PŘEDVOLEBNÍ "TANEČNÍ"

CO NÁM ŘÍKAJÍ PŘEDVOLEBNÍ TAŠKAŘICE?

Podle sdělení mého komunistického přítele dnes (1. 9. 2018) pan Filip (asi ve Svojšicích) řekl, že KSČM má málo kandidátů. Statistici nám potvrdili, že proti minulým volbám je to o 20 %, tedy jednu pětinu méně. (Hůř je na tom – ó jaké překvapení – třeba ČSSD s úbytkem 27 %, tedy více než čtvrtiny.) Všechno nasvědčuje tomu, že politické strany, které se stačily za ta léta dostatečně znemožnit, ztrácejí příznivce a tudíž i lidi ochotné za ně kandidovat, byť jen v domovské vísce nebo městečku. Dozvěděli jsme se, že v 17 obcích volby nebudou, protože nemají kandidáty. Kuriozitou jsou např. Tatobity v okrese Semily, obec s něco přes 500 obyvatel, která zvítězila v soutěži, získala milion, který teď nebude mít kdo převzít. Ministerstvem vnitra pověřený správce k tomu nemá kompetence.

Úbytku konkrétně u KSČM se nelze divit. KSČM se zařadila mezi partaje s doplňující zkratkou SDK (Strana držitelů koryt). Její předáci před zbylými a stále ubývajícími příznivci nebo na stránkách Haló novin, vypínají hruď, aby si vysloužili potlesk pozůstalých, jako pan Filip ve Svojšicích, nebo vyslovují správné myšlenky, resp. ohlupují čtenáře Haló novin, aby co napsali nebo natroubili do Haló novin, při hlasování ve sněmovně už zapomněli, že pane Grospiči?

Smutným je, že odsouzeníhodné manýry zasahují už i nejnižší články KSČM a členy. Zvyšuje se věk kandidátů. K tomuto trendu napomůže i ohlášené (panem Babišem) zvýšení odměn zastupitelům. Jakkoliv to výdělečně činným nepřipadne, tak stále více sociálně slábnoucím důchodcům se může zdát odměna zastupitele téměř 2000 Kč měsíčně (jako v našem malém městě) k důchodu jako dobré přilepšení. Pokud se vám nezdá termín sociálně slábnoucí důchodci, uvědomte si, že podle jistého zákona bylo povinností minulých vlád valorizovat důchody každý rok o procenta daná inflací, resp. znehodnocením kupní síly našich peněz. To se ale více let nedodržovalo a valorizace se nekonala. Současně slibované zvýšení důchodů kryje toto ožebračení jen z části. Kromě toho se ta část ještě snižuje, jestliže ji srovnáme s očekávaným zvýšením cen všeho možného, potravin především. Mnozí se už dokonce ptají, zda se v tomto smyslu vůbec můžeme mluvit o zvýšení důchodů.

Jinak též zvyšování věku kandidátů o sobě říká, že nejsou mladí nebo mladší. Upřímná snaha je asi patrná v těch případech, kdy jsou alespoň ti nemnozí relativně mladší nasazováni na přední místa. Co si ale myslet o kandidátkách, kde obsazují prvá místa nejstarší kandidáti. Podlehli i oni přístupu vedoucích „kádrů“, že osobní prospěch je na prvém místě a i když tu nejde o statisíce nebo miliony jako v parlamentu, přece jen každá koruna k důchodu je dobrá, zvlášť když odměny zastupitelů se v poslední době slušně zvýšily. (Proti roku 2010 více než 3x.)

V okrese Česká Lípa kandiduje KSČM v polovině obcí, než bylo obvyklé. Celkem 13 obcí (bývalo 26 a víc) včetně Jablonného v Podještědí, které územně patří okresu Liberec, ale stranicky České Lípě. Takže vyjádření pana Filipa se potvrzuje i zde. Z toho dokonce tři obce nepostavili plnou kandidátku. Na první kouknutí je slušně postavená kandidátka ve Cvikově, Dubnici, Kamenickém Šenově, Novém Boru, Ralsku, Stráži pod Ralskem. Na všech kandidátkách je aspoň 1 člen KSČM, na všech třinácti dohromady 87 členů. Tolik bych ani nečekal. V Kravařích se asi budou nejspíše strachovat aspoň o jedno místo v zastupitelstvu. Do patnáctičlenného zastupitelstva se šestičlennou kandidátkou? Žandov přezdívaný kdysi „Jakešova Lhota“ jen 9 kandidátů do patnáctičlenného zastupitelstva? Nejmenší katastrofou co do počtu jsou 2 chybějící kandidáti v Jablonném.

