ZRODILO SE MUZEUM

A to, jak jsme předem upozorňovali, mohli vstoupit první návštěvníci do RETROMUZEA v Mimoni v areálu bývalých kasáren v sobotu 27. 6. 2020 ve 14 hodin.

Pro ty, kteří to z nějakých důvodů nestihli, přinášíme několik obrázků a také informaci, že dnem otevřených dveří je každé úterý v době od 13 do 16 hodin nebo jinak po telefonické domluvě na čísle telefonu: 724 522 279.

Základem sbírek jsou historické kočárky, panenky a jiné hračky, ale také dobové klobouky, oblečení, nádobí, valchy a jiné předměty. Z nichž na některé si my - dříve narození - ještě pamatujeme.

ADSC 0001

ADSC 0020

ADSC 0005

ADSC 0009

ADSC 0010

Zájem byl velký, až bylo uvnitř málo dýchatelno.

ADSC 0023

A pozor! Natáčí se! Asi rozhovor pro Mitel.

ADSC 0024

Mezi návštěvníky převládaly obdiv a nadšení. V každém případě si paní Lenka Špačková se svými pomocníky zaslouží uznání a veliké poděkování za trvalý významný vklad do kulturního života našeho města, který byl takto krásně korunován.

M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473