SVĚTOVÍ LÉKAŘI PROTI COVIDU

SVĚTOví LÉKAŘI

Nezávislá nezisková aliance lékařů, zdravotních sester, zdravotnických pracovníků a zaměstnanců po celém světě, kteří se spojili v návaznosti na kapitolu odpovědí Covid-19, aby sdíleli zkušenosti s cílem ukončit všechna blokování a související škodlivá opatření a obnovit univerzální zdravotní determinace psychického a fyzického blaha pro celé lidstvo.

OTEVŘENÝ DOPIS VLÁDĚ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ, VLÁDÁM SVĚTA A OBČANŮM SVĚTA

https://worlddoctorsalliance.com/?fbclid=IwAR1RU7mOjvFsli0qDLUdAjcAFUn83KHTTkC51Sgs7uPjW61kr2JameZQvDk

Původně nám bylo řečeno, že předpokladem uzamčení bylo „vyrovnání křivky“, a tedy ochrana NHS před zahlcením.

Je zřejmé, že Národní zdravotní službě (NHS) v žádném okamžiku nehrozilo nebezpečí, že bude přemožena, a od května 2020 byla oddělení covid do značné míry prázdná; a rozhodně počet obětí covidů zůstal extrémně nízký.

Nyní máme statisíce takzvaných „případů“, „infekcí“ a „pozitivních testů“, ale téměř žádní nemocní lidé. Připomeňme, že čtyři pětiny (80%) „infekcí“ jsou asymptomatické. Covidská oddělení byla během června, července, srpna a září 2020 zcela prázdná. Nejdůležitější je, že úmrtí na covidech jsou na historickém minimu. Je jasné, že tyto „případy“ ve skutečnosti nejsou „případy“, ale spíše se jedná o normální zdravé lidi.

Tzv. Asymptomatické případy nikdy v historii respiračních onemocnění nebyly hnacím motorem šíření infekce. Spíše jde o symptomatické lidi, kteří šíří infekce dýchacích cest - ne o asymptomatické.

Je také zcela jasné, že „pandemie“ je v zásadě u konce a je od června 2020.

Velmi pravděpodobně jsme dosáhli stádní imunity, a proto nepotřebujeme vakcínu.

Máme bezpečnou a velmi účinnou léčbu a preventivní léčbu pro covid, proto požadujeme okamžité ukončení všech opatření blokování, sociální distancování, nošení masky, testování zdravých jedinců, sledování a sledování, imunitní pasy, očkovací program atd.

Byl přijat katalog nevědeckých, nesmyslových politik, které porušují naše nezcizitelná práva, jako jsou - svoboda pohybu, svoboda projevu a svoboda shromažďování. Tato drakonická totalitní opatření se nikdy nesmí opakovat.

IZOLOVÁNÍ

Covid se ukázal jako méně smrtelný než předchozí chřipková období. V prosinci 2017 až březnu 2018 došlo v Anglii a Walesu k 50 100 úmrtím na chřipku. V roce 1969 došlo k 80 000 úmrtím na chřipku. K dnešnímu dni máme ve Velké Británii přibližně 42 000 úmrtí souvisejících s covid.

Nikdy předtím jsme společnost neuzavřeli pro respirační virus.

Základem pro uzamčení byl matematický model profesora Neila Fergusona. Jeho modelování, které předpovídalo půl milionu úmrtí ve Velké Británii, bylo ostře odsouzeno jako nevhodné pro daný účel. Jeho odhadované údaje o úmrtí byly zjevně špatně desetkrát nebo dvanáctkrát.

Modelování profesora Fergusona nebylo ani recenzováno, než na něj začalo reagovat několik národů. Významní epidemiologové, jako je profesor Gupta z Oxfordské univerzity, byli ignorováni, odhadovali, že počet úmrtí ve Velké Británii bude mnohem nižší.

Profesor Ferguson má za sebou dlouhou historii žalostného modelování, že se úplně mýlil v otázkách sars, mers, nemoci šílených krav (CJD) a prasečí chřipce. Proč ho svět znovu poslouchal?

Země, které nezavřely Švédsko, Japonsko, Tchaj-wan, Jižní Korea a Bělorusko, si vedly z hlediska procenta úmrtí obyvatelstva výrazně lépe než my. Mají také stádovou imunitu a neporušené ekonomiky.

