POUŤ DO HUSINCE

ANS pouti

Pozvánka na pouť ANS do Husince dne 6. 7. 2020

Další pouť ANS  je tentokrát spojena s  datem 6. 7. 1415. Letos uplyne 605 let od upálení Mistra Jana Husa v Kostnici.  Zveme vás na setkání v místě jeho narození, abychom vzdali čest jeho památce a připomněli si význam jeho osoby, jeho působení a zásadní vliv na vývoj našich dějin.

PROGRAM:

10:30 sraz v Husinci, na Prokopově náměstí u sochy Jana Husa, povídání o Janu Husovi, o trojpapežství, o Václavovi IV. a Zikmundovi, o nábodeníčkách aj.

1 husinec A

Husinec, Prokopovo náměstí.

11:00 – 12:00 návštěva Husova domu, odtud procházkou projdeme kolem říčky Blanice, Husovy skály a zamíříme k vodní nádrži Husinec, délka procházky k vodní nádrži tam i zpět je 4,6 km.

12:30 – 13:30 společný piknik u vodní nádrže Husinec (piknikové deky a občerstvení si prosím přineste s sebou). V případě nepřízně počasí, bude zajištěno posezení v hostinci.

„Hledej pravdu, prav pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do své smrti.“ Jan Hus                    

Těšíme se na vás.

Aliance národních sil

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473