POMOC CIZÍCH VOJENSKÝCH ZDRAVOTNÍKŮ NETŘEBA

Pořad 63. schůze PČR 27. října 2020: láska poslanců KSČM a SPD k NATO se nezapře

Vládní návrh na vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků členských států NATO nebo EU za účelem zvládání pandemie onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 1063/

DISKUSE PŘED HLASOVÁNÍM

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážení členové vlády, dovolte mi, abych navázal na slova svého předřečníka a zmínil dva okruhy věcí, které považuji za podstatné, a tím vůbec nechci zpochybňovat iniciativu, která tady je předložena.

Předkladatelka nebo zástupce předkladatele ctěná kolegyně paní Černochová, vaším prostřednictvím, tady zmínila tu iniciativu, jak vznikla, jak byla inspirována. A upozornila na to, že to bylo hlavně osobním jednáním a vztahy, které jsou vytvořeny mezi členy české armády a americké národní gardy, které vedly k tomu, že se tady objevila tato žádost. Usnesení, které je nám předkládáno, ale hovoří o vojenském pobytu zdravotníků členských států organizace Severoatlantické smlouvy anebo Evropské unie.

Když se zaměřím na organizaci Severoatlantické smlouvy, chtěl bych upozornit - a teď to není, že bych byl třeba i proti, ale upozornit na to, že zmiňovaná v úvodním slově domobrana není z pohledu našeho práva vojenským zdravotníkem. Národní garda, národní domobrana, oni to mají rozděleno a podléhají podle výkladu, který používáte. Když se podíváte do Wikipedie, najdete tam jasnou definici, že obě dvě možnosti jsou možné. Co je tam ale také důležité, je, že podléhají dvojímu velení. Velení guvernéra státu a potom federálních orgánů. Jestli tito lékaři vyjedou z té Nebrasky, zmiňované jako příklad, jako civilisté i se souhlasem guvernéra, tak přiletí tady, ale nebudou vojenskou jednotkou Severoatlantické aliance, budou pouze národním svazkem toho státu, který je vyslal. Aby mohli de jure být uplatněni, měli by být vysláni prezidentem Spojených států amerických, který je druhou osobou, který může velet národní gardě. Na to chci upozornit, že to není standardní vojenská jednotka tak, jak bychom ji vnímali v kterémkoli jiném státě.

Kdyby to byli američtí vojáci na základně v Německu, lékaři, kteří sem budou převeleni za pomoc, potom tento článek je perfektní a přesně tak odpovídá tomu, v jaké pozici by tady byli. Jestliže ale vyjedou tito vojáci Národní gardy, tak budou v České republice, když tento zákon přijmeme tak, jak je, v rovině turistů. Na to chci upozornit. Maximálně záchranářů, stejně jako my, jako Česká republika vysíláme oddíl záchranářů spadající pod Hasičský záchranný sbor a další jednotky do zahraničí na pomoc v živelných katastrofách. Taky je nevysíláme jako vojenskou jednotku. Proto ani ty státy, které je přijímají, takhle k tomu nemusí přistupovat. Tady považuji toto za určitý nedostatek narychlo šitého usnesení, které takhle staví tyto občany cizích států, kteří nejsou v činné vojenské službě, upozorňuji, protože z definice Národní gardy oni jsou civilisté a podléhají pouze výzvě svého guvernéra, aby se aktivně účastnili. Jsou to vysloužilí vojáci, jakoby zálohy. A tady z tohoto pohledu nesplňují definici usnesení tak, jak je nám předložena. To je jedna rovina této záležitosti.

Druhá rovina, o které se tady již zmínil kolega předřečník, je to omezení. Tady se ústy představitelů politických stran hovořilo o tom, že by se tu nemělo politikařit. Že se jedná o zdraví občanů. Ano, plně souhlasím. Pokud se jedná o zdraví občanů, neměli bychom ale omezovat pomoc pouze na vyhraněné státy Severoatlantické aliance a Evropské unie. Shodneme se, kolegyně a kolegové, na tom, že přišla-li by nabídka a třeba z toho zmiňovaného Ruska, že sem pošlou ruské lékaře, že bychom k této pomoci měli přistoupit úplně stejně jako je to nabídka třeba Itálie, třeba Spojených států amerických nebo třeba Velké Británie. Pokud se na tomto shodneme, že každá pomocná ruka je dobrá, potom bychom také měli usnesení, které máme tady předloženo, změnit a nechat ho ve znění: "K návrhu vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků členských států OSN v celkovém počtu do 300 osob za účelem zvládání pandemie onemocnění Covid-19, a to na dobu 90 dnů."

