NO TO JE TEDY "SÍLA"!

No to snad ne? Zvláštní zmocněnec OSN pro migraci vyzval EU, aby podkopávala etnickou stejnorodost evropských zemí a nahrazovala ji multikulturní diverzitou! Sionista s kariérou v Goldman Sachs a Světové obchodní organizaci chce prosadit Kalergiho plán za každou cenu!

23. 3. 2017

Peter Sutherland, irský politik, bývalý šéf WTO, obchodník a zejména zvláštní zmocněnec OSN pro mezinárodní migraci a nevýkonný ředitel Goldman Sachs International, vyzval Evropskou unii k tomu, aby cíleně podkopávala stejnorodost a dosavadní etnickou homogenitu evropských zemí, protože podle něho je multikulturalismus a etnická migrace hlavním motorem světové globalizace. Kolegům v EU vysvětlil, že ekonomická prosperita v budoucnosti pro mnoho evropských zemí spočívá právě v migraci. Stejně tak ostře napadl současnou po-brexitovou politiku Velké Británie, která prý nemá oporu v mezinárodním právu. Podle něho nemá země Albionu právo zamezovat přílivu uprchlíků, protože jsou v pozici běženců a na ně nelze nahlížet jako na nelegální narušitele hranic. Sutherland tak znovu zopakoval velice nebezpečnou mantru, kterou již od roku 2015 prosazuje George Soros a jeho neziskové satelity.

Komise EU pro domácí záležitosti se ho dotazovala na jeho názory ohledně globální migrace. Jako důvod pro své postoje uvádí jednu z neustále opakovaných lží globalistů, že prý populace Německa a jižních evropských států stárne a populace klesá, a to je prý klíčový argument pro rozvoj multikulturních států, i když prý toto slovo nepoužívá rád. Nepřímo tak Sutherland potvrzuje, že příchozí migranti mají za úkol nastartovat rození nových dětí, přičemž zdaleka nepůjde jen o muslimské děti, ale i míšence, protože statní migranti budou oplodňovat i evropské bílé ženy. Už několikrát zazněly názory, že bílé ženy nechtějí více, než jenom 1 dítě, protože druhé dítě už je v konfliktu s hypotékou a životním stylem.

Rozbít homogenitu a nahradit jí diverzitou

V islámském světě ale žena nesmí mít vlastní život, je povinna za svůj život porodit alespoň 3 syny. Protože ne vždy se to povede, ženy v arabském světě jsou často nuceny mít i více než 10 dětí, protože mezi syny se narodí třeba několik dívek, které manžel logicky neuznává a nechce je, protože nemají v islámském světě hodnotu a jsou s nimi spojeny jen náklady, zejména vysoká věna při svatbě a jejich vysáčkování z domu. Manžel proto ženu neustále oplodňuje, dokud mu neporodí třetího syna. Tahle tradice platí hlavně u saláfistů. Wahábisté nemají tak striktní pohled, ovšem muž se smí se ženou rozvést, pokud mu žena do určité doby neporodí syna, nebo jejich dopředu stanovený počet, který je sepsaný v předmanželské smlouvě.

Sutherland dále konstatoval, že je nemyslitelné, aby současná úroveň homogenity evropských zemí přežila, protože státy se musí stát otevřenými s ohledem na lidi, které je obývají, jak prý jasně dokazuje Velká Británie, kde žijí miliony Arabů z muslimského světa. Zástupci EU se také ptali Sutherlanda na zjištění představitelů OECD, že úroveň zaměstnanosti z řad migrantů je v EU opravdu tristní ve srovnání s USA nebo Austrálií. Sutherland na to odpověděl, že země jako USA, Austrálie a Nový Zéland jsou zeměmi migrantů z historického hlediska a logicky jsou na přijímání migrantů lépe připraveny, zatímco země EU prý myslí stále postaru, že by se země měly migraci bránit. A to by podle názoru Sutherlanda měla EU co nejvíce podkopávat takovéto zpátečnické myšlení.

Migranti mají mít právo cestovat do jakékoliv země bez omezení

Zmocněnec OSN pro migraci dále zdůraznil na své poslední přednášce na Londýnské ekonomické škole, které mimochodem předsedá, že v EU nastal posun od modelu, že země EU si vybírají migranty a posunul se prý k modelu jinému, že migranti si vybírají státy. To vede k masovým návalům do jedněch zemí, které migraci nezvládají a místní obyvatelstvo se bouří, zatímco jiné země EU jsou migrací prakticky nedotčeny. A to prý ohrožuje schopnost EU ekonomicky konkurovat na globální úrovni. Sutherland nijak nevysvětlil mechanismus, proč by migranti měli být tak důležití pro konkurenceschopnost Evropy. My na AE News ale na to odpověď známe, ten důvod si zopakujeme.

Bílá žena, černý muž, dítě míšenec. Vzorová rodina globalistů.

Pro globalisty je imigrace chudých Arabů do západních zemím nástrojem pro genocidu bílé rasy, ale také evropských mezd a tím pádem koupěschopnosti západní civilizace, což sníží mzdové náklady pro globální nadnárodní koncerny a tím se posílí trhy, ale plošným zchudnutím se zmenší objem spotřeby (ne dluhového objemu, lidé kvůli úrokům z více a více půjček budou dlužit pořád stejně, resp. více a více), což povede k úspoře planetárních zdrojů. Model vidíme v USA. Globalizace způsobila zchudnutí americké střední třídy, zatímco americké obchody přetékají zbožím vyrobeným za nejlacinější mzdu na světě, což je v jihovýchodní Asii a toto zboží si Američané kupují stále více a více na dluh, nikoliv za vydělané peníze.

