TRADIČNÍ RODINA ZVE!!!

Vážené dámy, vážení pánové

přijměte prosím pozvání na seminář spolku Tradiční rodina pořádanou poslancem Ing. Pavlem Jelínkem PhD., na téma:

Istanbulská úmluva - úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí a Manželství pro všechny,

která se bude konat:

v pondělí 24. února 2020 v Poslanecké sněmovně, Sněmovní 1, Praha 1 – Staré Město

Chceme přinést další důležité informace k ratifikaci mezinárodní úmluvy a k návrhu zákona, jejichž projednávání se blíží a které by výrazně ovlivnily naši budoucnost.

S úctou

Za tým spolku Tradiční rodina

Ivana Schneiderová – předsedkyně

Zdeněk Chytra - místopředseda

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473