NÁŠ KOMENTÁŘ - LEDEN 2018

Motto:„Posledním stupněm závisti je nenávist.“ (Plinius ml.)

I M P R O M T U   H I S T O R I Q U E

          Když v lednu 1924 uveřejnil prezident T. G. Masaryk ve 3. čísle revue „Přítomnost“ své stanovisko k světovému vývoji pod názvem „Impromtu  historique“ (Historická improvizace) strhl se nebývalý pokřik jeho odpůrců a nepřátel. svataPobouřily je především prezidentovy názory týkající se nástupu socialistické vlády Mac Donalda v Anglii a smrti ruského bolševického vůdce V. I. Lenina. Mezi Masarykovými „kritiky“ se našli i tací, jak to odedávna bývá v Čechách zvykem, kteří se domnívali, že přišla jejich chvíle, kdy mohou hlavu státu hrubě urážet a zesměšňovat. Tito lidé ve svém úsilí o Masarykovu diskreditaci využívali kdejaké hlouposti k jeho dehonestaci. Důkazem je i celá řada proti T. G. Masarykovi nafouknutých kampaní. Jednou takovou byla i v r. 1924 účelově vyvolaná kampaň o 28. říjnu, jeho provedení a o zásluhách jednotlivých osob při tom.  Lví podíl na celé této provokativní akci měla část českého tisku, jehož záměrem bylo podporovat tuto kampaň proti tzv. „samozvaným osvoboditelům“, prezidenta T. G. Masaryka nevyjímaje. Prezident se proti těmto snahám kategoricky ohradil a oficiálně vyjádřil své stanovisko k osvobozenecké legendě na setkání s legionáři na Pražském Hradě 29. června 1924. Mezi jiným zde uvedl: „Vybojovali jsme si svou samostatnost v Rusku, ve Francii a Itálii, tak je to!“ Při tom učinil rázný pohyb rukou. „Máme ty zásluhy, které si neosobujeme, ale které myslím, celý národ uznává a uznal.“

          Tak tomu bylo v naší Československé republice takřka před sto lety.  Prezident T. G. Masaryk tehdy při svém vystoupení před čs. legionáři učinil v zápalu věci rázný pohyb rukou, a přesto byl i mezi jeho odpůrci relativní klid. Slušnost rovněž velela nekomentovat situace, kdy exprezident V. Havel, aby se „vymáčkl“ a dostal ze sebe nějaké to „moudro“ si přitom pomáhal rukama. Když však současný prezident M. Zeman ve svém vánočním projevu kategoricky prezentoval, že nové parlamentní volby nevyhlásí a emotivně při tom zvedl sevřenou ruku, stal se okamžitě předmětem nenávistné kritiky svých odpůrců, mezi nimiž, tak jako obvykle, dominovala individua poplatná pražské kavárně. Opět se tak naplnilo staré rčení: „Když dva dělají totéž, není to vždy totéž.“ Jinými slovy: „Když chceš psa bít, hůl si vždycky najdeš.“ A na M. Zemana, který po stránce intelektuální své „kritiky“ vysoko převyšuje, se hůl stále hledá.

          Jedním z takových „kritiků“ M. Zemana je i prezidentský kandidát J. Drahoš, hrající si na „nezávislého“ kandidáta. Jeho zášť vůči M. Zemanovi přímo úměrně stoupá s navyšováním jeho volebního fondu a s blížícími se prezidentskými volbami. A tak, jak se předpokládalo, na pokyn svých chlebodárců, se např. J. Drahoš oficiálně pozastavil nad tím, že nejvýše postavený politik země ve svém vánočním projevu zvedl pěst v okamžiku, kdy hrozil, že předčasné volby v žádném případě nevypíše. Ve snaze znevážit z patra přednesený prezidentův vánoční projev uvedl, že „vlastně jediná inovace v projevu M. Zemana je hrozba pěstí.“ Drahošovou omluvou nad tímto svým impertinentním žvástem je snad jen jeho politický diletantismus. Jinak se to snad ani nazvat nedá, neboť se stále častěji ukazuje, že bez svých poradců mnohdy snad ani neví, která bije.

          Ponechám-li stranou ostatní prezidentské kandidáty, chtěl bych se přesto pozastavit u jednoho ze Zemanových „kritiků“, kterým není nikdo jiný než bývalý premiér M. Topolánek. Je s podivem, že tento člověk nachází v sobě tolik drzosti, že po všech těch svých aférách a aférkách kandiduje na prezidenta České republiky. To by snad už bylo lepší, kdyby kandidoval sám Pepek Vyskoč známý z románu J. Haška „Osudy dobrého vojáka Švejka.“ Ten by alespoň pouze táhle mečel, nebyl hulvát a nic světoborného by nezkazil na rozdíl od M. Topolánka.

          Za všechny Zemanovi „kritiky“ je třeba jmenovat D. Hermana, člena KDÚ - ČSL, který ještě donedávna, díky své vládní funkci, pilně a neohroženě jistil církevní restituce. Právě jemu patří za jeho bohulibou „antizemanovskou“ činnost vřelý dík pražské kavárny a jejích přidružených sekcí. Tato navenek „zbožná duše“ jakoby pozapomněla na Ježíšova slova: „ Miluj bližního svého jako sebe samého.“ Jeho učitel kardinál M. Vlk, kdyby dnes žil, by dozajista měl ze svého učenlivého žáka a sekretáře nemalou radost jak se činí. Zdá se, že jmenovanému, který se v minulosti proslavil svými podrazy na vládu a prezidenta s přijetím dalajlámy na vládní půdě a známou show se strýcem Georgem už jen chybí vyrukovat s nějakou sudetskou tetičkou. Tu by pak měl k větší slávě Boží oficiálně nazývat milou krajankou, tak jak už dříve sudetské Němce nazýval. Nelze se pak divit, že mu v jeho rejdech M. Zeman překáží. Z toho také plyne jeho zášť vůči Zemanově osobě. Důkazem toho je i „bojovná“ Hermanova výzva prezentovaná po vánočním Zemanově projevu: „Vyměňte Zemana, abychom se už za něj nemuseli stydět.“ To by asi dopadlo, kdyby lidé Hermanova typu získali v naší zemi rozhodující slovo. Lépe snad na to ani nemyslet. A tak bych mohl pokračovat dál a dál…..

          A co říci závěrem?  Snad pouze jen tolik, že už přinejmenším 2 roky trvá permanentní úsilí o dehonestaci prezidenta M. Zemana. Neexistuje hrubý výraz, který by naši „umělci“ typu Z. Svěráka, J. Hřebejka, J. Hrušínského, J. Bartošky, B. Štěpánové, P. Filipovské, D. Koldera a jim podobných exemplářů nepoužili v útocích na prezidenta. Nápomocná jsou jim v tomto směru naše „nezávislá“ masmédia, mezi kterými hraje prim Česká televize účelově realizující dezinformační kampaň proti prezidentovi. Bagatelizuje jeho osobní úspěchy jak doma, tak i v zahraniční a do lidí infikuje podvědomí ruské hrozby atd. Nezapomínejme, že za vším stojí peníze, peníze a zase jen peníze! Tak se nedivme, co všechno jsou lidé schopni pro ně udělat. Věrni Vrchlického verši „Za peníze všechno laur i dívčí rtíky“ prodají nejenom sebe, ale i své nejbližší, přátelé a známé. Anebo se snad mýlím? Ale na to si již musí odpovědět každý sám!

I N G.   V Á C L A V   S V A T E K

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473