KSČM? KOLAPS NEBO UŽ AGONIE?

Zákon o politických stranách stanoví podmínky vzniku politických stran a hnutí, také možnosti pozastavení jejich činnosti nebo zákazu. Nejsem si jist, zda je tam pamatováno na možnost zániku politické strany tak, že členové zmizí a zůstane jen jakési vedení, které bude velet samo sobě. ...
Ke zmizení členů může dojít nejen úmrtím, ale tím, že členové prostě přestanou plnit své základní povinnosti: přestanou se scházet, platit členské příspěvky a vyvíjet jakoukoli činnost. Prostě zmizí. Jako má každý možnost se do nějaké partaje hlásit, asi bude mít i právo se na ni vykašlat, jestliže neodpovídá jeho představám. A proč by se měl zatěžovat tím, že to bude někomu hlásit, když někdy ani není komu. A tak mizí celé základní organizace nebo jsou jen jako, jak se dnes říká, existují jen virtuálně.
Mám pocit, že KSČM se právě nachází v této fázi a brzký sjezd už bude volit funkce fakticky neexistující strany. KSČM jsem byl nucen podmínečně opustit, leč o stavu a dění jsem měl dostatek informací od známých – členů KSČM. Nějaký čas se už informace téměř neobjevují. Moje manželka, členka čtyřčlenné ZO KSČM v Mimoni neví zhola nic. Kdysi jsme zaznamenávali 3 a více měsíců předem přípravy různých akcí, zejména proslulého Prvého máje v České Lípě, letos kromě Pochodu Peklem, „ticho po pěšině" a nic. Situace se dokonce spíše zvrátila. Na mě, nebo můžeme říci, že i na redakci Severočeské pravdy, se obracejí lidé zajímající se o KSČM a její akce. A chtějí vědět, co se koná, kdy a zda vůbec. 1. Máj, Pietní akt v Terezíně a podobně. Také říkají, že se obraceli na toho nebo jiného funkcionáře – funkcionářku, ptali se a nic se nedozvěděli. To je asi na pováženou.
Řeknete si, s dnešními technickými vymoženostmi to přece nemůže být žádný problém. Ale když se rozhodnete tomu věnovat čas, zjistíte, že to vypadá téměř tak, jako by se loď KSČM potápěla nebo dokonce, jako by se za ní už téměř „zavírala voda".
Zkusíte otevřít nějaké KSČM www-stránky. Zjistíte, že stránky už neexistují, anebo dokonce - pokud máte zájem, můžete uvolněné stránky využít pro svou potřebu. Najdete stránku některého OV třeba v Ústeckém kraji, o kterém si myslíte, že je aktivní a co zjistíte? Že poslední záznam je z roku 2013 nebo 2014. Otevřete si stránky Národního památníku Terezín a nedopadnete lépe. Ano. 2 pietní akce 20. května, jedna v 9, druhá v 10 hodin a obě pořádá ČSBS. O KSČM ani zmínka.
A tak se zdá, že činnost v KSČM resp. pozůstalých v KSČM se soustředí už jen na rvačku o funkce na sjezdu za týden. Odpovídá tomu i počet navržených. Předsedou by se chtělo stát 10 členů. Prvním a statutárním místopředsedou 5 lidí. A na místopředsedu (jakéhokoliv) kandiduje 25 členů. K některým jménům se vrátíme podrobněji.
Už jen samotný způsob navrhování zdola byl někdy dost zvláštní. Dokládá to nesoulad až konfliktní stav představ, jak a kam by se měla KSČM ubírat. Tak např. když třeba z okresu Česká Lípa vzejdou na předsedu 3 návrhy, z nichž dva jsou zcela neslučitelné, názorově a myšlenkově protichůdné, co si o tom myslet. To se v jednom okrese pár delegátů nedokáže domluvit na jednom návrhu, nebo jeden návrh odhlasovat? Znamená to, že názory v jednom okrese jsou vzájemně konfliktní a chaotické?
Vzpomněl jsem na konferenci u nás na podzim roku 1990. (To bylo v okrese ještě nějakých 5000 členů a hodně organizací.) Volili se delegáti na sjezd. Vypukla tam „bouřka" kolem jednoho navrženého – kdo ho navrhl? Z přítomných organizací se k tomu nehlásila žádná a nakonec z toho vyšlo, že dotyčný se tam asi napsal – navrhl sám... Kdo asi navrhl na místopředsedu pana Dolejše, když jeho „domovská" obvodní organizace ho nezvolila ani delegátem sjezdu a bude tam „jen" jako host? A není sám. Jak volby dopadnou, přes velký počet kandidátů, není těžké předvídat. Vnitrostranická demokracie už dávno vzala za své. Manipulace se soustředí na to, aby na sjezdu byli ti správní delegáti, kteří budou volit ty správné lidi.
Na tyto podivné intrikánské praktiky, které jsem vždy odmítal, jsem narazil poprvé už v roce 1992, kdy byl předsedou OV v Ústí Jiří Boháč (v KSČM už dávno není). Ten měl tenkrát předem spočítáno, jak dopadnou jednotlivá hlasování. Už delší čas v této „výzkumné činnosti" vévodí liberecká Lysáková (nedivme se proto, že její měsíční účty za telefon byly vyšší, než kolik jiný okres protelefonoval za celý rok) a možná několik dalších „vyučených".
Mezi navrženými je dost lidí, které skoro nikdo nezná. Myslíte, že mají nějakou šanci na zvolení? Pro mě – na předsedu 3, na místopředsedy 10. Pamatuji se, že jen jednou se stal na sjezdu omyl. Při volbě předsedy Ústřední rozhodčí komise. Když se při představování vztyčila mladá pohledná žena z Děčínska, oči většiny delegátů zaplesaly a s nadšením ji zvolili. To, že potom celé 4 roky vedl ÚRoK místopředseda, už nikoho nezajímalo. Podruhé se už omyl nekonal.
Kromě neznámých, jsou tam návrhy osob nechvalně známých, ba přímo pro KSČM škodlivých, které bych nevolil ani za milion: Na předsedu 6, na „statutára" 4, na místopředsedy 12. Když k tomu přidám neznámé, vyjde mi 1 předseda, 1 statutární místopředseda a 3 – 4 další místopředsedové. Škoda, že nemám nějaký kouzelný prsten. Bylo by odvoleno, a že ku prospěchu KSČM, „na to vemte jed"!
Podrobněji se v některých známých exemplářích kandidátů a kandidátek rozebereme v pokračování příště.
V Mimoni 14. 4. 2018, M. Starý.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473