NÁŠ KOMENTÁŘ - ČERVENEC 2019

Motto: „Pod vlivem blbého prostředí se blbne nejdokonaleji.“ M. Tvejn.

V Y D Ě R A Č I

blahorodiJak je všeobecně známo, vyděrači jsou lidé, kteří si neoprávněně pod pohrůžkou vynucují na jiných lidech vlastní prospěch nebo zájmy. Mezi řadou nejrůznějších typů a subtypů vydírání významnou roli sehrává tzv. vydírání citové. Nejrůznější formy tohoto typu vydírání zasahují více méně všechny oblasti našeho života, politickou z toho nevyjímaje. A právě v této oblasti se nejmarkantněji projevují nejrůznější formy manipulace s druhými lidmi. Propůjčují se k němu nejčastěji ti, kteří mají k vydíraným blízký vztah. Povětšinou totiž dobře znají jejich slabé stránky, kterých dokážou využít ke svému prospěchu. Svoje názory předkládají jako absolutní pravdy. Podobně jako i při jiných formách vydírání také i v tom politickém je využíváno vyhrožování s cílem navodit plné pochopení zájmům vyděračů. Očekává se úplné přizpůsobení jejich potřebám a požadavkům.

       Citoví vyděrači bývají verbálně velmi zdatní. Jejich fráze o čestnosti, principiálnosti, nezištnosti, zodpovědnosti apod. se mnohdy nemíjejí účinkem. Zvláště pak, když vydírané osoby jsou ve své podstatě bojácnými slabochy majícími více méně nějaké to „máslo na hlavě“. Nemalou roli sehrávají v takových případech obavy a strach z něčeho konkrétního jakož i neurčité úzkosti pramenící povětšinou se subjektivní emoční rozervanosti a pocitů té či oné případné viny. Ta však nemusí být objektivně prokázána, neboť často stačí, aby byla vydíraným obratně vyděrači podsouvána. Faktem je, že u úzkostných, citlivých lidí lze obratnou dezinterpretací a zkreslováním vyvolat i sebeobviňování což má za následek, že vydíraní poskakují tak jak vyděrači pískají.

     Jedním z názorných příkladů z poslední doby takového politického vydírání lze vidět u současného vedení ČSSD. Vzpomeňme, jak nedávno opozice rozhodla, že vyvolá hlasování o nedůvěře vlády. Nakonec se tak stalo. Současná vláda ANO a ČSSD toto hlasování ustála. Celá tato 17 hodinová „ maškaráda“, o které bylo už předem známo, že bude k ničemu, „pomohla“ pouze části opozičních poslanců z řad ODS, Pirátů, TOP 09 a STAN k jejich exhibicionismu. Samozřejmě nehledě na zbytečně vynaložené finanční náklady z kapes daňových poplatníků. Staré známé rčení „z cizího krev neteče“ tak opět slavilo své „vítězství.“

     Jak je všeobecně známo, postoj ČSSD nebyl od začátku stoprocentně jasný, zda podpořit vládu či nikoliv. Dokonce někteří spolustraníci nutili šéfa strany J. Hamáčka, aby ČSSD vládu nepodpořila, což se nakonec nestalo. Prezident M. Zeman k tomu také nedávno uvedl, že: „ČSSD je stále ještě v šoku z evropských voleb a chová se hystericky. Měla by se této hysterie zbavit a chovat se racionálně. Potom jsem ochoten diskutovat. Nejsem ochoten diskutovat s těmi, kdo vyhrožují nějakými žalobami.“ M. Zeman tak narážel na vyděračské ultimátum, které mu ČSSD dala: pokud nedojde k odvolání ministra kultury A. Staňka a jmenování novým ministrem kultury M. Šmardy do termínu 30. června t. r., jinak premiér A. Babiš obdrží od šéfa ČSSD J. Hamáčka dopis podle kterého by měla být na prezidenta podána kompetenční žaloba. Tento termín byl později změněn na 2. červenec t. r. Prezident M. Zeman odmítl přijmout toto vyděračské ultimátum, které mu dala ČSSD, a tento její krok označil za drzost. Premiér A. Babiš nevidí jediný důvod, proč by měla být na prezidenta podána kompetenční žaloba. Premiér A. Babiš je totiž jedinou osobou, která může tento spor u Ústavního soudu kvůli neodvolání či nejmenování ministra vyvolat.

       Celé věci se samozřejmě chytil ambiciózní a tvárný předseda poslaneckého klubu ČSSD J. Chvojka, který přilil „olej do ohně“ emotivním netaktickým prohlášením, že pokud žaloba nepřipadá v úvahu, pak by měli sociální demokraté vládu opustit. Řekl doslova: „Pokud kompetenční žaloba nepřipadá v úvahu, tak nemá cenu v této vládě setrvávat. Pokud má ČSSD ještě nějaké zbytky hrdosti, tak když něco slíbila a kladla si podmínky, které nejsou splněny, a potom pokračovala v této vládě, tak bychom byli spíše k smíchu.“ Podle mého názoru svým vystupováním, vyhrožováním a vydíráním ČSSD už k smíchu dávno je! Jeho vyjádření je klasickým příkladem neuváženého citového vydírání, které by mohlo mít, kdyby bylo bráno vážně, pro ČSSD zhoubné následky. Kdyby totiž sociální demokraté nakonec opravdu vládu opustili, čemuž nevěřím, nic světoborného se nestane až na to, že by k radosti nikoliv jen mnohých členů opozice ale i své páté kolony, spáchali řízenou sebevraždu. Ta by znamenala na delší dobu konec této naší politické strany.

       A co říci závěrem? Snad už pouze jen citovat známá slova: „Každý osudu svého strůjcem“, zároveň nezapomínat na rčení: „Nedělat blbosti vyžaduje spíš než rozum statečnost!“ Anebo se snad mýlím? Ale na to si již musí odpovědět každý sám!

I N G. V Á C L A V  S V A T E K

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473