NÁŠ KOMENTÁŘ - ČERVENEC 2017

Motto:  „I to největší moře má své břehy. Bezbřehá je pouze lidská hloupost.“ Konfucius.

N A   H R A N I C I   S   N Í M !

          S tímto pokřikem požadujícím likvidaci ohněm se v průběhu historie často setkávali lidé, kteří z těch či oněch důvodů měli být odstraněni. Jak je všeobecně známo povětšinou se jednalo o tzv. čarodějnictví. Pomineme-li v tomto směru např. starověkou Babylonii s jejím Chammurapiho zákoníkem prezentujícím m. j. trest ohněm, je třeba se pozastavit např. i u římského práva, coby základu práva moderního. V něm byla zakotvena i možnost potrestat osobu praktikující čarodějnictví (maleficum) ohněm. Pro zajímavost lze uvézt, že jednou z osobností obviněnou v antickém Římě z čarodějnictví byl např. i filosof a spisovatel Lucius Apuleius. Součástí jeho obžaloby byla i absurdní udání jako, že pitval ryby nebo, že si příliš často čistil zuby apod.

          Konec středověku a počátek novověku se staly jakousi kulminací masového šílenství a davové psychózy honu na čarodějnice. Nemalou roli sehráli v tomto směru někteří mocí posedlí představitelé církve, kteří apelovali na udávání, věznění a upalování. S nimi pak ruku v ruce dobře zajištění měšťané, závistiví obchodníci udávající konkurenci aj. U nás jsou bezesporu nejznámějšími hony na čarodějnice v oblasti na Jesenicku a Šumpersku z konce 17. století. Zde se svými krutostmi nesmazatelně zapsal do podvědomí našeho lidu císařský inkvizitor, sadista, Jindřich Boblig z Edelstadtu. U nás fakticky zastavila hon na čarodějnice až císařovna Marie Terezie v 18. století.

          Je štěstím, že v dnešní době se díky Bohu v civilizovaných zemích už neupaluje a tak slova „ Na hranici s ním“ mají vedle svého rozsahu i jiný obsah než tomu bylo v minulosti. Jejich skrytá podstata však zůstává stále stejná. Daný výrok se dnes používá v přeneseném slova smyslu, a to v případě, když jedinec určité skupině nevyhovuje, nekoná to, co je od něho žádáno, je příliš kritický a inteligentní, zastiňuje druhé, brání ideály o kterých je přesvědčen, že jsou fundamentální, neposlouchá, nedá se koupit, nekrade a nepodvádí, nehrbí se před „ mocnými“ tohoto světa a proto musí po dobrém či zlém z kola ven. V případě, že si takový jedinec přes nejrůznější špinění a pomluvy ze strany svých nepřátel stále stojí za svými názory, nastupují novodobí Bubligové se svými povětšinou v cizím žoldu pracujícími spojenci, jejichž jediným a společným cílem je konečná likvidace statečných jedinců překážejících jim v jejich rejdech. Osvědčenými metodami přitom stále zůstávají: zneuctění, podupání, pošlapání, poplivání, pomluvení, pošpinění apod. Účelem těchto metod by pak mělo být fyzické a psychické zlomení nebojácných lidí. Prostě fyzicky a psychicky je zlomit a pak se jich zbavit!  Nic nového pod sluncem  - to bylo, je a jistě i bude, neboť to jsou atributy, které lidstvo provázejí od samého jeho počátku.

          To je mj. i případ prezidenta M. Zemana. Urážky, dehonestace tohoto významného politika jsou dnes na denním pořádku. K jeho nepřátelům z pražské kavárny se přidala skupina „neoaktivistických“ novinářů, mezi kterými v poslední době dominují publicista B. Sláma z pozice klinického psychologa svými „přitroublými“ názory typu, že V. Klaus a M. Zeman si vytkli za dlouhodobý cíl vzdálit nás od Evropy…Zemanovi se rozpadá osobnost, nejen osobnost, ale celá psychika…. M. Zeman už když byl ještě v plné kondici, byl anomální, silně poznamenaný narcizmem a egoismem…. nikdy neměl rozvinuté kritické myšlení… vždy byl demagogem, lhářem a bezcharakterním, amorálním člověkem…. Dovolává se M. Vojtěchovského, který pro časopis Vital m. j. uvedl, že M. Zeman zřejmě má moriatické nálady (nepřiměřeně veselé nálady), projevuje se u něj retinopatie (patologická změna sítnice), padá dopředu při chůzi ze schodů, podobně jako padal Castro (hlavně, že B. Sláma není padlý na hlavu)…. B. Sláma dodal: M. Zeman se nesmí znovu stát českým prezidentem. Jeho výroky jsou klasickým příkladem toho, že psycholog B. Sláma by měl být hospitalizován v psychiatrické léčebně coby oběť doby a svého povolání.