Uzamčení nezachránilo životy a toto bylo zveřejněno v Lancetu „... v naší analýze úplné uzamčení a rozsáhlé testování COVID-19 nebyly spojeny se snížením počtu kritických případů nebo celkové úmrtnosti.“

Drtivá většina úmrtí nastala u starších a velmi starších lidí

Drtivá většina úmrtí se vyskytla u lidí s již existujícími vážnými zdravotními problémy, jako je rakovina, kardiovaskulární onemocnění, Alzheimerova choroba, cukrovka atd.

Covid představuje prakticky nulové riziko pro osoby mladší 45 let, které mají větší šanci na zásah bleskem než smrt na covid.

Covid představuje velmi malé riziko pro zdravé děti do 6 let, které mají větší šanci náhodného utonutí než smrt na covid.

Celý národ byl v podstatě uvalen do domácího vězení. Zdravé jsme nikdy neizolovali.

Izolace nemocných a imunokompromitovaných má smysl. Izolace zdravých brzdila nastolení imunity stáda a nemá smysl.

Abych to uvedl na pravou míru, ve Velké Británii jsme v roce 2015 zaznamenali 115 000 úmrtí souvisejících s kouřením ve srovnání se 42 000 úmrtí na covid.

Ve Velké Británii máme každý rok přibližně 600 000 úmrtí, zhruba 1600 úmrtí denně.

LÉČBA JE VEDLEJŠÍM POŠKOZENÍM HORŠÍ NEŽ VIRUS

Uvádění veřejnosti do domácího vězení způsobilo nezvyklé poškození fyzického i duševního zdraví.

Ukázalo se, že ventilace pacientů namísto okysličování pacientů je smrtící politikou a neoprávněným selháním. Větrání mělo za následek mnoho zbytečných úmrtí.

Odesílání nakažených lidí z nemocnic do domovů péče vystavovalo seniory a slabé osoby zbytečnému riziku a vedlo k mnoha zbytečným úmrtím.

Rozkazy DNR (Blanket Do not Resuscitate) byly uloženy tisícům lidí bez jejich souhlasu nebo souhlasu jejich rodin - je to nezákonné i nemorální a vede to ke zbytečným úmrtím v domovech péče.

Nemocnice se staly v zásadě centry pouze „covid“, obrovské množství pacientů bylo úmyslně zanedbáváno, což vedlo k mnoha tisícům zbytečných úmrtí.

Vládní vlastní zpráva odhaduje, že asi dvě stě tisíc (200 000) lidí zemře v přímém důsledku uzamčení - nikoli viru. Uzavírají se nemocnice, sebevraždy a chudoba budou mít za následek více úmrtí než virus.

Léčba je horší než nemoc!

ÚMRTNÍ LISty

Většina lidí, kteří zemřeli, měla významné komorbidity, jako je Alzheimerova choroba, rakovina, kardiovaskulární onemocnění a cukrovka.

Počítání úmrtních listů se „zmínkou“ o covidech jako o smrti způsobené covidem je hrubým zkreslením skutečností a do značné míry přehnalo počet obětí.

Pravidla pro podepisování úmrtních listů byla zákonem o Coronavirus 2020 změněna pouze pro covid.

Lékaři nepotřebují ani fyzicky vidět pacienta, aby mohli podepsat úmrtní listy.

Zákon odstranil potřebu potvrzovacího lékařského osvědčení pro kremace.

Pitvy byly prakticky zakázány, což bezpochyby vedlo k chybné diagnóze skutečné příčiny úmrtí; a také snížilo naše chápání samotné nemoci.

A co je ještě horší, pracovníci pečovatelských domů, kteří většinou nemají žádné lékařské vzdělání, jsou schopni vydat prohlášení o příčině smrti.

Covid byl dán na úmrtní listy pouze na základě „podezření“ lidí, kteří mají covid. Může to být nezákonné, protože padělání úmrtních listů je trestným činem.

Lidé, kteří zemřou do 28 dnů od pozitivního testu PCR, se považují za lidi, kteří zemřeli na covid, i když zemřou při autonehodě nebo na infarkt; zjevně nadměrné zvyšování počtu obětí.
EKONOMICKÝ KRACH

Zprávy nyní odhadují, že až šest a půl milionu (6 500 000) lidí ve Velké Británii přijde o práci v důsledku uzamčení.

Je dobře známo, že chudoba přímo nepříznivě ovlivňuje zdraví. Můžeme očekávat, že mnoho lidí bude trpět špatným zdravím a bude mít za následek mnoho předčasných úmrtí, což bude přímým důsledkem uzamčení.

