JEDNOTNĚ Z PARDUBIC

Na pozvání vedení strany Jednotní se v sobotu 15. 2. 2020 sešli v hotelu Labe zástupci několika politických subjektů s cílem navazovat spolupráci a hledat možnosti sjednocování postupů a cílů.

Jednotní jsou politická strana, která se vyčlenila z Okamurovy SPD v důsledku nesouhlasu s pragocentrickým diktátem. Předsedou strany Jednotní je poslanec PSP ČR Mgr. Lubomír Volný, který schůzce předsedal a jednání řídil. Na přiložené fotografii je všech 23 účastníků, poslanec Volný je vpravo vzadu ten postavou nejvyšší.

ans jednota 3

Setkání se zúčastnili zástupci těchto politických subjektů, případně analytiků: Jednotní, Národní demokracie (předseda Adam Bartoš měl zmocnění od Petra Haniga zastupovat i stranu Rozumných), Aliance národních sil (zastupovali Antonín Suk a Miroslav Starý), Národ sobě, Republikáni Miroslava Sládka, Bohemia Patriot, Dělnická strana sociální spravedlnosti, Strana státu přímé demokracie – strana práce.

Povzbuzující bylo, že snad s jedinou výjimkou, kde zástupce souhlasil, ale nezdálo se mul to jako nejdůležitější, se všichni shodovali na nutnosti vystoupení z EU a NATO. V úvodním bloku se všichni přítomní představili a řekli, proč přijeli. Poté se vedla diskuse o možnostech společného postupu do krajských voleb a byly naznačeny možnosti. Protože čas kvapí, další schůzka by se měla uskutečnit dříve než za měsíc.

Z Pardubic 15. 2. 2020, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473