INFORMACE ZE ZASTUPTELSTVA 22. 12. 2020

Informace z 2. jednání zastupitelstva Libereckého kraje 22. 12. 2020

Poslední jednání krajských zastupitelů v roce 2020, teprve třetí v pořadí nově zvoleného zastupitelstva mělo několik zvláštností. To, že se účastníci halili do roušek, se už stává celkem běžným jevem.

Poprvé byla použita úprava jednacího řádu – distanční účast na jednání spojením on-line. Distančně připojeným byl ekonomický náměstek Miklík a to do bodu č. 24, kde probíhaly všechny ekonomické a majetkové otázky, zejména schvalování rozpočtu kraje na rok 2021. Hlasování probíhalo jako obvykle, distančně připojený náměstek hlasoval zvlášť a jeho hlas se přičítal v každém hlasování k ostatním. Pokud se týká předkladatelů, nepřítomného náměstka Tulpu (ten se z Velké Británie distančně připojit nemohl) zastoupil hejtman. V úvodu proběhla jedna personální změna. Radní Žídek (Piráti) odstoupil z Výboru hospodářského regionálního rozvoje a rozvoje venkova a za něj zastupitelé zvolili do tohoto výboru paní Jirmanovou. Pokud jsme v těch personálních „drobnostech“, byli jsme v domnění, že Ing. Květa Vinklátová byla zvolena náměstkyní hejtmana, Jestli byla degradována nebo jestli bylo její pojmenování „radní“ nedopatřením pana Hejtmana nebo ozvěnou minulého období, netuším.

Jednání probíhalo s možným slučováním bodů k projednávání a diskuzi. Takových, jejichž charakter byl stejný nebo podobný. Hlasovalo se potom o každém bodu zvlášť.

Byl schválen harmonogram jednání krajského zastupitelstva na celý rok 2021 v těchto termínech: 26. 1., 23. 2., 30. 3., 27. 4., 25. 5., 22. 6., 31. 8., 21. 9., 26. 10., 30. 11., 21. 12.

Zastupitelé schválili pověření pro Michaela Canova k zastupování zájmů Libereckého kraje v Senátu.

K návrhu rozpočtu nebyla velká diskuze. Ve věci financování je ještě mnoho nejasností, některé věci ještě projednává sněmovna. Pouze zastupitelka Volfová, která se svými dvěma návrhy neuspěla ve finančním výboru a tak se stejnými „obšťastňovala“ celé zastupitelstvo. Oba pozměňovací návrhy nebyly schváleny. Rozpočet na rok 2021 byl přijat 32 hlasy. Zástupci ANO se vesměs zdrželi.

Plynule probíhající jednání značně zbrzdil předsunutý bod 43 n) z písemných informacích „Silnice LK a. s. – analýza efektivity hospodaření, potenciálů, optimalizace a zefektivnění hospodaření a procesů společnosti.“ Bod byl předsunut, protože diskutovali přizvaní hosté – členové orgánů Silnice LK a. s., firmy provádějící audit. Místy emočně vyhrocená diskuze se vedla téměř hodinu. Poněkud neobvyklé u bodu, který se jako ostatní písemné informace pouze „bere na vědomí“.

Pokud jsme se v tom mohli zorientovat, společnost Silnice LK a. s. byla cíleně vedena k bankrotu, tedy k tomu, aby kraj o tuto společnost přišel. Docházelo k porušování povinností ve správě majetku, při zadávání zakázek, zkreslování výsledků. Jakmile by se SLK a. s. dostala od insolvence, už by nebylo možné to zvrátit. Naštěstí se včas provedla opatření, včetně personálních, která vedla k nápravě situace narovnání zadluženosti přes 50 milionů Kč. Společnost se nachází v situaci, kdy může dále i lépe zajišťovat potřebné služby. Z průběhu diskuze a vzájemných výpadů vyplynulo, že zřejmě dojde nebo došlo k trestním oznámením a věci se ujmou orgány činné v trestním řízení. Tak můžeme předpokládat, že následné informace se objeví i u zastupitelů.

Zaujalo mě např., že Nemocnice v České Lípě obdržela zařízení ke zvýšení rychlosti nebo výkonu procesu testování na Covid-19 s tím, že zařízení zvládne až 2000 testovaných. To hlavně proto, že naše snacha – učitelka právě 22. 12. šla v České Lípě na test a vrátila se polozmrzlá, protože téměř půldruhé hodiny mrzla někde venku a čekala, než na ni dojde řada. Asi nejde jen o zvýšení výkonu testovadel, ale možná i o nějakou změnu v organizaci práce, např. zvaní na určitý čas.

V závěrečném bodu „Náměty a připomínky“, upozornil zastupitel Tůma (Ralsko), že při opravách vozovek do České Lípy a na Mnichovo Hradiště není na opravených úsecích provedeno vodorovné dopravní značení.

Zastupitel Lípa (Zákupy) se pozastavil nad přijatým zákonem o odpadech, na který dle jeho slov čekali 20 let. Výsledek je naprostá hrůza, která nemá hlavu ani patu.

Hejtman nás informoval, že do Krajské nemocnice v Liberci bylo dopraveno prvních 1000 vakcín. Zatím jediným očkovacím místem bude Liberec později jiné nemocnice. Očkování by měli nejdříve obdržet pracovníci zdravotnictví a vytypované osoby.

Mně osobně informace o přísunu vakcín, které si už vyžádaly oběti na životech a řadu zdravotních postižení v podobě anafylaktického šoku, poškození obličejových nervů obdobné jako při mozkové mrtvici, rozhodně nepotěšila a zdravotnickému personálu přeji více štěstí, než měla jistá vrchní sestra ve Velké Británii, která zkolabovala za 17 minut po podání vakcíny. Bylo by dobré upozornit všechny, kteří trpí jakoukoli alergií, že by se rozhodně očkovat dát neměli!

Poslední mimořádnost: Přestože to bylo poslední zasedání v roce, kvůli omezením se neuskutečnilo žádné závěrečné posezení s drobným občerstvením. Jak to na konci roku bývalo.

Tak jsem si vzpomněl na schůzku KČP v Liberci o šest dní dříve (16. 12. 2020), kdy účastníci baštili dle chuti, a roušku měla jen jedna obsluhující servírka. Z hostů, obsluhy a jedlíků i v sousední místnosti už nikdo další.

Z on-line přenosu 22. 12. 2020 zpracoval M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473