CENZURA

Vláda jednala zlomyslně při cenzuře lékařů, zdravotních sester a zaměstnanců NHS. Lidé mají dokonalé právo slyšet, co se děje v nemocnicích, a lékaři mají povinnost pečovat o veřejnost a ujišťovat je.

Lékařské povolání nesmělo dát veřejnosti najevo, že oddělení covidů byla měsíce prázdná, ani že úmrtí covidů dosáhla po celé měsíce historického minima, což zbytečně přispělo k úzkosti a úzkosti veřejnosti.

Lékaři a vědci, jejichž názory se liší od vládního příběhu, nechali svá videa a články odstranit z internetu

TESTOVÁNÍ - FALEŠNÁ POZITIVA

Přesnost PCR testů nelze ověřit, protože neexistuje žádný „zlatý standard“, podle kterého by je bylo možné ověřit. Virus nebyl vyčištěn - izolován.

Testy PCR nemohou detekovat virové zátěže a jsou náchylné k falešným pozitivům.

Pozitivní test PCR neznamená, že je jedinec infikován nebo nakažen.

Ve skutečnosti je přibližně 90% PCR pozitivních „případů“ falešně pozitivních. Nemáme tedy žádnou druhou vlnu ani žádnou pandemii.

Vládní zpráva odhaduje falešně pozitivní poměr mezi 0,8 až 4,0% s využitím údajů z jiných virových infekcí - nikoli z covid.

Virové fragmenty mohou zůstat v tělech lidí několik týdnů po zotavení z infekce.

Krize nikdy neskončí, pokud budeme čekat na nulové pozitivní testy. Každý pravděpodobně trpěl nachlazením způsobeným koronavirem a pravděpodobně bude mít několik virových fragmentů odpovídajících těm, které obsahuje virus bratrance SARS-CoV-2.

Testování zdravých asymptomatických jedinců je nesmyslné, nevědecké a kolosální plýtvání penězi. Vládní program denního testování na měsíc bude stát 100 miliard GBP, což je zhruba dvě třetiny ročního rozpočtu NHS.

Testování protilátek není zlatým standardem, protože mnoho lidí má imunitu proti T-buňkám a protilátky nemusí po zotavení z infekce cirkulovat.

HYDROXYCHLOROCHIN

Kontroverzní droga Hydroxychlorochin (HCQ) byla nespravedlivě rozmazávána WHO, CDC, NIH a médii.

HCQ však má velmi pevnou podporu mimo jiné: profesor Harvey Risch, epidemiolog z Yale, Americká asociace lékařů a chirurgů (AAPS), Americká fronta, Lékaři Henryho Forda a profesor Didier Raoult, mikrobiolog a specialista na infekční choroby - abychom jmenovali ale pár.

Lancet byl dokonce nucen odvolat studii o HCQ poté, co noviny Guardian odhalily, že byly kompletně vymyšleny a napsány sci-fi spisovatelem a pornohvězdou. I po tomto ohromujícím odhalení bylo HCQ ve většině zemí stále zakázáno.

HCQ podle AAPS má devadesátiprocentní (90%) míru vyléčení, pokud je podáván dříve a současně se zinkem.

HCQ je bezpečnější než mnoho volně prodejných léků, jako je aspirin, Benadryl a Tylenol.

AAPS také poukazují na to, že nikdy neexistovala vakcína tak bezpečná jako HCQ.

Licence HCQ má licenci již šedesát let a bezpečně ji používají miliardy lidí po celém světě. Existuje velmi malé riziko arytmií, které lze snadno sledovat.

Proč byl tedy HCQ zakázán? Je možné, že z této patentované drogy nelze dosáhnout žádných obrovských zisků?

HCQ bylo použito s velkým účinkem při vypuknutí Sars1 v roce 2005.

Stručně řečeno, kdyby bylo k dispozici HCQ, pak by nedošlo k pandemii!

PREVENCE

Pro veřejnost by měla být doporučena preventivní opatření, jako je hydroxychlorochin nebo vitamíny D, C a zinek.

Včasná léčba kalcifediolem (25-hydroxyvitaminem D) hospitalizovaným pacientům s COVID-19 významně snížila počet vstupů na jednotku intenzivní péče (2)

Vit D snižuje závažnost covid.

Dobrovolná izolace křehkého - pokud se tak rozhodnou; v kombinaci s preventivními opatřeními by byla mnohem lepší strategií. Zbytek společnosti mohl a měl pokračovat jako obvykle.

