NÁŠ KOMENTÁŘ - ČERVEN 2018

Motto: „Hlupák se nemění, neboť čas ho míjí a zkušenost se mu vyhýbá.“ A. S. Puškin          

P R A V D A   R O D Í   N E N Á V I S T

blahorodiPodnětem pro název mého červnového komentáře se stala slova J. A. Komenského - „Veritas premitur, non opprimitur“ (Pravda rodí nenávist.) z jeho Sbírky přísloví. Při čtení zmíněných slov jsem si znovu připomněl nejenom jejich hloubku a mravní dosah, ale i aktuálnost v každém období bez výjimky.

Není žádným tajemstvím, že se naše republika zařadila k těm zemím, kde se mnozí politici, novináři, herci a jim spřízněné duše snaží překrucovat pravdu a neustále dokazovat svoji důležitost, výjimečnost a nenahraditelnost. Tato skutečnost se pak více méně negativně odráží v myšlení a jednání určité části společnosti. Stáváme se tak, žel, společností jakýchsi novodobých malých a velkých Brouků Pytlíků, kteří všechno vědí, všechno znají a svými „moudry“ otravují ostatní. Zdá se, že jsme se zhlédli nejenom v přechytralém Velkém Pytlíkovi za velkou louží, ale i jemu podobných kdekoliv jinde. Samozřejmě Pytlíky z Evropské Unie, včetně těch našich z toho nevyjímaje. U některých takových jedinců jde servilita k mocným tak daleko, že se, obrazně řečeno, stávají jejich jakýmisi poslušně štěkajícími „ratlíčky“, kteří za darovanou ohlodanou kost, na pokyn svých protektorů, se buď přitrouble zubí či slaboučce vrčí. Na víc však nemají, i když si bláhově myslí, že tomu tak není.

     Mezi horlivé podporovatele jejich politických „tanečků“ patří mj. i někteří z těch, kteří z nejrůznějších důvodů, ty prospěchářské z toho nevyjímaje, se stále nemohou smířit s tím, že všelidovým hlasováním se stal demokraticky zvoleným prezidentem již po druhé M. Zeman. Tuto skutečnost dodnes nemůže rozdýchat řada jeho odpůrců a to nejenom doma, ale i v zahraničí. A tak díky neobjektivním mainstreamovým médiím, nejrůznějším pisálkům všeho druhu, protizemanovsky zaměřeným politikům, novinářům, hercům a jim podobným, pražskou kavárnu z toho nevyjímaje, nezůstává z jejich strany na prezidentu M. Zemanovi niť suchá. Kdyby dělal tento člověk cokoliv dobrého pro svoji zemi, a on skutečně také dělá, vždycky to bude z jejich hlediska špatné. Lapidárně řečeno, plivnout si na prezidenta ve společnosti těchto tajtrlíků se prostě dnes nosí. A kdo tak nedělá, není prostě „in“.

     Je logické, že jednomu se prezident může líbit, druhému nikoliv. To ale nikterak neznamená, že se budou jeho odpůrci vůči němu, mírně řečeno, chovat nejenom hulvátsky, ale dokonce až s vyslovenou nenávistí. Tuto skutečnost např. prezentuje poslankyně M. Němcová z ODS, která už delší dobu nemůže prezidentovi přijít na jméno. Její nenávist je klasickým příkladem dlouhodobé intenzivní emoce zaměřené proti určitému objektu v tomto případě M. Zemanovi. V jejím případě zřejmě předcházel silný impuls zapříčiňující zlom v životě, což mělo za následek hněv ovlivňující její myšlení a jednání. Tímto zlomem nebyly její dřívější aféry, jako byly např. ta známá rohlíková, či ta se zneužíváním služebního vozidla rodinným příslušníkem, na to má tato dáma hroší kůži, ale zřejmě její neukojená touha po křesle českého premiéra, kterou ji, zaplať Bůh, M. Zeman zhatil. A taková bolestivá rána se jen tak nezapomíná! Proto se rozhodla za podpory svých příznivců jednat. Za všechny takové své podporovatele lze např. jmenovat „protizemanovskou skvadru“ ve složení M. Kalousek, P. Gazdík, J. Farský, J. Bartošek a další jim podobní.

