(HA) - SR - HE 25. 9. 2020

K uctění památky padlých obránců státních hranic v září 1938 pořádá KČP už tradičně vzpomínkovou akci u míst tří bývalých celnic v Habarticích, Srbské a Heřmanicích, z čehož povstala zkratka HA-SR-HE.

Letos je „HA“ v závorce, protože z důvodu některých tzv. opatření, nebylo možno akci 25. 9. 2020 zahájit v Habarticích. Byla pouze vyslaná „předsunutá hlídka“ – delegace, aby položila květiny k pamětní desce na budově bývalé celnice. Budovu s deskou vám připomínáme následujícím snímkem.

1 celnice h

Zahájení akce a sraz účastníků se odehrál v osadě Srbská. Zde 23. 9. 1938 tři němečtí občané při vybavování přechodu hranice zákeřně napadli posádku celnice krátkými střelnými zbraněmi a uprchli. Dva muži byli zabiti, třetí podlehl těžkému zranění v nemocnici. Dva zbývající obránci uhájili celnici před následujícím útokem podporovaným kulometem.

25 9 srb

Foto: Z. Cincibus

Na snímku ze slavnostního zahájení je předseda KR KČP Leoš Hamrský, vedle něj bývalý příslušník armády a rodák z tohoto kraje, sympatizant KČP, praporečníci s prapory KČP a zcela vlevo prapor krajského ředitelství Policie ČR. Na druhém snímku hovoří k účastníkům starosta obce Horní Řasnice, do které osada Srbská patří. Pan starosta Radek Haloun potěšil všechny přítomné sdělením, že obec byla úspěšná se žádostí o grant na ministerstvo obrany ČR a do příštího výročí tragické události bude zásadně úpraven pomník a jeho bezprostřední okolí.

25 9 sts

Foto: Z. Cincibus

Ze Srbské se přesunuli účastníci do Heřmanic, kde se k nim připojili další účastníci. Vzhledem k mrholivému a chladnému počasí skupina představitelů s praporečníky položila kytice k pamětní desce (viz snímek) na Kodešově skále.

1 he deska

S kyticí přišel i starosta Heřmanic Vladimír Stříbrný.

25 9 sthk

Foto: A. Suk

Oficiální program probíhal v sále kulturního domu, počínaje přivítáním hostů. Kromě starosty, který zde pozdravil účastníky, tu byl místopředseda ÚV ČSBS Emil Kulfánek, místopředseda Národní rady KČP Zbyněk Cincibus, předseda OV ČSBS Petr Ptačovský, předseda OV KSČM v České Lípě Václav Větrovec, krajský předseda Společnosti česko-kubánského přátelství. Byl jsem přivítán i já jako krajský předseda Aliance národních sil, se kterou KČP spolupracuje.

25 9 her

Na snímku hovoří k účastníkům E. Kulfánek. Člověk ve vojenském na pravé straně řekl, že je sympatizantem KČP a asi by měl být i členem. Mně osobně potěšil, když zjistil, že jsem vydavatelem Severočeské pravdy sdělením, že nechápe, co kdo proti těmto novinám může mít.

25 9 ci

Jak je vidět z usmívajících se tváří Zbyňka Cibcibuse a mého kolegy Toníka Suka, byli účastníci s akcí spokojeni. Vážíme si účasti obou starostů, zástupce krajského ředitelství Policie ČR s praporem a dalších hostů, byť úroveň a provedení akce si zasloužila možná i větší pozornost a účast některých dalších představitelů spolků a subjektů, kterým není ohrožovaná budoucnost naší země lhostejná, a kteří vědí, že bez aktivní obrany a boje proti cizím nepřátelským silám, ale také domácím zrádcům a kolaborantům to nevyhrajeme!

25. 9. 2020 z Horní Řasnice – Srbské a Heřmanic, Miroslav Starý  

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473