NÁŠ KOMENTÁŘ - ŘÍJEN 2017

Motto: „Demokracie je stav, při kterém má každý možnost blbnout po svém.“ (M. Twain).

S   L I D M I   P R O   S E B E

          Tak už to máme tady, parlamentní volby jsou za dveřmi. Předvolební aktivity politických stran a nejrůznějších seskupení dělají doslova a do písmene divy. svataPředhánějí se nejenom v rétorice, která má mnohdy ke slušnosti hodně daleko, ale i v dehonestaci svých politických protivníků. Chytračí, slibují mnohdy i nesplnitelné, ukazují se v tom nejlepším světle a rozšafně kritizují slova a činy konkurentů. Vychvalují se, že všechno by dělali lépe než ti druzí. Staré české „samochvála smrdí“ pro ně nic neznamená. Naopak, bez uzardění prezentují svoje zásluhy v tom co dobrého pro společnost a blaho svých voličů udělali. Proklamují, že jsou připraveni ve své dosavadní činnosti pokračovat. Jejich „plky“, neboť jinak se to slušně ani nazvat nedá, plně zapadají do kontextu známého latinského rčení: „Svět chce být klamán, tak jej tedy klamme.“ („Mundus velt decipi, ergo depiciatur.“)

          Mnozí tzv. politici jsou schopni pro peníze a karieru dokonce ze sebe dělat i šašky a to jen a jen proto, aby byli opět do parlamentu zvoleni a teoreticky měli opět na další čtyři roky vystaráno. Pro takové „típky“ platí více než pro kohokoliv jiného Vespaciánova slova: „Peníze nesmrdí.“ („Pecunia non olet.“) A že tomu je skutečně tak, dokazují letití a samozřejmě „nepostradatelní“ parlamentní „zamrzlíci.“ Ti skutečně jakoby zamrzli ve svých poslaneckých lavicích, kterých se drží už celou řadu dlouhých let jako „ h….  košile“ a nic s nimi nehne. Názorným příkladem takového parlamentního „zamrzlíka“ je vedle celé řady jiných např. M. Benda (ODS), který od ukončení školy, mimo svého „specifického“ plzeňského studia a samozřejmě „těžké“ parlamentní práce nic kloudného pro společnost neudělal. Hlavně, že ještě při minulých volbách vykřikoval, že musí být zvolen, neboť potřebuje nejméně 250000 Kč měsíčně, aby uživil svoji rodinu. Nic nového pod sluncem neboť takových podobně chtivých dam a pánů je v našem parlamentu, slušně zvaném „žvanírna“, povícero. Jejich předností však je, že o finančních věcech taktně mlčí a tiše „hrabou pod sebe“.

          Letošní parlamentní volby se tak jako ty předcházející honosí nejenom známými tvářemi, ale i tvářemi novými. Od těch známých volič už ví, kdo je kdo a co od nich povětšinou může očekávat i když se může mýlit. Od těch nových zatím ještě nikoliv. Daleko jednodušší je tomu s poslanci, kteří jsou tak či onak známí a znovu kandidují. Jsou mezi nimi nejenom tradiční parlamentní spáči, ale i absentéři a žvanilové nejrůznějšího druhu. Právě u těch posledně jmenovaných jde o širokou škálu parlamentních exibionistů. Mezi nimi pak bezesporu dominuje šéf TOP O9 M. Kalousek proti němuž byl známý Sekorův Brouk Pytlík, který všecko věděl a znal, jen ubohou nickou. V této bohulibé činnosti ho už pomalu začíná dohánět předseda STAN, známá „slibotechna,“ P. Gazdík. Rozhodně žádným překvapením ani není, že na kandidátce ODS se opět objeví „moralistka“ M. Němcová, známá z dřívějška z tzv. rohlíkové aféry či zneužíváním služebního vozidla svým synem. Na kandidátce mají své pevné místo i svérázné „rychlokvašky“ z plzeňské „Sorbony“, obdobně jako i ti, kteří jsou více či méně namočeni v nejrůznějších aférách a aférkách, mezi nimiž bezesporu dominují např. OKD či Ptačí hnízdo a jim podobné. Zvláštní kapitolou letošních voleb budou m. j. i pánové M. Stropnický, D. Herman a jim podobní. Prvně jmenovaný „odborník na vojenské otázky“ s modrou knížkou si ve svém velikášství už nevidí ani na špičku nosu.  Zapomíná, že přes všechno, co mu bylo účelově dáno, zůstává jak v životě tak i politice jen pouhým hercem. Druhý jmenovaný, laicizovaný katolický kněz, je klasickým příkladem politického intrikána, o kterém se nikdy neví, kdy a odkud uhodí. Nebezpečný je především svým machiavellismem, jinými slovy pragmatickým a cynickým jednáním především v politice.

          Nezapomínejme, že nadcházející volby nejsou pro strany důležité jen k vůli politickému vlivu na chod země, ale jsou pro ně i zdrojem příjmů. Strany a hnutí dostanou příspěvky za získané hlasy a úspěšnější uskupení i příspěvky na činnost či dotace za získané mandáty. Na finanční příspěvky od státu mají nárok už strany a hnutí, které získají alespoň 1,5 % hlasů. Ty dostanou z rozpočtu „ na úhradu volebních nákladů“ stovku za každý obdržený hlas. Od zisku 3% mají politické subjekty nárok na každoroční 6000000 příspěvek na činnost. Za každou započatou desetinu procentního bodu nad tuto hranici se navíc částka zvyšuje o 200000 Kč a to až do 5 % - hranice nutné pro vstup do Sněmovny.

          A co říci závěrem? Snad pouze - nenechte se unášet emocemi a myslete hlavou, máte-li ji ještě funkční!  Anebo se snad mýlím? Ale na to si již musí odpovědět každý sám!                            

I N G.   V Á C L A V   S V A T E K        

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473