Objem zboží v regálech zůstává stejný, výrobní cena zboží je nižší, profity pro globální výrobní firmy jsou větší a hlavně dluhy obyvatelstva jsou vyšší. Lidé nebohatnou a neroste tak spotřeba planetárních zdrojů, ale roste zadlužení. Vyděláte si méně, půjčíte si proto o to více. A o to více se zadlužíte. Chudá země je typicky reprezentována nekonečnými reklamami na půjčky v televizi. Globalisté nechtějí, aby vyrůstali generace chytrých a vzdělaných lidí, protože s tím se pojí i vysoké mzdy, což je pro globalisty nežádoucí. Proto se v rámci globalizace razí Kalergiho teze na překreslení západní civilizace islámem, který je prostoupený nízkou úrovní vzdělání a příjmovou chudobou, ovšem vysokým zadlužením.

Škola v globalizaci musí děti odnaučit vzdělání

Spolu s tím souvisí proces školní inkluze, kdy do škol se západními dětmi přichází děti z jiných etnik, které nemají předpoklady pro náročné studium. Školy tak snižují laťky, postupuje to přes zrušení známek a klasifikace, děti mohou ve třídě během hodiny volně chodit, zajímat se o to, co je baví, aby děti nebyly prý ve stresu. Modernisté tomu říkají škola hrou, ale ve skutečnosti je to destrukce vzdělání, protože děti se nic nenaučí a hlavně, škola je nenaučí konkurenci a nepřipraví na život.

Poznámka RSP: Podobné nesmysly v podobě státní podpory a propagace alternativního školství vidíme v televizi dnes a denně. Hlavním cílem takových „škol“ je, aby se děti dobře cítily, nikoliv, aby se něco naučily a něco uměly. Když k tomu přičteme, že každá škola může učit něco jiného a jinak, jsme svědky naprosté destrukce systému vzdělání. A hloupí rodiče za to ještě platí!

Z dítěte vyroste člověk, který nemá na to, aby studoval někam dále, ve společnosti nebude ani o tak vysoce vzdělané osoby zájem. Globalizace nabídne lidem pouze dvě pozice, v montovnách všeho druhu a v supermarketech. Nic jiného v budoucnu nebude existovat, protože tam, kde jsou dnes lidé, tam budou v budoucnosti robotické linky.

Globalizace bude profitovat z chudoby a laciné pracovní síly, sionistické elity v rámci globalizace budou vládnout celému světu skrze kontrolu planetárních zdrojů a kapitálu. Chudí lidé budou pracovat za malé mzdy, aby globalistické elity mohly svým laciným zbožím ovládnout trhy a spotřebu. Lidé budou pracovat až do konce života, bez důchodu, aby mohli splácet své doživotní hypotéky a úvěry. Dojde k zániku hotovosti a elity budou držet obyvatelstvo pod krkem. Kdokoliv se vzepře režimu, elity mu zablokují elektronické peníze v bance a osoba buď přijde k rozumu, anebo zemře hlady. Za malé drobné elektronické peníze budou lidé pracovat v montovnách, budou kroutit dvanáctky, ale lidé si stěžovat nebudou, protože globalisté zajistí lidem laciné půjčky. A nejenom lidem, ale i celým státům a jejich vládám. Aby státy měly na výplaty, třeba starobních důchodů pro státní úředníky a výsluh pro policisty, soudce, vojáky a exekutory. Toto všechno, co jsme si popsali, je proces tzv. globálního chudnutí (obyvatelstva), ovšem neskutečného bohatnutí globalistických elit.

Zmocněnec OSN pro migraci je emisarem skupiny Bilderberg

Peter Sutherland se zúčastnil hned několika výročních zasedání skupiny Bilderberg, přičemž Bilderberg ostře nedávno vyzval západní země, aby v migrační politice přestaly preferovat víza pro vysoce vzdělané pracovníky, ale nechali zájemcům o práci v dané zemi svobodné rozhodnutí, kde chtějí pracovat, jinými slovy, aby západní země poskytovaly pracovní víza komukoliv, bez ohledu na vzdělání a bez ohledu na to, jestli v západní zemi chtějí pracovat, anebo studovat. Peter Sutherland tak de facto odhaluje plány skupiny Bilderberg na realizaci Kalergiho plánu demografického překreslení Evropy. Je to jako jedna obrovská globální jednosměrná cestovka. Globální elity přemýšlí, jak přestěhovat arabský svět do Evropy.

V Česku se do tohoto multikulti procesu zapojuje už i mladoboleslavská Škoda, která chce své nové SUV auto pojmenovat po jedné muslimské vesnici v albánských horách. To se v Mladé Boleslavi zbláznili, anebo je to příkaz z německé centrály koncernu VW? Evropská unie je tak v centru těchto procesů, a pokud národní země Evropy chtějí přežít, musí vystoupit z projektu EU, dokud to ještě jde. Lidé musí zvolit do svého čela takovou politickou reprezentaci, která půjde cestou izolace a uzavřeného ekonomického a politického prostoru ve snaze vytvořit bariéru a hradbu proti islamizované Evropě, kde bude vraždění původních obyvatel ze strany muslimů na denním pořádku, jako jsme viděli včera v Londýně.

-VK-

Šéfredaktor AE News

(PŘEVZATO.)

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473