     Ve své omezenosti upoutala např. M. Němcová na sebe pozornost svým provokativním odchodem z inagurace prezidenta republiky. Její výroky typu, že prezident M. Zeman dlouhodobě postupuje více v zájmu Ruské federace, než v zájmu České republiky jednoznačně dokumentují její duševní nivó. Rovněž tak, jako když za pomoci svých kumpánů svolává hromy blesky na M. Zemana za Novičok, na poslance Foldynu za jeho přátelství s Nočními vlky, kteří jsou dle ní Putinovým vojskem a jiné podobné bláboly, které si nezaslouží vůbec komentovat. Jaké štěstí, že rozumní lidé ji už dávno neberou vážně. Předseda ODS P. Fiala by se měl vážně zamyslet, co s takovým anachronismem, jakým je M. Němcová, dělat.

     To se týká i mnohých protizemanovských novinářských poskoků typu J. X. Doležala, M. Fendrycha, J. Jandy a jim podobným, z nichž např. posledně jmenovaný vyzývá v souvislosti s kauzou Novičok ustavit sněmovní vyšetřovací komisi, která určí, jak moc M. Zeman slouží ruským zájmům a cituje paragraf o velezradě. Svojí jedovatou slinou pak uráží prezidenta republiky M. Zemana nevybíravými slovy jako loutka, zrádce a politický idiot. Server časopisu Reflex přímo navádí jak obžalovat M. Zemana z velezrady aj. Charakteristickým rysem těchto lidí není jen jejich neobjektivita a nenávist vůči prezidentu M. Zemanovi, ale i jejich servilita vůči jeho nepřátelům a ideologická zabedněnost. Potvrzují se tak slova nesmrtelného W. Shakespeara: „Lidé, kteří žijí v závisti a zlobě, neváhají pustit se i do toho nejlepšího“. A tak je tomu i v případě prezidenta M. Zemana, kterému výše jmenovaná novinářská „ elita“ nesahá ani ke kotníkům.

     A co říci závěrem? Snad pouze tolik, že celospolečenský rozval zachvátil všechny sféry naší společnosti. Výjimkou není ani oblast kultury. Jestliže jsme se ještě před několika lety pozastavovali nad podivnými novodobými inscenacemi Prodané nevěsty s americkou vlajkou, či Rusalky, to nebylo nic proti tomu, co dnes v rámci festivalu Divadelní svět pod patronací Národního divadla Brno předvádí brněnské divadlo Husa na provázku. V rámci jím prezentované chorvatské divadelní hry „Naše násilí, vaše násilí“ zpodobňující znásilnění muslimky Ježíšem Kristem je svou perverzitou a vulgaritou opravdu „na vysoké umělecké úrovni“!!! Nejinak tomu není ani na této scéně prezentované polské hře „Prokletí“. Zde se zase např. kácí kříž motorovou pilou, nebo sochu papeže Jana Pavla II. s penisem a cedulkou „Patron pedofilů“ atd. Nelze se proto divit reakcím řady slušných lidí, které to patřičně podráždilo. Vrcholem hnusu, zvrácenosti a urážkou českého národa je scéna, kdy si herečka vytahuje českou vlajku z přirození! „Svérázné“ stanovisko na tyto hry má např. ředitel Národního divadla Brno M. Glaser, který v rámci demokracie a tvůrčí svobody tyto prasárny, neboť slušněji se to snad ani nazvat nedá, obhajuje. Pro mě však tyto výše jmenované inscenace nejsou ničím jiným než žumpou a morálním svinstvem. Zdá se, že ubohost a sprostota komediantů jakož i jejich protagonistů už nezná mezí!

     Anebo se snad mýlím? Ale na to si již musí odpovědět každý sám!

I N G. V Á C L A V   S V A T E K

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473