STANOVISKO ANS K VÝZVĚ SPD

Stanovisko Aliance národních sil k výzvě SPD ke sjednocení vlasteneckých sil

Stanovisko Aliance národních sil k výzvě SPD ke sjednocení vlasteneckých sil, které zaznělo na tiskové konferenci SPD dne 7. 7. 2020 v PS PČR.

Aliance národních sil velmi pozorně zanalyzovala uvedenou tiskovou konferenci a vydává následující stanovisko.

TK SPD je zde: https://www.facebook.com/tomio.cz/videos/3044585189002534/

1/ Naše politické hnutí je pro spolupráci s jakýmkoliv politickým subjektem, se kterým souzní základní priority našeho politického programu, abychom tak mohli naplnit vizi o budoucnosti naší společnosti.

2/ Spolupráce politických subjektů však z našeho úhlu pohledu neznamená zánik jednoho ze spolupracujících subjektů tak, jak to požaduje SPD.

3/ Vážíme si každé iniciativy každé politické strany v  PS PČR, pokud vede k námi proklamovanému cíli a tím je suverénní, soběstačná a bezpečná ČR.

4/ ANS ve svém politickém programu deklaruje zcela jednoznačně požadavek na vystoupení z EU a z NATO, na rozdíl od SPD, které požaduje pouze alibisticky referendum, které však za stávající situace nemůže být nikdy naplněno. Brání tomu dokonce i Ústava, článek 9, odstavec 2, který konstatuje: „Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná!“

Navíc je kontraproduktivní vyvolávat referendum v době, ve které je společnost pod absolutním masivním tlakem dezinformací ze strany masmédii. Lidé jsou dennodenně  masírováni teoriemi o zániku národních států, zastrašováni nepravdivými informacemi o nutnosti setrvání v EU a v NATO a přesvědčováni o nemožnosti vystoupení naší země z obou těchto organizací.

Za stávajícího stavu absolutního vlivu EU ve všech mainstreamových médiích a tedy praktické nemožnosti vést objektivní mediální kampaň by bylo referendum (které navíc ani není dopracováno v naší legislativě) pouze plácnutím do vody. A i kdyby se občané vyjádřili pro vystoupení, tak není vůbec jisté, že by politická reprezentace byla ochotna naplnit vůli občanů. A nesmíme také zapomínat, že závaznost referenda je více než sporná. Proto je důležité deklarovat v politickém programu zcela jasně požadavek na vystoupení z EU a ne pouze alibistické „referendum o vystoupení“. Volby jsou víc než referendum.  

5/ Spojení SPD se stranou Změna pro lidi je více než podivné, protože tato strana nemá ve svém programu ani jediné slovo o vystoupení z EU ani z NATO. De facto požaduje pouze výměnu politiků ve stávajícím systému, což nám bylo také osobně sděleno při konzultacích o možné případné spolupráci.

6/  Přesto i nadále a stále marně nabízíme SPD spolupráci v bodech, na kterých se můžeme shodnout, avšak bez toho aniž bychom (dle požadavku SPD) měli a chtěli zaniknout anebo abychom byli kompromitováni body, se kterými nesouhlasíme a které jsou v rozporu s naším programem.

V Praze dne 7. 7. 2020

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

domek ANS

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473