KOMENTÁŘ NA SRPEN 2017

Motto: „Být blbcem je někdy smůla, jindy klika, ale často úděl, ba poslání.“ M. Twain

M A I N S T R E A M   V   A K C I

          Název mého komentáře znamená hlavní proud. Termín mainstream je převzat z angličtiny. svataPoužívá se často s negativním citovým zabarvením k označení chování davu či tendencí v žurnalistice, literatuře, umění aj. Ve společnosti jde o velké skupiny politiků, novinářů, propagandistů a celých institucí udávajících tón. Jejich úkolem je bagatelizovat a potlačovat proudy jiné, vybírat a interpretovat informace v zájmu vládnoucích sil, nahrazovat a doplňovat censuru v masových sdělovacích prostředcích apod.

          To už v minulosti dobře věděli Hitlerovi nejbližší spolupracovníci, jako byli např. J. Goebbels a H. Göring, kteří podle toho také jednali. Dokázali mj. i to, že poslanci Říšského sněmu na otázku: „Chcete máslo nebo kanony?“, odpověděli zcela jednoznačně: „Kanony!“ Nepřipomíná nám to něco dnes, i když v jiných paralelách? Jsem přesvědčen, že ano. Za všechny takové „bohulibé“ akce, nehledě na jejich případné následky, vzpomeňme jen v posledních dnech odsouhlasení protiruských sankcí americkou Sněmovnou reprezentantů a Senátem. A tak se zdá, že při pohledu na to co se dnes ve světě děje byl J. Goebbels oproti dnešním US propagandistům vysloveně outsider. A to už o něčem hovoří.

          Plně se tak potvrzuje, že ti, kteří ovládají tyto skupiny, rozhodují např. o výsledku voleb stejně jako o popularitě jednotlivých politiků, které dokážou během krátké doby podle momentální potřeby znemožnit či vyzdvihnout. Za všechny takové případy vzpomeňme trvalých útoků příslušníků pražské kavárny a „shapirových pohrobků“, kteří se nestydí v cizím žoldu útočit a hrubě urážet prezidenta M. Zemana. Jména těch „komediantů“ a jim podobných individuí, kteří se k tomu za jidášský groš propůjčili a propůjčují, za kterými mj. stojí i mezinárodní finanční korporace, nesmí být zapomenuta. Smutné však je, že někteří lidé jsou už od nich natolik „zblblí“, že jejich protizemanovské propagandě dokonce i věří! A to je právě to, co nepřátelé M. Zemana potřebují! Potvrzují se tak slova připisovaná J. Goebbelsovi, že stokrát opakovaná lež, se stává pravdou. A o to jim právě v případě M. Zemana jde. Zadupat, zašlapat, znevážit, zesměšnit a to jen a jen proto, že jim tento český vlastenec v jejich rejdech vysloveně překáží!

          Jedno z klasických klišé často prezentované v mediálním mainstreamu říká, že pro svobodnou společnost jsou nezbytná „nezávislá“ média. To si snad dnes už myslí jen „Pepek Vyskoč“ známý z románu J. Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.  Obdobně i fráze, že média jsou povinna plnit ve společnosti úlohu jakéhosi hlídacího psa. Tomu se lze pouze usmát a myslet si o protagonistech tohoto žvástu svoje!  Neplatilo to nikdy a o to víc to neplatí dnes. Každý myslící člověk dobře ví, že média nás nutí uvěřit tomu co šíří. Využívají k tomu záměrně manipulace s fakty. Je všeobecně známo, kdo ovládá média, ovládá i veřejné mínění. Bylo by však chybou nezdůraznit, že mezi médii existují rozdíly a to především mezi médii mainstreamovými a médii alternativními.

          Mainstreamová média zprostředkovávají především názory mezinárodní elity lidem, kteří mají sice odbornou kvalifikaci ve svém oboru, ale nikoliv v politice. Dají se proto snadno „oblbnout“ a vystrašit. Jejich hlavním cílem je však občany zabavit, aby nepřemýšleli o souvislostech, které způsobují mravní a sociální úpadek. Prioritou těchto médií je nikoliv pravdivě informovat, ale bavit. Jejich cílem je, aby lidé nepřemýšleli a přebírali jen to, co za ně udělají druzí odpovědní při formování požadovaných názorů a stanovisek.

          Alternativní média mají za úkol tuto iluzi zprostředkovanou mezinárodními elitami rozkrýt a veřejnost pravdivě informovat.  Proto je třeba říci všem, kterým ještě mainstreamová média nevymyla mozky, aby pravdivé zdroje informací hledali v alternativních médiích!

          Velkou roli sehrávají liberální mainstreamová média při obhajobě migrantů a zlehčování teroristických útoků. Např. Portál Politico přišel opravdu s „uklidňujícím“ článkem, který rozhodně „potěší“ srdce každého příznivce migrantů: „Lidé se nemají obávat terorismu neboť počet obětí je zcela mizivý v porovnání s jinými příčinami lidských úmrtí.“ Touto stupiditou porovnávat přirozenou smrt či nehody s úmyslnými teroristickými útoky a tedy se zlehčováním otřesných činů islámských fanatiků je přinejmenším kruté. Zlehčováním a znevažováním sílícího počtu migrantů přijíždějících do Evropy se mainstreamová média snaží za každou cenu ospravedlnit a nadále propagovat multikulturní společnost, která selhává. Mediální mainstream jde plně na ruku muslimům a jejich páté koloně různých parazitujících neziskovkařů, byrokratů či zbabělých politiků tvrdících, že k muslimům musíme být více tolerantní. Jinými slovy ještě více jim ustupovat!

          Pokud jde o tvrzení mainstreamových médií, že se příliv migrantů do Evropy snížil ba i zastavil, není tomu tak. Příkladem je Itálie. Její dnes zoufalá situace s přílivem migrantů se stává pro ni kritickou.  Italský ministr vnitra M. Minniti vyzval ostatní evropské státy, aby otevřely evropské přístavy migrantům, neboť po uzavření balkánské stezky se drtivá většina migrantů snaží dostat do Evropy přes Středozemní moře. Pravdou je, že žádné kvóty přijaté EU příliv migrantů nezastaví. Vše se dostalo až příliš daleko. Lze jen „poděkovat“ protagonistům migrace jako jsou např. A. Merkelová, E. Macron a jim podobní. Dnes se tito lidé diví, kam až se situace s migranty dostala a mentorují ty, kteří se s jejich kvótami nechtějí smířit. Zapomínají, že to byly právě západní země, které do značné míry migrační krizi nepřímo zapříčinily svou hladovostí a chtivostí po surovinách především po ropě.

          A co říci závěrem? Snad pouze jen „poděkovat“ mainstreamovým médiím jak nám účelově „blbnou“ hlavu.  A poprosit Boha, aby nám nedal zblbnout natolik, že bychom uvěřili   mainstreamovským slibům kohokoliv. Nebo se snad mýlím? Ale na to si již musí odpovědět každý sám!
I N G.  V Á C L A V    S V A T E K

Bože nedej mi zblbnout natolik, že bych uvěřil předvolebním slibům kohokoli!

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473