NÁŠ KOMENTÁŘ - SRPEN 2019

Motto: „Před lidskou hloupostí jsou i bohové bezmocní.“ / Aristofanes. /

B L B O S T - H N Ě V - N E N Á V I S T

         I když se to mnohému nemusí na první pohled zdát, tyto tři výše jmenované atributy spolu úzce souvisí. blahorodiTato skutečnost se často odráží v lidském životě, politiku z něho nevyjímaje. Mnohým jedincům však stále ještě nedochází, že nedokážou rozlišovat blbost jako takovou od hlouposti. Tedy lapidárně řečeno, od projevů mentální nedostatečnosti a blbnutím jako takovým. Nezapomínejme, že blbnout opravdově a jaksi při plném vědomí dokáže jedině Homo sapiens. Jedná se přitom podle M. Tvejna o počínání zcela nedeterminované jeho racionálními potřebami, pudy či dokonce inteligenčním kvocientem.

         Není žádným tajemstvím, že blbost a hloupost jsou povětšinou provázeny nejrůznějšími projevy hněvu a nenávisti. Je všeobecně známo, že hněv je silná afektivní reakce na překážku, která se staví do cesty při dosahování nějakého cíle nebo brání rozvíjení jednání. Podle intensity se rozlišuje od zloby až po vztek a jeho dlouhodobějšího projevu hobility neboli nepřátelství, což vede až k nenávisti. Ta pak není nic jiného než dlouhodobá intenzivní emoce zaměřená proti určitému objektu. Velmi výrazně ovlivňuje myšlení a jednání jedince. Jejím objektem může být jednotlivá osoba, určitá skupina osob aj. Nezapomínejme také, že jednou z příčin nenávisti je i strach. Jedinec se bojí toho, co nezná a má strach, že ho to omezí a obere o kvality a hodnoty, které zastává. Pro zajímavost, významný psychoanalytik Sigmund Freud již dávno definoval nenávist jako stav ega, jenž si přeje zničit původce zdroje jeho zármutku, vzteku či neštěstí.

         V současné době se vyrojili jako houby po dešti tzv. „kritici“ našich státních představitelů především prezidenta republiky M. Zemana a premiéra A. Babiše. Pro jejich odpůrce jsou vesměs výsledky svobodných a demokratických voleb pouhým cárem papíru neboť nesplnily jejich požadavky, které si přáli realizovat. Tito lidé proto hledají jakoukoliv příležitost prezidenta a premiéra dehonestovat. Vytvářejí jakousi frontu jejich odpůrců, přičemž v nemalé míře jim v jejich „bohulibé“ rozkladné činnosti napomáhají vedle mnohých opozičních poslanců a senátorů i někteří herci, novináři aj., tzv. demokraté, mezi nimiž dominují např. tací jako „Milion chvilek …“ zaštitovaní mainstreamovými médii.

         Tito lidé a jim podobní propadají dlouhodobým nekontrolovatelným emocím včetně afektů zaměřeným proti určitým objektům, kterými jsou v jejich případě především prezident a premiér. Potácí se tak v jakémsi bludném kruhu různých forem hněvu vedoucích k nepřátelství až nenávisti.  

         Mezi těmi, kteří se v tomto směru významně angažují proti M. Zemanovi a A. Babišovi jsou např. režisér J. Hřebejk, následovaný ředitelem pražského divadla Na Jezerce J. Hrušínským či bývalým pornohercem a dnes současným výkonným ředitelem české neziskovky Evropské hodnoty J. Jandou, apod. Jmenovaní jsou nechvalně známí svými urážkami, impertinencemi až hrubostmi vůči prezidentovi M. Zemanovi a premiérovi A. Babišovi. Např. podle J. Hřebejka je M. Zeman negativní shakespearovská figura, naprosto nechutný člověk, který je mu odporný úplně vším. A. Babiš je zase pro něj jen nezajímavý loupežník, který přechytračil lidi atd. Při čemž J. Hřebejk důležitě dodává, že lidi s ničím v politice nehnou, a proto to musí vzít za ně. Proto je zřejmě i politikem – zastupitelem za hnutí STAN v Praze 5. Samolibost tohoto pána snad už nezná mezí. Tak tomu totiž bývá, když si komedianti osobují právo kádrovat lidi a myslí si, že díky své důležitosti, dnešnímu postavení a penězům si mohou dovolit takřka vše. Zapomínají přitom, že žádný strom neroste do nebe! A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Pokud jde o ředitele pražského divadla Na Jezerce J. Hrušínského není se v jeho případě čemu divit. O něm je už přece dávno známo, že by jeho divadlo bez finanční pomoci „přátel“ už dávno zkrachlo. Tak se nedivme, že se „chlapec“ musí sakra snažit, aby své chlebodárce řádně uspokojil. Tak to přece v životě chodí – něco za něco! V jeho případě se rozhodně nemýlím. O řediteli J. Jandovi pak není potřeba vůbec psát, neboť na jeho hlouposti by to byla jen škoda papíru. Útěchou pro něj zůstává stará Napoleonova pravda, že v politice není hloupost handicap!

         A co říci závěrem? Snad pouze tolik, že protesty proti prezidentovi M. Zemanovi a premiérovi A. Babišovi mají společného jmenovatele, od kterého se vše odvíjí. Je jím neochota demokraticky přijmout porážku ve svobodných volbách. A proto znevažování mnohdy až zesměšňování lidí, kteří prezidenta či premiéra volili, nálepkují tito „chytrolíni“ jako nevzdělané a politicky neuvědomělé venkovany a staré lidi, které je třeba převychovat, aby věděli, jak mají volit. Takovým příkladem je v tomto směru např. herečka A. Geislerová a jí podobná individua. Tito duševně zastydlí novodobí arbitři si osobují povýšenecky právo rozhodovat, čí názor je ten správný a čí je ten nesprávný. Zároveň nám tím podsouvají svůj názor, že hlasy těch „nesprávných“ nemají mít stejnou váhu, čímž zpochybňují výsledky voleb což se jim pro jejich „rejdy“ obzvláště hodí. Anebo se snad mýlím? Ale na to si již musí odpovědět každý sám!

I N G.   V Á C L A V  S V A T E K

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473