STANOVISKO VEDENÍ MLOKU

Stanovisko vedení Marxisticko-leninského odborného klubu k předání sbírek Muzea dělnického hnutí.

     Ostře odsuzujeme lhostejný přístup k historii dělnického a komunistického hnutí a neodpovědné jednání některých členů vedení KSČM v čele s jeho předsedou V. Filipem, které vedlo k předání sbírek Muzea dělnického hnutí (dále MDH) Národnímu muzeu.

Několikrát jsme upozorňovali na podivné vztahy mezi vedoucími činiteli občanského sdružení (dr. L. Eliášová a dr. M. Ransdorf), kteří získali MDH, sloučené z bývalých Muzeí Klementa Gottwalda, V. I. Lenina a Julia Fučíka, pod záminkou jeho záchrany. Předání jedinečných dokumentů a exponátů z naší dělnické a komunistické historie do rukou sice „Národního“, ale nyní především režimními úředníky ovládaného muzea, je zradou odkazu našich otců a dědů, kteří bojovali za lepší, socialistickou společnost, ale i řady těch, kteří svými exponáty obohatili výše uvedená muzea. Zrada je o to horší, že se odehrála v době, kdy se v naší zemi rozšířil vypjatý antikomunismus určující ideologií vládnoucích vrstev, a je tak naplňováno úplné překreslování a zamlčování minulosti, dělnického a komunistického hnutí. Předávána jsou historická díla a předměty nevyčíslitelné historické hodnoty (viz. článek Moniky Hoření z 3. 9. 2014 v Haló novinách). Pro ukázku a doplnění: předán bude i jeden ze čtyř posledních existujících, prvních výtisků Manifestu komunistické strany z r. 1848. Je nepochopitelné a trestuhodné, že členové vedení KSČM neprojevili žádnou snahu o zachování této instituce a předali cenné exponáty k volnému použití. Můžeme očekávat, že různými „badateli“ a sdělovacími prostředky bude řada muzejních exponátů zesměšňována, karikována a stejně tak i bývalí představitelé dělnického a komunistického hnutí.

     Zrada už horší pověst mít nemůže.

4. září 2014                           Vedení Marxisticko-leninského odborného klubu (MLOK)

Poznámka redakce SP:

Dovedeme si představit, jak se tzv. modernizátoři v KSČM šklebí nad termíny, jako jsou „zrada“ nebo „boj“, resp. „třídní boj“ a označují je za směšné archaismy, se kterými oni „moderní“ nemají nic společného.

Chceme-li však nazývat věci pravými jmény (a o to naše redakce usiluje) jiného termínu užít nelze.

Zrádci! Nebo by se vám lépe líbilo „zaprodanci“, partajní „ksindl“, „škůdci“ nebo „exkrementy“, případně jiné velmi vulgární termíny, které v tomto případě by byly odpovídající?

 

 

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473