VLASTENECKÉ PETRUŠKOVY VRCHY

Jak jsme avizovali, sešlo se 21. 11. 2020 navzdory zimnímu počasí na tři desítky vlastenců u památníku táborů lidu z roku 1868. Jsou tu dvě parkoviště. Nám stačilo menší.

21 11 park

Nesešli se u Kolína, ale na parkovišti u Petruškových vrchů. 1. místopředseda ANS JUDr. Karel Hais, člen ÚKRK ANS Tonda Suk a moje maličkost.

21 11 3

Odtud zbývalo překonat asi 400 m mírného stoupání pod lyžařským vlekem na vrchol k památníku. Posněženo bylo, jak je vidět i na památníku, ale na lyžování ještě ne.

21 11 pam

Na památníku kromě desky k datům konání táborů lidu si všimněme menšího nápisu níže, který nám říká, kdy byla mohyla instalována a komu za to vděčíme.

21 11 zaci

Akci zahájil 1. místopředseda ANS JUDr. Karel Hais. Přivítal účastníky a podtrhl smysl akce ve vztahu k vlastenectví a našim dějinám.

21 11 zah H

Předseda libereckého krajského klubu ANS seznámil účastníky s historií, která se k památníku váže. Na snímku je zřejmé, že garant akce Mgr. Karel Redlich, DiS, předkládá do znakové řeči pro neslyšící (obdobně jako na pouti na Tábor) a Karel Hais to všechno natáčí.

21 11 pribeh

Poté řečník poděkoval Karlu Redlichovi za objevení pro mnohé dosud neznámé historie našeho regionu i za iniciativu k uskutečnění pouti a předal mu repliku medaile, která se předávala na Petruškovýcvh vrších v srpnu 1938 při slavnosti k 20. výročí vzniku Československa se třemi letopočty: 1868 – 1918 – 1938. A Karel Hais to opět natáčí.

21 11 medal

Svépomocné občerstvení, za které je nutno velmi poděkovat Karlu Redlichovi ze Semil a Petru Zemánkovi z Jilemnice bylo vynikající. Buřty se pekly na roštu nebo kdo chtěl, mohl na vidličce, jako třeba Tonda Suk, který kontroluje právě stav svého špekáčku. Na druhém roštu opodál se hřálo svařené víno, pro řidiče bez alkoholu.

21 11 b to

U občerstvovacího stolku můžeme vidět Petra Kaniu, který odstoupil z funkce místopředsedy ANS ze zdravotních důvodů, ale na ANS nezanevřel a odpovídajícím tempem (jako já) na vrchol vystoupal. Druhou občerstvující se je moje dcera Kateřina.

21 11 kac

Na akci se také objevila členka Spolku přátel Jakuba Arbese, která vyslovila domněnku, že na táboře lidu v srpnu 1868 hovořil jistý Zeman z rodu Zemanů, ze kterého vzešel později spisovatel Ivan Olbracht, občanským jménem Zeman a nabídla možnost prohlídky expozice v „Zemanově statku“, vzdáleném asi 3 km. Domněnku potvrzujeme. Třetím z pěti řečníků v srpnu 1868 byl Petr Zeman. Po akci byl zatčen a přes Semily odvezen do trestnice v Jičíně.

Na akci jeden z účastníků poznamenal, že by měla být uctěna zvlášťě památka Aloisie Patočkové, která se nezalekla c. k. úředníka Frohreicha na druhém z obou táborů, který vytasil šavli a zvolal „lůzo, rozejděte se“, zlomila mu šavli a donutila ho k útěku. Za svou odvahu byla odsouzena na 6 let. Její projev odvahy si zaslouží vzpomínku a úctu. To uvádím také proto, že první fotografie, která mi k akci došla, byla kytice pro Aloisii Patočkovou. Kytici mi poslala předsedkyně ANS, která se bohužel osobně nemohla akce na Petruškových vrších účastnit, ale měla doma stuhu v národních barvách a nápad.

aloisie

22. 11. 2020, Miroslav Starý (ANS)

Foto: Jaroslav Houha (KSČM Semily)

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473