          Vysloveně sprostě se o M. Zemanovi a českém národu vyjádřil už v r. 2015 lékař M. J. Stránský. Jmenovaný se narodil v USA, kam jeho otec coby prominent národně socialistické strany po únoru 1948 emigroval, vystudoval v USA a vrátil se k nám po sametové revoluci z emigrace m. j. uvedl: „Zeman je ožrala, lhář a hulvát. Část národa nestojí za nic, chce jen pít a kouřit v hospodě. Přemýšlejme nad identitou. Co znamená být Čechem.“

          Obdobně napadá M. Zemana i bývalý náměstek ministra J. Rumla a jeden z nejbližších přátel V. Havla, dnešní komentátor M. Fendrych. Ten zase útočí na Zemana slovy, že česká zahraniční politika je nakažena Zemanem, je chaotická, bez rozumu…. Čeští politici se chovají kvůli úprchlíkům hystericky…

          Korunu tomu všemu však dal konkurent M. Zemana v prezidentských volbách Jiří Drahoš. Tento pán konečně odkryl hledí a ukázal tak svoji pravou tvář. Stalo se tak v jeho diskusi pro sdružení Paměť národa. Důrazně se vymezil proti vládě s podporou komunistů, jakož i proti uspořádání referenda o setrvání České republiky v Evropské unii a v NATO… Má pochopení pro činy bratří Mašínů, kteří se v 50. letech postavili komunistům na odpor se zbraní v ruce (vrahové mu zřejmě nevadí!)…. Nejlepším prezidentem byl V. Havel. („Proti gustu, žádný dišputát“)…. M. Zeman společnost rozděluje a za druhé ji straší. Čím? Zřejmě čertíky?... Z celého vystoupení tohoto pána doslova srší jeho politický diletantismus. Což mu nikdo nedovedl říci, že plácá nesmysly, neboť některými názory pohrdá právy občanů, pohrdá Ústavou České republiky! Měl by přece vědět, že celostátní referendum stanoví ústavní zákon, a lze ho vyhlásit bez jeho podpisu atd. Člověka, jako je J. Drahoš, s takovými znalostmi a názory, včetně jeho postojů k vrahům a teroristům bratřím Mašínům, by si lidé měli pořádně rozmyslet, zda by ho měli do tak vysoké funkce vůbec volit.

          A co říci závěrem? Snad pouze tolik, že je s podivem, že na jedné straně je trvale účelově kritizován M. Zeman a na straně druhé nikdo nekritizuje V. Havla včetně alkoholu a nemocí. Vždyť dlouhé Havlovy nemoci stály naše daňové poplatníky rozhodně více času a peněz než je tomu u M. Zemana. Krátce a jasně právě v tomto případě opět platí staré latinské „Quo licet Jovi non licet bovi.“ (Co je dovoleno Jobovi, není dovoleno volovi.)  Anebo se snad mýlím? Ale na to si již musí odpovědět každý sám!

I N G.   V Á C L A V   S V A T E K

Z důvodu užívání zdravého rozumu v kombinaci s národními zájmy nemůžeme ani náhodou podporovat Schwarzenbergova náhradníka Drahoše natož „veksláka“ Horáčka. Proto jsem osobně s chutí podepsal petici na podporu Miloše Zemana při akci KČP ve Žďáru nad Sázavou a jistě podporu současnému prezidentu vyjádřili i moji kolegové. Pro orientaci uvádíme seznam podpisových míst v Libereckém kraji. M. Starý (RSP)

Seznam míst k petiční akci ZEMAN ZNOVU 2018:

Liberecký kraj:

Liberec - kancelář krajské organizace SPO Libereckého kraje, Rumunská 655/9, Jaroslav

Masopust, 602 184 411 a Jan Majzner, 777 151 251

Jablonec nad Nisou - Pavel Krejčí, 721 822 144

Jablonec nad Nisou - Dana Smejtková, 725 398 290

Jablonec nad Nisou - Interní a gynekologická ambulance, Palackého 24, MUDr. Ivo Jörg, 724

063 180 a MUDr. Alexandra Jörgová, 777 314 686

Jablonec nad Nisou - Antonín Francouz, 774 662 153

Kokonín - Lubomír Procházka, 603 188 243

Svijanský Újezd - Zbyněk Rulec, 731 615 222

Svijany - Jiří Pěnička, 720 658 431

Tanvald - Pavel Kadaš, 736 769 170,

Tanvald - Automuzeum Velké Hamry 626, Miroslav Dušek, 608 881 041

Nový Bor - Galerie Egermann, nám. Míru 57, Robert Uksa, 602 275 277

Česká Lípa - Restaurace U Bohouše, Svárovská 2993, Bohumil Palounek, 602 110 780

Jablonné v Podještědí - Marek Lučka, 722 933 376

Chrastava - Jan Dvořák, 728 872 983

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473