DÍKY, MARKU DRTINO! (2)

Výměna ve funkci?

Do funkce předsedy OV KSČM jsem byl zvolen v tajných volbách 24. 3. 1990, když ze sedmi původně navržených se rozhodovalo mezi třemi „zbylými“. Bylo mi 44 let. Kdyby mi někdo tehdy řekl, že budu ve funkci 20 let, asi bych se ho zeptal, zda neupadl na hlavu. Byl jsem vždy odpůrce dlouhodobého setrvávání ve funkcích. Na konferenci jsem řekl a potom i víckrát opakoval, aby členstvo když zjistí, že to dělám špatně, mi to řeklo a odvolalo mě z funkce. A pak šla jedna konference za druhou. V dalších jsem už neměl ani protikandidáta, na což jsem si stěžoval. V posledních letech jsem se věnoval vyhledávání „nástupce“ sám. Na minulé konferenci v únoru 2008 jsem protikandidáta měl. O 21 let mladšího. Měl bych zajásat, snad ani nekandidovat a vyklidit pozici. Že jsem to neudělal, mělo hlavně tento důvod: Když jsem se zeptal kandidáta, jak si představuje zajištění činnosti sídla KSČM na Českolipsku a vedení okresní organizace, nedostal jsem žádnou odpověď. I z toho důvodu jsem musel přivítat, že jsem zvítězil v tajném hlasování poměrem 57 : 43 %. Dnes jsem ještě radši. V dalším období se totiž ukázalo, že kandidát má výrazné charakterové vady, které se dle mého názoru s komunistou vůbec neslučují. A proč kandiduji i ve svých 64 letech znovu na tuto funkci?

Už nějaký čas mi nečiní vůbec problém odejít, ale činí mi problém smířit se s tím, že není vhodný „následník“, který zajistí chod OV KSČM na nejméně stejné úrovni. Proč tomu tak je není vinou jen mou a mých kolegů, ale např. i dlouhodobé neschopnosti vedení KSČM vytvořit finančně zabezpečený plošně celorepublikový organizační systém. Konkrétně se to podepsalo na Českolipsku, kde jsme dlouhodobě kladli důraz na činnost, materiální zajištění a až potom na mzdy, ale i jinde.

Tak se počet pracovníků OV snížil ze sedmi po konferenci 24. 3. 1990 (z toho 2 řidiči) na 3 do poloviny r. 1992, 2 do října 1995 a jednoho do 31. 1. 2000, když potom nastoupila na poloviční úvazek

částečná invalidní důchodkyně s tím, že příjem předsedy přešel z průměrných do podprůměrných částek. Poslední 4 roky byl 13500,- Kč měsíčně do října 2009, od té doby 12500,- Kč, protože jsem chtěl přidat a přidal své spolupracovnici 1000,- Kč (ze svého), a nějaká valorizace? Sluší se dodat, že s pracovní dobou kolem 300 hodin měsíc jak měsíc.

Dokud se něco nezmění, znamená funkce předsedy kromě „předsedování“, tj. politické činnosti zajištění všech kontaktů s úřady (městskými, obecními, finančním, Policií ČR, Městskou Policií), institucemi (banka, zdravotní pojišťovny, sociálka), platební styky - fakturace, odvody, údržba, opravy nemovitosti, nájemní smlouvy, vedení účetnictví, mzdová a personální agenda, samozřejmě smluvní záležitosti kolem konání akcí, atd. Do současnosti vše vykonává jediná odpovědná osoba – předseda.

V těchto souvislostech asi mnozí uznají, snad i Vy, že sehnat nástupce z pěti stovek občanů Českolipska – komunistů - za daných podmínek včetně platu je opravdu obtížné. Další věc je riziko volené funkce. Konference se konají každé 2 roky. Opustil byste zaměstnání v produktivním věku, když můžete být za 2 roky nezvolen? Současný stav je jistě řešitelný. Předložil jsem v tom směru dost návrhů počínaje rokem 1992. Naposled v r. 2007 a opakovaně v r. 2010. Podle něj by bylo na každém okrese vytvořeno pracovní místo, resp. směrovány na každý okres finance na plat(y) ve výši 22000,- Kč měsíčně a strana by ještě proti současnému stavu ušetřila. Myslím, že to by byly celkem slušné podmínky, které dnes většina okresů nemá. Ovšem nikdo na to neslyší, resp. ve vedení není nikdo natolik schopný a silný, aby tento návrh prosadil. Jiné řešení jsem zkoušel navrhnout na podzim minulého roku svému vlastnímu OV KSČM. Rovněž bez úspěchu.

