REGULÉRNÍ IDIOTI Z PRAHY 6?

Známe jména 33 zastupitelů Prahy 6, kteří zrušili pomník maršála Koněva

Na začátku skandálního odstranění pomníku se sochou maršála Koněva z prostranství Prahy 6 bylo hlasování zastupitelů Prahy 6, které se konalo jen 8 měsíců před 75. výročím osvobození Československa. Pro tento politováni hodný čin hlasovalo 33 zastupitelů. Znáte je?

Mapy.cz doplnily mapu metropole o název Bývalý Pomník maršála Koněva

7. dubna 2020 - 08:15
Buď to jsou regulérní idioti nebo to dělají na objednávku, cizí objednávku

Nejděsivější na tom seznamu zvolených "šestkařů" je, že pro zmizení pomníku maršála Koněva o souřadnicích (50.1059939N, 14.3952903E) z obvodu Prahy 6 hlasovali nejenom zastupitelé zvolení za strany, které nijak neskrývají družbu se sudetoněmeckými spolky (TOP 09, KDU-ČSL, Zelení, STAN), ale rovněž regionální politikové z ODS, Piráti a co je hodně překvapující i z hnutí ANO 2011.

Šest zastupitelů se zdrželo hlasování, pět jich nehlasovalo a jen Barbora Hrůzová (Piráti) se na to z pohledu mezinárodních vztahů hrůzného hlasování nemohla dívat a byla jako jediná proti všem.

04.06. pomnik koneva  b

04.06. pomnik koneva 2

Podle zápisu z katastru nemovitostí je dokonce hodně sporné, zda o odstranění sochy maršála Koněva mohlo vůbec zastupitelstvo Prahy 6 hlasovat a v době stavu nouze radní pražské šestky pak konat.

Mohlo vůbec zastupitelstvo Prahy 6 rozhodovat o soše maršála Koněva?

„Rozhodnutí Zastupitelstva Prahy 6, iniciované jejím starostou Kolářem, je zřejmě protizákonné, neboť zastupitelé  rozhodli o věcech, které jsou mimo jejich vlastnictví a kompetence," míní dlouholetý zeměměřič nyní ve výslužbě Ludvík Smýkal.

Z katastrální mapy:

14. září 2019 - 06:40

„Socha maršála Koněva stojí na pozemku, který má parcelní číslo č.2114/5, má  výměru 309 m2 a druh pozemku je ostatní plocha/jiná plocha. Pozemek je vedený na listu vlastnictví 877 pro katastrální území  Bubeneč, obec Praha," napsal Ludvík Smýkal.
Na uvedeném LV je mj. uvedeno
Vlastnické právo: Hlavní město Praha ....
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce: Městská část Praha 6,....
Způsob ochrany nemovitosti:
Památková zóna - budova, pozemek v památkové zóně

Památkově chráněné zemí

9.14. vypis z kn

Snímek stránky Nahlížení do katastru s přílušnou informací o pozemku, na kterém je umístěna socha maršála Koněva. 

„Z výše uvedeného vyplývá, že nedávné rozhodnutí Zastupitelstva Prahy 6, iniciované jejím starostou Kolářem, je zřejmě protizákonné, neboť rozhodli o věcech, které jsou mimo jejich vlastnictví a kompetence," upozornil zeměměřič, Ludvík Smýkal.

„Vlastní-li pozemek p. č. 2114/5 v k. Bubeneč obec Hl. m. Praha, lze oprávněně předpokládat, že je též vlastníkem movité věci na ní umístěné a znázorněné v mapě katastru nemovitostí - sochy maršála Koněva.

O zrušení, příp. změně, způsobu ochrany nemovitosti nerozhoduje Zastupitelstvo Prahy 6, ani její starosta Kolář, ale příslušné orgány státní správy," míní, Ludvík Smýkal.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473