HEŘMANICE NEJEN PO 10 LETECH

Když se něco děje v Heřmanicích nedaleko Frýdlantu a polských hranic, vždycky to stojí za to. Ověřili jsme si to i v sobotu 15. 8. 2020 po 15. hodině v prostoru za hasičskou zbrojnicí. Námi obdržená informace byla, že se bude vzpomínat na ničivou povodeň v roce 2010 a hodnotit cesta, kterou obec urazila za dalších deset let. Ale to nebylo zdaleka všechno. Rozhodně byste neřekli, že se jednán o obec s přibližně 270 obyvateli. V prostoru za hasičskou zbrojnicí bylo lidí několikrát víc.

2 lidi

Samozřejmě to nebyli jen místní, ale lidé z širšího okolí a mnoho hostů.

První, na koho jsem narazil při hledání místa na parkování. Byli hasiči z Dolní Řasnice. Jejich starostce a dalšímu členu SHD to ve slavnostním slušelo, že?

1 dolni rasnice

Při příležitosti akce se oslavila mnohá občanská i spolková výročí. 60 let společného života manželů Hofmanových, kteří dostali od obce taká svatební dar, 50 let TJ Sokol, 145 let Sboru dobrovolných hasičů. Přítomna byla také část vedoucích představitelů – radních Libereckého kraje.

elita

Mezi účastníky nechyběl senátor Michael Canov.

canov

Mezi prvními řečníky byli starosta obce (v pozadí) a hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

1 a 1

Starosta Heřmanic se jmenuje Vladimír Střibrný, ale v povědomí občanů své obce je vnímán píše jako zlatý. Také se projevil jako uznalý k práci svých předchůdců. Na akci byli pozváni všichni lidé, kteří za posledních 30 let byli členy zastupitelstva v Heřmanicích.

dekorovani

Dekorování praporů stuhami patří k velmi krásným a důstojným projevům uznání.

Program pokračoval vystoupením kulturních souborů. S malou úpravou. Místní soubor Heřmánek vzhledem k fyzické indispozici svého „primáše“ nemohl vystoupit tradičně s dudami a mohl převést „pouze“ country repertoár.

Z Heřmanic 15. 8. 2020, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473