, T. Okamura, J. Ovčáček, M. Benešová, J. Foldyna a komunisté, kteří tomuto pánovi a jeho loutkovodičům zvláště v žaludku leží. O samotnou Ústavu jim totiž vůbec nejde, neboť ta je pro ně pouze zástupným problémem na cestě k převzetí moci, samozřejmě bez voleb. Z chování a jednání pana M. Mináře vyplývá, že se u něho periodicky projevuje deficit chápavosti pro realitu. Ale budiž mu to přáno!

         A co říci závěrem? Snad pouze tolik, že pro obdobné typy ubožáků obecně platí, že změny mikrobionální struktury u nich způsobuje snížení intelektové deteriorace což vede k oligofrenii….. Anebo se snad mýlím? Ale na to si již musí odpovědět každý sám!

I N G.   V Á C L A V  S V A T E K

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473