VAKCÍNA

Spěchaná vakcína zjevně není v nejlepším zájmu veřejnosti

Odškodnění výrobců vakcín za veškerou odpovědnost také zjevně není v nejlepším zájmu veřejnosti

STŘET ZÁJMŮ

Hlavní vědecký pracovník Sir Patrick Vallance vlastní akcie v GSK Glaxo Smith Klein v hodnotě 600 000 GBP. V posledních letech prodal akcie GSK ve výši 5 milionů GBP, které „vydělal“, zatímco šéf GSK Sir Chris Whitty, hlavní lékař ve Velké Británii, přijal od nadace Billa a Melindy Gatesových financování přes 30 milionů liber na studium vakcín proti malárii.

Ukázalo se, že členové SAGE, Public Health England (PHE), Světové zdravotnické organizace (WHO), Centra pro kontrolu nemocí (CDC), Národního zdravotního ústavu (NIH) atd. Mají mnoho střetů zájmů. Všichni přijímají velmi velké „dary“ od farmaceutického a vakcínového průmyslu. Tyto střety zájmů mohly účinně narušit jejich integritu.

Je také zřejmé, že vlády jsou silně agitovány farmaceutickým průmyslem a očkovacím průmyslem, což opět mohlo narušit jejich integritu.

CUI BONO? KDO MÁ PROSPĚCH?

Výrobci vakcín z toho vydělají biliony, stejně jako budou sledovat a sledovat výrobce, a farmaceutický průmysl vydělá biliony z testování covid.

Premiér Boris Johnson oznámil, že nové testování „výstřelu měsíce“ bude stát 100 miliard liber, což jsou přibližně dvě třetiny ročního rozpočtu NHS.

Tyto obrovské částky by se jistě mnohem lépe použily na léčbu všech zanedbaných pacientů, kteří byli během uzamčení vědomě zanedbáni a kteří nyní čelí obrovským čekacím listinám.

ZÁVĚRY

Máme účinnou a bezpečnou léčbu a preventivní léky na covid, proto není třeba žádných omezení blokování a souvisejících opatření. Pandemie je v podstatě za námi, jak je patrné z trvale nízké úmrtnosti a hospitalizací za poslední čtyři měsíce.

Požadujeme okamžité a trvalé zastavení všech opatření blokování.

Uzamčení nezachrání životy, proto nebyly nikdy předtím použity. Občanské svobody a základní svobody byly zbytečně odstraněny z veřejnosti a to se už nikdy nesmí opakovat.

Preventivní opatření, jako je hydroxychlorochin, vitamin C, vitamin D a zinek, musí být snadno dostupná veřejnosti.

Izolace musí být dobrovolná. Lidé jsou dokonale schopni sami posoudit rizika a musí mít volnost v tom, aby mohli vést svůj život podle svého výběru. Lidé musí mít právo rozhodnout se, zda izolovat či nikoli.

Stejně tak musí mít podniky právo zůstat otevřené, pokud se tak rozhodnou.

Požadujeme, aby lékařům, zdravotním sestrám, vědcům a zdravotníkům bylo umožněno svobodné vyjadřování a aby již nikdy nebyli cenzurováni.

Profesor Mark Woolhouse, epidemiolog a specialista na infekční nemoci, člen univerzity v Edinburghu ve skupině pro pandemickou chřipku chování, který radí vládě, uvedl, že -

Uzamčení bylo monumentální katastrofou v globálním měřítku. Léčba byla horší než nemoc.“

Už nikdy nechci vidět národní uzamčení." Vždy to bylo dočasné opatření, které jednoduše oddálilo fázi epidemie, kterou nyní vidíme. Nikdy to zásadně nic nezměnilo, jakkoli nízký počet případů jsme snížili. Rozhodně bychom se nikdy neměli vracet do situace, kdy by děti nemohly hrát nebo chodit do školy."

Věřím, že blokování škod způsobí naše vzdělání, přístup ke zdravotní péči a širší aspekty naší ekonomiky a společnosti se ukážou přinejmenším stejně velké jako škody způsobené Covid-19. “

Světová aliance lékařů plně souhlasí s tvrzeními Prof. Woolhouse, má pravdu! Už nikdy se nesmíme uzamknout!

Pozn. Termín „covid“ byl použit k označení Sars-CoV-2 a Covid-19

Poznámka RSP:

Idiotští prodejní redaktoři, poskoci farmaceutických zlodějských firem, nebo ministra zdravotnictví ČR ve střetu zájmů, by se měli omluvit anglické královně Alžbětě za napadání a kritiky, pro vystoupení její i jejího doprovodu na veřejnosti bez roušek.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473