BUDEME DALŠÍ SPOLKOVOU ZEMÍ NĚMECKA?

(případně dvěma spolkovými zeměmi- Böhmen a Mähren)

Veřejnost u nás si po patolízalském projevu ministra Hermana na sjezdu Sudetoněmeckého Landsmanschaftu učinila závěr a odsoudila jej. Zůstane trvale hanbou, že poprvé od skončení války v roce 1945 poplival ministr vlády ČR svou vlast a veřejně se přihlásil ke službě pro cizí zájmy.

Ale nelajme jen jemu, knězi uvolněnému pro politické rejdy s cílem tomuto státu škodit. Hlavní odpovědnost za to nese premiér Sobotka a tu z něj nikdo nesejme. Chová se v tomto směru zbaběle a ti, co si vybral do vlády, jej odstavují do kouta ve Strakovce.

gomora

Jenže tohle není zdaleka vše, co tato politická strana „křesťanského ražení“ kuje a hodlá realizovat v budoucnu. Mimo jiné tuto stranu u nás založil msgre jan Šrámek, obětavý vlastenec, za války ministerský předseda a pomocník Edvarda Beneše. Co by asi těm dnešním „reprezentantům“ řekl? Patrně nic. Vzal by důtky a hnal je sviňským krokem tak, jak to kdysi předvedl Ježíš s farizeji.

Ale vraťme se do současnosti. Před krátkou dobou uspořádal Institut pro křesťansko-demokratickou politiku debatu o česko-německých vztazích s nadací Hanse Seidela. Večer před jejím konáním se v Malostranské besedě před asi dvaceti posluchači sešel D. Herman za KDU-ČSL, novinář Petr Brod (působil v deníku Süddeutsche Zeitung) a Pavel Fischer (za éry Havla byl v politickém odboru na Hradě).

K česko-německým vztahům pohovořil nejdříve ministr Herman. Mimo jiné řekl: „Domnívám se, že česko-německé vztahy jsou nyní na dobré úrovni, daří se nám zacelovat minulostní jizvy.“ Podle něj minulost se nedá odestát, o se stalo, stalo se, ale my musíme jít dál. Ale pak z něj vyjelo: „A čistě teoreticky bychom mohli být jednou ze spolkových zemí, protože naše ekonomika je navázána na ekonomiku Spolkové republiky Německo a myslím, že tomu také vděčíme za celkem velmi úspěšný hospodářský rozvoj. Domysleme jeho slova do důsledku. Je to ministr vlády ČR, lze tedy předpokládat, že si představuje náš vstup do SRN jako celek, tedy to, že se ČR stane součástí Německa. Pak ovšem bude nutno, aby někdo naši republiku rozbil na země a pak je přihlásil do spolku. Je to pro nás těžko představitelné, ale i to je jedna z možností, o které sní zuřiví germanofilové. A naši kolaboranti jim mohou dobře posloužit. Pouhý pohled na mapu nás uvede do reality. Naše republika je rozčleněna na Čechy, Moravu a Slezsko. Zřejmě by tyto celky byly chápány jako samostatné a SRN by tak měla rovnou 19 spolkových zemí. Že jde o šílený blábol? Ale co ty Posseltovy výroky, že „nelze jít hned ven se vším, ale takticky, postupnými krůčky, …“

Pokud někdo z vlády, Senátu, Sněmovny a jiných činitelů se angažuje k takovému cíli, jedná vlastizrádně a rozvrací republiku. Stejně tak v případě, že je mu to známo a nezakročí.

V této době jsem se dozvěděl z TV, že premiér ukončil rozhovor s ministrem Hermanem. Vše v pořádku, úkoly plní, další určitě zajistí. Jen malá výtka, že se neměl s dalajlámou sejít na ministerstvu. Co toho má na svědomí a je za to pochválen! A oba se vůbec nestydí! Na takovou úroveň to přivedl „levicový“ politik Sobotka!

Josef Sedlák, Plzeň

Poznámka RSP:

Již jsme zde jednou uvedli informaci, kterou v souvislosti s výše uvedeným článkem opakujeme:

V září roku 1990 se sešel Gorbačov v Ženevě s představiteli Německa, aby dojednali rozdělení sfér vlivu po rozbití společenství zemí budujících socialismus včetně likvidace SSSR a uskutečnění kontrarevolučních převratů v těchto zemích. Součástí dohody, kterou zde podepsali m. j. bylo rozdělení Československa, které se uskutečnilo o dva roky později, s tím, že Slovensko připadne pod vliv Maďarska a Čechy do sféry vlivu Německa. A dále, že se počítá se začleněním Čech do Německa během 12 – 15 let. Text této dohody byl zveřejněn a vešel ve známost až za rok po tomto jednání na stránkách týdeníku Politika, který byl ihned poté zakázán. Jestliže se to nestihlo v průběhu 12 – 15 let neznamená a současné dění a vývoj to dokazují, že Němci rozhodně od tohoto záměru a cíle neustoupili. Vyjádření pana Hermana rozhodně nebyl jen teoretický předpoklad nebo nějaký „úlet“.

Miroslav Starý, SČN Praha 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473