VÝZVA ANS VLÁDĚ A PARLAMENTU ČR!

Výzva ANS vládě a parlamentu ČR ke stažení našich vojáků z mise v Iráku.

Výzva Aliance národních sil vládě a parlamentu ČR ke stažení našich vojáků z misí v Iráku i z ostatních zahraničních misí v rámci NATO.

ansil

V souvislosti s událostmi na iráckém letišti v Bagdádu, na kterém byl Američany zavražděn íránský generál, a vzhledem k následné výbušné mezinárodní situaci vyzýváme naši politickou reprezentaci, aby okamžitě učinila kroky ke stažení našich vojenských kontingentů z tzv. „zahraničních misí“, kterých se účastníme pod vlajkou NATO.

Naše účast v nich přímo podporuje nezákonnou činnost USA v zahraničí, která své hospodářské a politické zájmy řeší vojenskou silou, vydíráním a politickými vraždami a tak přímo ohrožuje světový mír a zájmy České republiky. Naše vojenská účast v Iráku ohrožuje bezpečnost naší země a životy českých občanů. V Iráku jsou čeští vojáci naprosto protiprávně neboť jejich přítomnost v rámci tzv. „mise NATO“ porušuje nejen Zakládající smlouvu NATO, ale také Chartu OSN, Ústavu ČR a mnoho mezinárodních právních předpisů, včetně mezinárodního práva válečného! Podporujeme požadavky světových a českých mírových organizací pod heslem: „Vojenské síly pryč z Iráku – Žádnou válku s Íránem!“

Dále opětovně vyzýváme vládu a parlament ČR, aby zahájily kroky směřující k vystoupení České republiky z NATO - podle článku 13 Zakládající smlouvy NATO - a aby započala budovat jiný bezpečnostní systém – například v rámci OBSE - k zabezpečení ochrany našeho území.

Požadujeme, aby vláda a parlament ČR respektovaly suverenitu Iráku a nechovaly se jako okupanti – tedy jako americká armáda (zcela po právu deklarovaná ze strany Íránu jako teroristická organizace).

V Praze dne 5. 1. 2020

ans predsedkyne

 

 

 

 

 

 

PhDr. Vladimíra Vítová, PhD., předsedkyně ANS

ANS hais

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda ANS

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473