Odejít je celkem jednoduché. Hlavní důvod, který mi brání, je tento:

Kdysi, v březnu 1977 jsem byl rozhodnutím POV KSČ vyhozen z OV SSM v Semilech, kde jsem pracoval v od 1974. Projít několikanásobným odvoláváním v orgánech, stranických skupinách, atd. jistě nebylo příjemné. Co mě ale zdrtilo nejvíce, bylo, když jsem se v červnu 1977 přijel podívat na tradiční víkendové setkání mládeže do Jablonce nad Jizerou, kde se na ostrově scházelo pod stany každoročně 150-200 mladých (jezdil tam i Ringo Čech – měl chalupu v nedalekém Bratrouchově, J. Schelinger aj.) a v r. 1977 jich přijelo 12. Dorazila mě ještě okresní sestava na Mezinárodní výstup mládeže na Rysech. Najednou, za pár měsíců, byly 3 roky práce (denně od rána do večera, občas i s noclehem na OV SSM) „v háji“.

Toho se už nikdy nechci dočkat. Rád předám svou práci tomu, kdo mi bude zárukou, že zůstane minimálně na stejné úrovni, kde je, ne-li na lepší. Pokud mi někdo takového člověka najde, mohu jít hned zítra.

Možnosti mladých a přístupy k nim.

Mladí jsou vždy vítáni. V OV KSČM máme z 23 členů 2 těsně nad 30 a oba tam jsou už nějakých pár let, Asi polovina členů je produktivních. Totéž mladí na kandidátkách. V domovské obci v Mimoni máme už 7 let člena od jeho 26 let, dnes má 33. Navíc je velitelem hasičů. Samozřejmě byl na kandidátce pro komunální volby a na volitelném místě. Bohužel ho jiní dva přeskočili. Na druhé straně je u mladých ve vztahu ke KSČM jedno riziko a nebezpečí. Ukážete-li stárnoucí členské základně mladého člověka, nadšeně mu zamávají a zvolí ho kamkoliv, pokud nejde o typ jako je jistá Kotoučková, která svým vystupováním musí naštvat málem každého, na koho se podívá.

Tak se potom stane, že se objeví ve funkci člověk, který na to nemá předpoklady a musí to nakonec někdo dělat za něj a když ten někdo není, je malér. Vzpomeňme, že i před pár lety na sjezdu, když byla navržena do funkce předsedkyně Ústřední rozhodčí komise jistá Dana H. (mladá a pohledná žena), delegáti ji s nadšením zvolili. Že to potom za ni 4 roky dělal Zdeněk L. je celkem známo. Také na Českolipsku jsme po zkušenostech opatrní. Třeba u nějakého S. M., který podle osvědčeného „zloděj volá - chyťte zloděje“, protože se svými „schopnostmi“ neprosadil, vyhrožuje už i soudy. Toho by se případně mohl i dočkat, jen v jiné podobě, než vyhrožuje – na „lavici“ obžalovaných.

V požadavcích na mladého funkcionáře a případného nástupce jsem z původních hodně slevil. Mnoho se totiž dá naučit. I já jsem se učil podvojné účetnictví podle onoho „nouze naučila Dalibora housti“. Na čem ovšem musím trvat je: charakter, pracovitost, schopnost se rozhodovat a zejména schopnost povídat si s lidmi (velmi důležité) bez ohledu na jejich „náboženství“ a postoje, včetně prvotní nedůvěry či obav, která jsou díky oblbovací televizi vidět snad na každém, kdo prvně vstoupí do dveří OV KSČM, nebo když se někde potkáme. Ovšem je to jen první a krátká reakce. A o to jde.

Složení členstva a funkcionářů.

Je určitě horší než by mělo být. Souvisí to s tím, že členové stárnou a ubývají a málo jich přichází, když ještě z těch příchozích někteří nejsou posilou, ale zátěží. Mohl bych sice říci, že jiné strany na tom nejsou o nic lépe s výjimkou těch, které jsou u moci a mohou nabídnout lukrativní místa, byť v omezeném množství. Ano, tam se jistě hrne i pár mladších, ambiciózních, hlavně takových, kteří nemají žádné zábrany a ke svým cílům se derou „přes mrtvoly“. Jsou k tomu vychováni dobou. KSČM nemá možnosti rozdávat lukrativní posty. Jiná věc je, že já jsem na rozdíl od několika svých kolegů – kolegyň nikdy nelákal mladé na nějaké sliby míst na kandidátce, stáže na ÚV apod. Slíbit mohu jen práci. Ukaž, co umíš, jaký jsi charakter a potom se můžeme bavit o tom, že bys měl dělat takovou či onakou funkci, nasbírat zkušenosti…, že tě pošleme tam nebo jinam s jistotou, že nám a KSČM neuděláš ostudu.

Vážený Marku Drtino, snažil jsem se co nejstručněji (to se moc nepovedlo) říci, co mě tíží a odpovědět na Vaše dotazy, za které ještě jednou děkuji.

Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473