Tento kompromisní návrh, který předkládáme, splňuje veškeré podmínky toho, o čem hovořím. Umožňuje kterémukoliv státu, členskému státu OSN, vyslat s naším souhlasem své vojáky dle našich potřeb, aby se mohli zúčastnit pomoci, pokud tuto pomoc budeme potřebovat.

Já si myslím, že pokud opravdu nechceme politikařit - a věřím, že v tomto sále je drtivá většina lidí, která si uvědomuje, že může nastat situace, kdy nebudeme mít lékaře třeba do záložních nemocnic, které se teď budují. Že může být situace, kdy i naše armáda bude v úzkých a bude potřebovat pomoc, tak bychom tuto pomoc měli přijmout od všech, kteří jsou ji ochotni nabídnout, a neměli bychom to omezovat pouze na státy v současném usnesení jmenované, ale na všechny státy, se kterými jsme schopni spolupracovat, tzn. členské státy OSN. V tomto duchu si také dovolím navrhnout v podrobné rozpravě toto usnesení a přihlásit se jménem klubu KSČM k jeho znění.

Děkuji za pozornost.

Poslanec Ivo Vondrák: Dobré odpoledne, dámy a pánové, v Moravskoslezském kraji je 10 až 15 % zdravotníků nakažených a nemůžou vykonávat svou funkci. Chtěl bych požádat všechny extremistické strany, které tady hovoří o výsadku vojenském, aby pochopili, že nám chybí lidé a ty musíme nějakým způsobem sem dostat. A já jsem rád, že nám tady jsou ochotni pomoci. Takže prosím vás, tahle diskuse mi připadá naprosto směšná! Děkuji a jsem rád za to, že tady budeme mít odborníky, kteří to pomůžou našim zdravotníkům zvládnout. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já v rámci objasnění toho návrhu si dovolím reagovat, v čem spatřuji ten problém. Ano, guvernér státu Texas aktivoval Národní gardu na území státu Texas, ale stoprocentně, stoprocentně ji neaktivoval na působení v zahraničí, mimo hranice státu Texas. To může udělat pouze prezident Spojených států amerických. Jestliže nemáme souhlas prezidenta Spojených států amerických s působením Národní gardy státu Texas na našem území, tak to není lege artis. Není to v pořádku. To je první rovina.

A ano, oni můžou dobrovolně odjet, samozřejmě, my je tady přivítáme, budeme velice rádi. Můžeme je dokonce podle tohoto návrhu zařadit a chovat se k nim jako k vojenské jednotce. Ale z pohledu práva Spojených států to takhle bude. Ale já to nezpochybňuji! Já vítám, že přijedou lékaři nám pomoci.Znovu to chci zopakovat - a proto navrhujeme, abychom přijali všechny lékaře, vojenské lékaře s patřičnou úrovní a úctou, když přijedou. Jinými slovy, já bych rád, aby to usnesení znělo takhle, a přihlašuji se k němu jménem klubu KSČM. "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s pobytem vojenských zdravotníků členských států OSN v celkovém počtu do 300 osob za účelem zvládání pandemie onemocnění Covid-19, a to na dobu 90 dnů."

Poslanec Radim Fiala: Na začátek ještě mi dovolte, abych pro všechny zopakoval, že i SPD vítá jakékoli zdravotníky, i vojenské, jenom to nechce hlasovat jako pobyt cizích vojsk na území České republiky, a lze to řešit i jinou cestou.

Výsledky hlasování

Pro přítomnost voj. zdravotníků NATO hlasovalo 10 poslanců ─ všichni ze strany SPD předsedy Tomio Okamury.

41 poslanec hlasoval proti ─ ze strany SPD a KSČM ani jeden.

Jak poslanci jmenovitě hlasovali ─ ZDE

Bylo řečeno po hlasování

Poslanec Leo Luzar: Dámy a pánové, hlasování dopadlo předvídatelně. Každá ruka je dobrá. Ale uvědomte si, že tím, jak jsme hlasovali, že jsme třeba odmítli pomoc švýcarských vojáků, kteří nejsou součástí ani Aliance, ani Evropské unie a těchto států, které nejsou, je jich podstatně více, a jejich pomoc jsme odmítli. Bohužel.

Dovolte mi říci, že tady občané ČR slyšeli, jestli se jedná opravdu o zdravotní lékařskou pomoc, nebo o politiku a mediální prezentaci! Tady nám KDU-ČSL jasně předvedla, že se jednalo pouze a jedině o mediální prezentaci! A to je to základní. Bohužel, stydím se! Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)  

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473