JE ZASE NA SVÉM MÍSTĚ!

Včera, ve středu 8. 4. 2020 se postarali dva předáci Klubu českého pohraničí na Liberecku o opětovné umístění pamětní desky připomínající útěky Čechů, Židů a antifašisů před terorem henleinovců a fašistů v září 1938.

 CD lb

Připomínáme, že deska byla libereckými fašistoidy stržena. O její opětovné připevnění na zdi libereckého hlavního nádraží se postarali tito dva nuceně maskovaní muži, v nichž poznáváme Leoše Hamrského a Jirku Stolína. 

                        deska a 2

S květinami vyjadřujícími pochopení a připomínku na neblahých časů, desku vzápětí dekorovala další nuceně maskovaná žena z KČP Liberecka.

deska kyti

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473