Možná někdo namítne, že v komunálních volbách nejde tolik o stranické kandidátky, jako o kvalitní lidí.

Je to pravda. Také si vybírám, pokud je z čeho. Ale právě ta kvalita, soudruzi! V okresním městě je na prvním místě kandidátky (jak jinak) pan krajský tajemník, bezcharakterní a zaplacený přisluhovač nejvyšší antikomunistické krajské škodné.

V městečku nedaleko našeho na prvém místě lhářka, intrikánka a podrazačka, na druhém zloděj. V tomto případě jsem přemýšlel o tom, zda je u vedoucí kandidátky správně uvedená profese – politická pracovnice. V této době to správně může být. Vývojem, který dává za pravdu lidovému náhledu, že „politika je svinstvo“ se intriky, podrazy a lži staly podstatnými částmi pracovní náplně „politických pracovnic“. Pokud se týká KSČM v Libereckém kraji, tak zde zcela jistě a opak je zářnou výjimkou.

Úžasná situace je v našem městě. Když nám byl nedávno na jistém jednání předložen k vyjádření konkrétní článek do místního zpravodaje, zavětřil jsem, že autor pravděpodobně chce kandidovat do zastupitelstva a zahajuje tím osobní předvolební kampaň. A nemýlil jsem se. Je na prvém místě kandidátky KSČM. Nevadí mi, že je starší než já (každý je tak starý, jak se cítí). Nevadí mi, že mě jako předseda ZO KSČM opakovaně navrhoval na vyloučení z KSČM (každý má právo na svůj názor a může podle něj navrhovat, co uzná za vhodné), ze strany, kterou jsem tak jako tak opustil, protože zapadla do kategorie SDK. Jde o člověka, který vstoupil do KSČM v roce 2009, potom z ní vystoupil, zase zpět vstoupil, pak zase vystoupil. Naposled snad po minulých komunálních volbách, kdy chybělo jen několik hlasů, aby KSČM v Mimoni neměla žádného zastupitele. Tak jsem se do údajů nejdříve díval na to, zda je nebo není členem. Není. Přijde mi potom divné (vám možná ne), že tento nečlen jedná v našem městě za KSČM. Kdo z KSČM ho tím pověřil?

Osobně jsem domnění, že jediná dle stanov fungující ZO KSČM v Mimoni je ta, které je členkou moje manželka. Moje žena se dozvěděla, že KSČM v Mimoni postavila kandidátku, náhodou od nějaké „tetky na trhu“. To se mi zdá poněkud zvláštní. Protože už každé volby dosud chodila za KSČM do šesti volebních komisí jistá sestava lidí, začala se má žena starat o obsazení volebních komisí. Ke svému překvapení zjistila, že v komisi na našem sídlišti je nahlášená jiná žena z druhého konce města. Věc se z pomocí předsedy OV KSČM vyřešila ke spokojenosti obou. Žena ze sídliště Pod Ralskem byla ráda, že nemusí na Letnou a moje žena, že nemusí z Letné na sídliště pod Ralskem.

Vy si možná myslíte, že je v pořádku, když nečlen KSČM a navíc kandidující plní roli zmocněnce a jedná jménem KSČM v našem městě a rozhoduje o tom, kam řádná členka KSČM půjde nebo nepůjde. Já ne. Ale třeba se mýlím.

Jsem možná málo inteligentní, už v letech nebo možná únava, ale toto je opravdu nad mé chápání.

Je asi pravda, že věcí, které nechápeme nebo je až považujeme za nesmysly je snad stále víc a víc. Ale že by už i volby? Jeden z pilířů zastupitelské demokracie?

V Mimoni 1. 9. 2018, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473