MIMOŇŠTÍ HISTORICI NA VÁNOCE (2)

A můžeme připomenout další vánoční zvyklost u nás v Mimoni...

26 12 kostelvez

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473