NÁŠ KOMENTÁŘ - PROSINEC 2018

Motto: „Můžeme omlouvat poměry, ale nemůžeme omlouvat lidi.“ K. Čapek

O tempora! O mores!

/Ó časy! Ó mravy! /

blahorodiAutorem slov použitých v názvu mého komentáře není nikdo jiný než římský řečník, státník, filosof, spisovatel a republikánský politik M. T. Cicero. Byla to právě tato jeho slova, která se stala oblíbeným řečnickým zvoláním vyjadřujícím rozhořčení nad zvráceností doby. Jsem přesvědčen o tom, že tato varovná slova měla platnost nejenom v historii, ale i v současnosti. Každá doba měla v tomto směru svoje specifika a rozhodně jich nebylo málo. Tak je tomu i dnes, kdy řada zemí disponuje zbraněmi hromadného ničení. Jejich použití by bylo pro lidstvo ve svém globálu doslova fatální neboť by zákonitě zapříčinilo nejrůznější odvetné akce, které by už nikdo nezastavil. Plně by se tak v praxi realizovala slova Jaroslava Haška z knihy Dobrého vojáka Švejka: „Zabili jste mně strejčka, tak tady máte přes držku.“ Čímž by vše končilo. A to přece žádný rozumný člověk, s výjimkou skupiny válkychtivých idiotů, nemůže dopustit. Je proto nutné tyto válečné blázny eliminovat a nedopustit abychom jejich chimérám jakkoliv věřili.

       Absurdní v tomto směru jsou např. tvrzení, že zbraně hromadného ničení USA a NATO jsou často vydávány za „mírové nástroje“. Preemptivní nukleární údery jsou označovány jako „humanitární opatření.“ Je všeobecně známo, že americká nukleární doktrína úzce souvisí s „americkou válkou proti teroru.“ Celosvětová válka proti teroru bývá označována jako „souboj kultur“, jako válka mezi soupeřícími hodnotami a náboženstvími. Ve skutečnosti však jde o běžnou dobyvatelskou válku. Jasně ji dokumentují její strategické a hospodářské cíle. Základní strategií Pentagonu, z globálního pohledu, pak zůstává plán vojenského dobytí a ovládnutí světa. Vojenské nasazování bojových sil USA a NATO, které probíhá současně v různých oblastech světa, tomu plně nasvědčuje. Svědčí o tom také mj. i militarizace na celosvětové úrovni, která se projevuje i ve struktuře sjednoceného velení. Celý svět je v ní rozdělen na geografické oblasti tak zvané „oblasti odpovědnosti a příslušnosti“ s regionálním velením (Combatant Command), které je podřízeno Pentagonu. Charakteristickým rysem vojenských plánů Pentagonu je jejich posloupnost. Podle vojensko-ekonomických situací vybraných zemí dochází k zásadním změnám pořadí vojenských operací. Jestliže ještě donedávna to byla mj. např. Sýrie, dnes je to Irán a dozajista se tomu nevyhne ani Venezuela aj. Nerostné bohatství těchto zemí přece hovoří za vše. Ropa je ropa, to přece už věděl i A. Hitler, který dělal „psí kusy“ aby ji také získal.

       USA, NATO a Izrael se ještě donedávna povětšinou shodly v názoru, že Irán disponuje mocnými kapacitami k odplatě a protiúderu a proto by bylo neúčelné vést prioritně proti němu dobyvačnou válku. „Operace Irán“ byla proto prozatím odložena. To však nikterak neznamená, že na pokyn USA může být kdykoliv zahájena. Zvláště když americká ekonomika i přes řeči o opaku začíná ztrácet dech. Svojí nemalou roli v otázce obrany Iránu hrají i jeho přátelé Rusko a Čína, s kterými musí USA do určité míry také počítat.

       Svoji negativní roli, tak jako to už v takových situacích obyčejně bývá, sehrávají sdělovací prostředky, které společnost formují k obrazu svému. A lidé jejich názorům, bez ověření, podléhají. Proklamace typu: „Musíme bojovat proti zlu ve všech jeho jevových formách, abychom ochránili západní souhrn hodnot,“ nejsou ničím jiným než velkou lží zobrazující válku jako „humanitární opatření.“ Nezapomínejme, že vojenské operace prováděné jménem ziskuchtivosti ničí lidské hodnoty a proměňuje lidi v zombie bez vlastního vědomí.

       A co říci závěrem? Snad pouze tolik, že bychom se měli v tomto předvánočním čase zamyslit sami nad sebou a nad tím co se s naší společností děje, nepodléhat neověřeným názorům a desilusím. Hlavně nenechat se odradit, stát za lidmi, o kterých myslíme, že to s republikou myslí skutečně dobře a poctivě! Anebo se snad mýlím? Ale na to si již musí odpovědět každý sám!

P Ř Í J E M N É V Á N O C E !                                              

ING.   VÁCLAV   SVATEK .

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473