NÁŠ ROZHOVOR S "ODVOLANÝM"

NÁŠ ROZHOVOR

s dnes již bývalým starostou města Ralsko Ing. Milošem Titou

Dotaz: Vážený pane inženýre, jak je všeobecně známo došlo u vás v Ralsku k „palácové revoluci“. Můžete nám k tomu něco říci?

Odpověď: V Ralsku skutečně došlo ke změně ve vedení města. Ale spíše než „palácovou revolucí“ bych to nazval zcela jednoznačně „pučem“. Došlo k mému odvolání z funkce starosty, dále odvolání druhého místostarosty a dalšího člena Rady města, o čemž rozhodl jediný hlas, což je převaha velmi křehká.

 

Dotaz: A jaký byl uveden důvod k vašemu odvolání a kdo vás nahradil ve funkci starosty?

Odpověď: Novým starostou se stal Ing. Miroslav Králík, lídr kandidátky ČSSD. Ten byl rovněž tím, kdo celou záležitost uváděl a patrně i naplánoval. Uvedené důvody byly ovšem více než směšné. M. Králík zastupitelům vysvětlil, že je dnes moderní vyjadřovat nedůvěru, což byl první uváděný důvod. Druhým důvodem pak podle něj bylo to, že dosavadní vedení radnice stavělo ostrou hráz mezi koalici a opozici, koalice byla vůči opozici arogantní a znemožňovala jí spolupráci. Toto tvrzení je naprosto absurdní, neboť to byla právě opozice, která ihned po ustavujícím zasedání zastupitelstva města vyhlásila nulovou toleranci vedení radnice. Za celých 5 měsíců nepřišla totiž s jediným konkrétním návrhem a po celou dobu „torpédovala“ mnohé snahy radnice o zlepšení situace ve městě. Posledním důvodem je pak její tvrzení, že jí koalice „okopávala kotníky“. Nezapomínejme, že v politice je tomu naopak, což také naše opozice trvale dokazovala při všech jednáních zastupitelstva. Hovoří o tom m. j. i skutečnost, že nenavrhla ani jediného člena do některého z výborů nebo komisí. Dokonce toto členství podle mých informací zakazovala dalším svým lidem na kandidátkách, kteří se do zastupitelstva nedostali. Pro svoje ambice zneužila opozice mladého nezkušeného zastupitele z kandidátky KSČM, což svědčí o morálních kvalitách nejenom opozice, ale i zmíněného jednotlivce.

Dotaz: Můžete formulovat některé skutečné důvody, které vedly k vašemu odvolání, když s těmi opozičními nesouhlasíte?

Odpověď: Těch důvodů je několik. Myslím si, že tak nesmyslné důvody opozice uvedla proto, že na vážné nemohla přijít. Dosavadní vedení radnice vyvedlo město z dluhů, zajistilo dostatek finančních prostředků, mělo připravenou vizi dlouhodobého rozvoje města, srovnalo chaos a zmatek na radnici, mělo prokazatelné a na první pohled viditelné výsledky, což si pochvalovali i mnozí občané. Ale především, nechtělo žádné nadstandardní výhody, nemělo žádné „strýčky a kamarády“, ke kterým by tekly peníze a nedokázala se mu „přišít“ zpronevěra, či alespoň korupce, což je v dnešní politice samozřejmě hřích největší!! A svědčí o skutečnosti, že špína z vrcholové politiky se dostala až do nejspodnějších pater. Skutečných důvodů nebylo mnoho. Především převažovala nevraživost některých zastupitelů vůči představitelům radnice. Svoji roli hrála beze sporu i mocná touha M. Králíka stát se starostou Ralska „ať to stojí, co to stojí“. A pak, lákavá více jak 40-ti milionová částka, která byla získána jako nájem za plochy pro výstavbu solární elektrárny a další prostředky, plynoucí z náhle zvýšených daní z nemovitostí za rovněž FV elektrárnami zastavěných pozemků. Ta by měla ročně činit dalších řádově 10 milionů korun. Rozhodnutím předchozího vedení tyto prostředky měly sloužit vyloženě jako investiční, pokud možno s pomocí dotačních titulů. Město má v některých částech v katastrofálním stavu vodovod a kanalizaci, rovněž některé komunikace potřebují nutně opravu. Byla v plánu výstavba městských hřišť, stavba smíšené cyklostezky – ne pro turisty, ale aby byla oddělena nemotorová doprava od dosti zdevastované, úzké a silně zatížené silnice II. třídy. Všechny tyto prostředky se mohou takříkajíc vypařit do vzduchu. Už první kroky nového starosty tomu také nasvědčují, neboť. pro město s 22OO obyvateli požaduje zaměstnat tajemníka úřadu a městského právníka!! A dále zřízení Technických služeb, ačkoliv dnes město využívá pracovníků na veřejně prospěšné práce, či pracovníků vykonávajících trest obecně prospěšných prací. Dokáži si představit, že jen plat managementu takového podniku spolkne částky, za které bychom mohli zaměstnat 10 a více spoluobčanů. Minimální odhadovaná částka na požadavky nového starosty je 10 milionů za první rok. A samozřejmě to není pro kohokoliv. Zájemci budou jistě pečlivě vybíráni. Nejspíš především podle toho, kdo je čí známý.

 

Dotaz: A jak tedy vnímáte budoucnost?

Odpověď: Ve světle toho, co jsem nastínil, nevalně. Vždyť jen skutečnost, že do Rady města se dostal bývalý starosta Šolc, který městu způsobil škody v řádu desítek milionů z dotačních titulů a nejen z nich, o čemsi svědčí. Tento člověk, který před trestním stíháním utekl jen díky promlčení po změně trestního zákona a trestního řádu (z 5 na 3 roky), utekl odpovědnosti před zastupitelstvem tím, že se na počátku roku 2009 vzdal mandátu. O tom, že si za tuto činnost nechával zastupitelstvem schvalovat neoprávněné mimořádné odměny (celkem cca 5oo tisíc) ani nemluvě. Ale vloni opět hrdě kandidoval a znovu se do zastupitelstva dostal, jako by se domníval, že několikaměsíční nepřítomností je vše zapomenuto. Máme-live vedení města takové „vykuky“, obávám se, že do konce volebního období nezůstane zde kámen na kameni. A nové zastupitelstvo po volbách možná bude muset začínat opět od nuly, což znamená - s prázdnýma rukama, zadluženým městem a vysokou nezaměstnaností.

Za rozhovor poděkoval Ing. Václav Svatek

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473