ANS A KČP SE DOHODLY

Národní rada Klubu českého pohraničí se dohodla na spolupráci s ANS

V sobotu dne 21. 12. 2019 zasedala v Praze Národní rada KČP. Na jednání se sešly zástupci všech krajů této největší společenské organizace v ČR s vedením ANS a dohodly se na vzájemné spolupráci.

ans a kcp 3

Záběr z jednání. Stojící je předsedkyně ANS PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

Ústředním heslo KČP zní: „Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast“. Symboly klubu jsou hlava chodského psa v podání Mikoláše Alše v heraldickém erbu a husitský chorál Ktož sú boží bojovníci.

KČP se věnuje zejména historii pohraniční stráže socialistického Československa, hlásí se  k tradici chodského hraničářství, k dědictví husitského revolučního hnutí a národního obrození, k Masarykovým, Štefánikovým, Benešovým a dalším myšlenkám budování společného státu dvou bratrských národů Čechů a Slováků. Deklaruje podporu dobrých vztahů se všemi národy na principu rovnoprávnosti a respektování státní svrchovanosti v souladu se základními lidskými a občanskými právy.

V období svého vzniku v roce 1992 klub podporoval zachování společného česko-slovenského státu. Vystupoval proti členství České republiky v NATO i v EU, proti podepsání Lisabonské smlouvy, proti vybudování americké radarové základny v ČR a proti zapojování českých vojáků do zahraničních misí (zejména Afghánistánu) bez souhlasu OSN. https://www.klub-pohranici.cz/

ans a kcp

Z jednání. Stojící vypadá na senátora Jardu Doubravu...

Aliance národních sil je konzervativní socialistický proud české politické scény. Vzhledem k historii naší země je prakticky vyloučeno, aby autentický národní konzervativec neměl smysl pro socialistické hodnoty. ANS prosazuje ochranu tradičních civilizačních a přirozených hodnot – tedy tzv. hodnotový konzervatismus. Jde o návrat k osvědčeným hodnotám minulosti (což je konzervatismus) a to znamená i o návrat k sociálním výdobytkům socialistického hnutí zčásti dosaženým již před více než 100 lety, které však po roce 1989 neustále likvidují tzv. neoliberálové. https://aliancenarodnichsil.cz/

Společným cílem KČP a ANS je vytvoření konkrétní politicko-akční koalice k záchraně národního státu a obhajoba historické pravdy. Oba subjekty se svým inspiračním a pracovním potenciálem a svými prohlášeními snaží ovlivňovat politické dění a celonárodní diskusi a vnášet do občanského prostředí nové impulzy, myšlenky a témata, která jsou buď záměrně opomíjena či zcela účelově a protinárodně pojímána ze strany mainstreamových médií i naprosté většiny polistopadového politického establishmentu.

V Praze dne 21. 12. 2019

Zdroj: PARLAMENTNÍ LISTY

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473