NÁŠ KOMENTÁŘ - LEDEN 2019

Motto: „Nelhat, nýbrž odvádět pozornost a zakrývat…..“ J. J. Duffack.

H L O U P O S T   N E B O   N A I V I T A ?

         V předvečer letošního nového roku jsem se dostal do diskuse se svojí vnučkou, studentkou maturitního ročníku gymnasia. blahorodiDiskutovali jsme o všem možném i nemožném až jsme se dostali i k otázkám politiky. Vysvětloval jsem ji jak problematiku zahraničněpolitickou tak i vnitropolitickou. Vše probíhalo ve vší slušnosti a tolerance názorů jednoho i druhého až do okamžiku, kdy mně vnučka položila otázku: „Dědo nemůžeš popřít, jak si u nás žijeme, máme se dobře a budeme si žít ještě lépe.“ „To nemohu a přál bych Ti, aby tomu tak bylo i nadále“, dodal jsem, neboť jsem jí nechtěl brát iluze katalyzované některými jejími konjunkturalistickými pedagogy.

Na celý rozhovor jsem si vzpomněl, když Český rozhlas si ke konci minulého roku nechal od agentury Median zpracovat průzkum, zda bude v r. 2019 v Česku lépe, než tomu bylo v roce předcházejícím. Překvapujícím zjištěním je skutečnost, že až 44 procent dotázaných tomu věří. Samozřejmě vše záleží na věku. Optimisty jsou v tomto směru především mladí lidé do 45 let. U starších lidí se očekávání zhoršuje. Z lidí nad 60 let očekává pozitivní změny jen 29 procent. Svoji roli zde bezesporu hrají především rozvaha a letité životní zkušenosti. Optimisty, podle průzkumu, jsou především lidé větších měst, aktivně pracující a vzdělanější. Ti všichni povětšinou věří, že naše ekonomika je v dobré kondici a důvěra vede lidi k investicím a spotřebě. Nezaměstnanost by také neměla stoupat, platy by měly růst. I lidé s nižšími příjmy si prý budou moci naspořit na horší časy. Očekává se posilování koruny, dostavba nových domů a bytů, díky kterým by se měla zvýšit dostupnost bydlení.

         Je pravdou, že různé ankety obdobného typu patřící ke koloritu doby beru s humorem, neboť dobře vím, jak se s nimi dá manipulovat k obrazu těch, kterým mají sloužit. Nevěřím, že mladí lidé ve svém globálu už ztratili soudnost a ve všem podléhají patologickým aktivistům ve škole i společnosti, mainstremovým médiím a jim podobným, jakož i bohapustému žvanění „taky politiků“ typu M. Kalouska, J. Farského, M. Němcové, J. Pospíšila, D. Ferriho a jim podobných. Zvláště tomu posledně jmenovanému pánovi bych doporučil, aby se spíše věnoval svému vzdělávání, než chytračení a plácání nesmyslů.

         Jsem přesvědčen, že v souladu se zásadou „není všechno zlato, co se třpytí“ časy relativní hojnosti brzy skončí. V žádném případě totiž nelze vyloučit ekonomickou krizi, která může přijít poměrně neočekávaně brzy. Dokumentuje to řada faktorů, které v žádném případě nelze podceňovat. Jako např. by to mohl být i Brexit, který není připraven tak jak by měl být. Mohl by totiž doslova „zamávat“ s akciovými trhy a tak spustit řetězovou reakci výprodejů. Není tajemstvím, že naše země coby regionální montovna může být významně ohrožena. Nemalou roli hrají i platy, které sice rostou, ale zároveň na druhé straně ČNB zvyšuje úrokové sazby. Předpokládám, že tato skutečnost bude mít zásadní vliv na schopnost lidí splácet hypotéky. Svojí nemalou negativní roli na život našich obyvatel bude bezesporu mít i skokové zvyšování energií obdobně jako očekávané zvyšování cen potravin především pak masných a mléčných výrobků. A to nehovořím o tom, jak bude probíhat za současných měnících se podmínek refinancování státních obligací, kterých bylo v USA, západních zemích a zemích třetího světa vydáno za stovky miliard dolarů. A tak by se dalo pokračovat dál včetně změny klimatu apod.

         A co říci závěrem? Snad už jen popřát našim čtenářům do nového roku hodně zdraví, osobní spokojenosti a hlavně pevné nervy, které budou brzy potřebovat. Anebo se snad mýlím? Ale na to si již musí odpovědět každý sám!

I N G.   V Á C L A V  S V A T E K

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473