PODAŘENÉ SETKÁNÍ

Je už víceletou tradicí, že členové vlasteneckých spolků Libereckého kraje se setkávají ke konci roku v gastronomickém středisku v Liberci na Králově Háji. Na čtvrtek 28. 11. 2019 je pozvali regionální organizace KČP, ČSBS, Společnost česko-kubánského přátelství, LKŽ, Vlastenecké Sdružení Antifašistů (VSA) Jilemnicka. Jsou to takové vlastenecké Vánoce. Dárky jsou setkání přátel, kteří se už nějaký čas neviděli a mají společné zájmy a názory, z nichž láska k vlasti je na prvém místě. Dalšími dárky jsou: vybraný host, který rozšíří vědomostní obzory účastníků, kvalitní kulturní vystoupení a společné písně při harmonice.

Setkání vlastenců nemůže jinak začít než českou a slovenskou hymnou (s protiústavním rozbitím republiky jsme se nikdy nesmířili), kterou krásně zazpívala Terezka Bušová z Liberce. Předseda LbKR KČP Leoš Hamrský uvítal přítomné a hosty. Byl mezi nimi předseda OV ČSBS JUDr. Petr Ptačovský, předsedkyně LKŽ Růžena Ryšánková, také pětičlenná delegace Strany demokratické levice (SLD) z polské Lubaně a další, třeba ti, kteří zasedli u předsednického stolu. Tam jistě poznáváte Václava Větrovce z České Lípy. Vedle něj usedla krajská koordinátorka pro Liberecko Pavla Řehtáčková, za ní se, tuším, ukrývá předseda Společnosti Č-KP a v popředí hlavní host – historik PhDr. Josef Skála, zády k nám, jen v tuto chvíli, je Leoš Hamrský.

DC 0114

A to už na pódiu vystupoval houslista Milan. Ten loni chyběl. Poprvé zde vystupoval, když byl nejméně o hlavu menší. Od té doby nejen povyrostl, ale přes své mládí vyspívá ve skutečného mistra. Název skladby a číslo jsem zapomněl.

DSC 0119

Nezapomenutelnou je ale jeho hra. Vyspělá technika, čistý tón, citlivé provedení. Nebylo divu, že přidával a na závěr procházel mezi účastníky a hrál známý hit Aleluja, kterým navodil přicházející adventní čas. Od pořadatelů – Leoše Ježíška - dostal i předem dárečky pod stromeček.

DC 0126

Muž po jeho levici je tatínek. Na umění svého syna může být opravdu pyšný. Určitě o něm jako o umělci v budoucnu ještě uslyšíme. Vždyť už dnes dosáhl řady ocenění i mezinárodně.

Další kulturní zážitky nám připravila Terezka Bušová (housle a zpěv) a její maminka Jana (kytara)

DC 0129

Manžel Jany a tatínek Terezky, Zdeněk Buš, byl bohužel v práci a nemohl být s námi.

Předčasně se musela bohužel rozloučit Pavla Řehtáčková z MPSV, kterou čekala pracovní cesta do Izraele. Krátce pohovořila o své úloze v Libereckém kraji a o projektu Seniorská obálka. Projekt bude připomenut i v měsíčníku Severočeská pravda, se kterým se nedávno seznámila a podle ní je zajímavý a dobrý.

V „křesle pro hosta“, i když většinou vstoje, byl tentokrát historik a komunista PhDr. Josef Skála.

DC 0132

Problematika historie a současné pokusy o její převracení je velmi široké téma. Zmínil třeba stíhání M. Jakeše, L. Štrougala a V. Vajnara, které je na německou objednávku. Dal větší prostor pro otázky, na které odpověděl. Mezi nimi i hovořil o zneužívaném a protirusky obracené kauze Katyň. Jak známo, vedení Polska v čele s Pilsudským se už někdy od roku 1934 jen třáslo na to, aby společně s Hitlerem vyrazili proti Sovětskému svazu. Je zřejmé, že vraždy polských důstojníků provedené německými zbraněmi s použitím motouzů, který tehdy v SSSR ani nebyl a v těsné blízkosti tehdejšího pionýrského tábora nemohla provést sovětská strana. Bylo to konstatováno i při Norimberském procesu. To až Gorbačov a jeho zrádní přisluhovači souhlasili s převrácenou verzí. Dotazů bylo více, tazatelé jistě byly uspokojeni a ostatním se rozšířili vědomostní obzory.

DC 0139

K občerstvení se podával tradičně boršč, byly tu k mání chlebníčky, nápoje alko i nealko. Umělci se po svých výkonech museli posilnit. Tady čeká boršč na Terezku Bušovou, mamince a babičce už chutná.

DSC 0141

V pozadí je u stolu 5 účastníků z Polska. 4 muži a jedna žena. Vedoucí delegace je muž s červenou kravatou. Ten také pozdravil účastníky a pohovořil o situaci v Polsku, kde v nedávných volbách strana SLD dosáhla slušných výsledků a vstoupila do Sejmu. Podle jeho názoru se názorová hladina veřejného mínění v Polsku mění k lepšímu hlavně nástupem mladé generace, která vnímá, dívá se na řadu problémů a chtěla by je řešit jinak, než dosavadní poitici.

A rozloučíme se pohledem do sálu na část účastníků povedeného setkání. Bylo nás dost a jistě všichni odcházeli spokojeni.

DC 0124

Z Liberce, 28. 11. 2019, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473