NÁŠ KOMENTÁŘ - ŘÍJEN 2018

Motto: „Není člověk, který nikoho není. Já takového neznám.“

D O K O N Á N O   J E S T

             Není tomu ani týden, kdy skončilo divadlo zvané volby a kráčí se vesele dál. blahorodiSamozřejmě, k zářným zítřkům, které si však každý představuje po svém.Tak to má být. Vítězové se víceméně naparují svým volebním úspěchem a poražení si kladou otázku: „Co by bylo, kdyby nebylo?“ Faktem zůstává stará pravda, že společnost byla, je a zřejmě bude nenapravitelná. Tak jako v minulosti se opět potvrdilo, že do popředí se dostala vedle slušných lidí celá řada populistů a jim podobných, kteří jsou „odborníky“ na vytváření veřejného mínění. Tito lidé, jak je všeobecně známo, opět nebudou apelovat na rozum, ale na vášně a pudy jako jsou např. chamtivost, závist, strach, národní nesnášenlivost nebo rasová nenávist. Slibují rychlá a laciná řešení problémů, s nimiž si ve skutečnosti nikdo neví rady. Brojí proti zlům a rizikům, která nás obklopují a kritizují neschopnost všech ostatních /samozřejmě zkorumpovaných politiků pravicových i levicových /cokoli proti nim podniknout. Jitří nezahojené rány a pobízí k činům. Mají plná ústa toho, co oni dokážou pro blaho svých voličů, ale jak se brzy přesvědčíme pouze pro blaho své a svých nejbližších. A tak nic nového pod sluncem, vše se opakuje. Prostě a jasně od zvolené staronové garnitury nelze žádné zázraky očekávat. S tím je třeba se smířit. Jen bloud si může myslet, že tomu tak nebude.

             A tak nyní po volbách přichází čas se opětovně zabývat nejrůznějšími problémy, které víceméně díky naším masmédiím ovlivňují názory a mínění mnohých našich lidí. Někdy se až zdá, že pozvolné vymývání jejich mozků ve snaze černobílého vidění světa přináší své kýžené ovoce. Debilizace společnosti, neboť jinak se to snad ani nazvat nedá, jasně o tom hovoří. Typickým obrázkem v tomto směru je mladá generace se svým zúženým obrazem vidění světa. Staré římské „Panen et circenses“ (Chléb a hry) charakteristické pro pozdní úpadek Římské říše, kdy za jídlo a hry byla získávána přízeň prostého lidu, především mladých nezkušených lidí což je i dnes nepřímo využíváno k vlastním cílům mocných.

             Nemalým pomocníkem vybraných mocných jsou v tomto směru USA, konkrétně pak u nás jejich velvyslanectví. To nedávno mj. vyhlásilo „speciální grantový program“ zaměřený na boj s desinformacemi v České republice a na omezení jejich negativního vlivu (viz webové stránky americké ambasády). Ta hledala projekty, které se zaměřují na vývoj digitálních platforem, rozšíření digitální gramotnosti, posílení kritického myšlení a schopnosti rozpoznávat pravdivost zpráv ve sdělovacích prostředcích a důležitost je ověřovat i z jiných dostupných zdrojů. O co vlastně jde? Velvyslanectví hodlá spolupracovat s organizacemi a jednotlivci kromě těch, s kterými už spolupracuje. Ty budou placeny z amerických veřejných zdrojů za to, že budou vytvářet další a další seznamy nepřátel, udavačské weby, dehonestovat ty, kteří mají jiné názory, jako jsou např. vydavatelé webových nebo jiných médií, novináři apod. Americká ambasáda ale zřejmě dobře ví, kde je pravdivost zpráv a bude platit jednotlivce a organizace, které budou legitimizovat americký postoj k pravdivosti nebo nepravdivosti zpráv.

             Pro zajímavost americká ambasáda už dnes u nás platí např. Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v České republice, Organizaci pro pomoc uprchlíkům, Sdružení pro integraci a migraci, Letní školu pro migraci a integraci a mnoho dalších jako jsou např. Nadace Michala Kocába, Prague Pride, filmový festival Mezipatra atd. Málo se však ví, že mezi směry podporovanými velvyslanectvím USA nechybí ani inkluze, která je mj. placena z prostředků projektu SPICEC systému České republiky. A tak by se dalo pokračovat dál a dál.

             A co říci závěrem? Snad pouze tolik, že od výsledků senátních voleb osobně pranic nečekám. Pokud jde o volby komunální lze jejich výsledek charakterizovat slovy comsi comsa. Anebo se snad mýlím? Ale na to si již musí odpovědět každý sám!

I N G.   V Á C LA V  S V A T E K

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473