NÁPRAVA MOŽNÁ POZDNÍ, ALE ...

OPRAVA HLOUPÝCH KECŮ

Je krátce po volbách, proto také si snad mnozí ještě pamatují, jaké žvásty a pomluvy se nesly naším městem jako předvolební propaganda – spíše štvaní lidí proti dosavadnímu vedení města.

Nechci se zabývat všemi, z nichž byla celá řada na trestní oznámení. Chci se věnovat jediné základní životní potřebě lidí a to je bydlení.

Mnoho lidí v našem městě, i já, máme to štěstí, že můžeme bydlet ve slušném bytě za slušných podmínek díky systému správy bytů, který je svým způsobem unikátní a napadat ho může jen neznalý idiot. Systém a podmínky bydlení nám závidí návštěvníci odjinud a velmi ho ocenilo i „Sdružení na ochranu nájemníků“ (SON ČR), jehož krajského střediska v Liberci jsem býval členem.

Mým cílem je, podat několik informací, abyste ani vy si nemuseli připadat jako neznalí idioti.

Počáteční zásluhy nepřipisuji nikomu, protože Mimoňská komunální a. s. byla původně založena s jinými záměry než „jen“ hospodaření s bytovým fondem a ze zastupitelů jsem v té době bylo možná jediný, kdo hlasoval proti. Ale čas plynul, zákony se měnily a nakonec z původních mnoha záměrů zbyl jediný: správa podstatné části bytového fondu města Mimoně. To se časem stalo jediným vlastníkem MK a. s. Protože jsem byl řadu let členem představenstva této a. s., chci uvést některé věci, kde veřejnost tápe a je proto náchylná věřit každé hovadině. Nechci psát o nákladech na správu bytů. Už dříve jsem napsal, že provedenými rozbory bylo početně zjištěno, že správa bytů města Mimoňskou komunální a. s. není dražší, než správa městem, ba dokonce je o něco málo levnější. Chci se zmínit o financích, které nám členům představenstva a panu řediteli někteří asi záviděli.

Předem bych měl zmínit, že každý člen představenstva na počátku svého funkčního období podepisuje smlouvu o výkonu funkce, jejíž součástí je, že za rozhodování ručí svým majetkem.

Kam až má paměť sahá, odměny členů představenstva se za celý čas nezvyšovaly a mohlo by se napsat, že se spíše snížily. Jak ubíhal čas, tak se hrubé odměny nejen danily, ale muselo se z nich později odvádět také sociální a zdravotní pojištění. Takže jestliže hrubá odměna stejně člena představenstva, jako předsedy i místopředsedy za rok činí od časů, kdy byl v představenstvu např. Ing. Sýkora stále stejně – 16500,- Kč za rok, s podmínkou, že se zúčastní všech jednání a rozhodování. Pokud někdy chybí, je odměna krácená. Znamená to i dnes čistý příjem maximálně nějakých 11300,- Kč za rok.

Každý jen řadový zastupitel bude mít nyní asi dvakrát tolik.

Pokud se týká platu pana ředitele, osobně jsem si i já myslel, že je vyšší. To proto, že jsme se v představenstvu bavili jen o prémiových ukazatelích, ale o platu nikdy. A ten se také za celá léta neměnil a naposledy se zvyšoval ještě za starostování paní Folprechtové, což je 20 let. Pan Ing. Zahrádka vykonával funkci ředitele 22 let a podle mého soudu (a jsem přesvědčen, že ostatní členové představenstva se mnou budou zcela souhlasit) to dělal moc dobře. Ve složitých podmínkách těch let se potýkal usilovně se stále se měnícími zákony včetně zastupování a. s. u soudu a ušetřil tím nemalé peníze MK a. s. za právní služby.

Protože to vím a byl jsem mnoho let u toho, myslím, že mohu panu řediteli, který přesluhuje už o 4 roky (to mě samotného velmi překvapilo) jménem všech nájemníků MK a. s., jako jeden z nich, upřímně a velmi poděkovat. Pokud se týká jeho platu, o němž jsem si myslel, že je na úrovni nejméně 50000,- Kč (když starosta má 61000 a místostarosta 54000). Byl jsem velmi překvapen, když jsem zjistil, že to je méně než 40000,- Kč, bez zvýšení po celých 20 let.

Uvádím to, aby se různí pomlouvači mohli zastydět, i když myslím, že lidé tohoto druhu toho asi nejsou schopni. Tak aspoň ti, nebo někteří z těch, co si „naběhli“ a uvěřili stupidním kecům idiotů.

V Mimoni 3. 11. 2018, Miroslav Starý, SČN

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473