PŘIŠLI POBEJT (3)

Přijeli a přišli, pobyli a dobrou vůli spolu měli (3)

Doplňujeme další informace z vlastenecké pouti k Husovi do Lomnice a na poutní husitské místo na vrch Tábor. Další fotografií se vracíme k pamětní desce „husitských srazů na patě Tichánkovy rozhledny, abychom dokladovali deklarovanou spolupráci ANS v praktickém provedení. Kytice rudých růží, kterou dodal liberecký KČP v tuto chvíli již byla položena předsedkyní ANS Vladimírou Vítovou, místopředseda NR KČP Zbyněk Cincibus za asistence předsedy LBKR KČP Leoše Hamrského čte nahlas nápis na pamětní desce a výjev je působivě zarámován prapory Libereckého KČP a ANS.

ANS u desky 2

Byli jsme i překvapeni odkud až „poutníci“ dorazili. Na následující fotografii máme dva účastníky z Moravy – z Hané.

ANS Hana

Jedna z účastnic, která projevila zájem o odběr Sewveročedské pravdy byla z Chrudimska.

Samostatnou skupinou logicky byli sluchově postižení, sedící u podlouhlého stolu po levé ruce lektora a předkladatele Karla Redlicha. (Vidět jsou jen první tři z osmičlenné skupiny.)

ANS Karel

Na setkání se probralo kdeco včetně nesmyslného nošení roušek, které víc škodí, než chrání, resp. zeptáme-li se, před čím roušky chrání naše dýchací orgány, odpovíme – před čistým duchem.

Mezi účastníky byli i dva kandidáti do senátních voleb, jejichž první kolo proběhne 2. a 3. října 2020.

Předsedkyně ANS PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., kandiduje na Praze 9 (Na snímku hovoří uprostřed s mikrofonem v ruce.)

ANS senat

Výzvu 1. místopředsedy Karla Haise, že by jí mohl někdo z přítomných dát hlas na voličský průkaz, bohužel nelze uskutečnit, pokud by dotyčný neměl bydliště v Praze 9. Na voličský průkaz se v senátních volbách může volit v jiné volební místnosti, ale musí mít bydliště v rámci příslušného volebního obvodu.

Ve volebním obvodu č. 36 (okres Česká Lípa, část obcí Mělnicka a několik obcí Liberecka) kandiduje dopravní inženýr a současný zastupitel v zastupitelstvu Libereckého kraje Ing. Miloš Tita.

ANS Milos 2

Miloš jako bezpartijní (pracovní zařazení mu znemožňuje být členem politické strany) kandiduje za KSČM. Aliance Národních Sil, která nepostavila ve volebním obvodu č. 36 vlastního kandidáta, podporuje jeho kandidaturu a přítomná předsedkyně to zde také veřejně oznámila.

Ještě přidám fotku diskutujícího místopředsedy NR KČP, který mě na akci doprovázel.

ANS Zbynek

Jako on i další odjížděli a odcházeli spokojeni a optimisticky naladěni. Tak na viděnou příště, milí lidé!

M. Starý, foto: J. Houha

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473