POŠKOZENÍ JEDNÁNÍ ANS

DSSS vykázána "bojovníky za svobodu" ze sálu!

Zástupci Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), ve složení výkonný místopředseda Jiří Štěpánek a místopředsedkyně Alena Poláčková, se zúčastnili 4. celostátního shromáždění Aliance národních sil (ANS) v Praze. Místopředseda Štěpánek vystoupil na jednání s projevem, ve kterém vyzdvihl nutnost spolupráce národních sil v dnešní době, která ohrožuje národní svébytnost jednotlivých evropských států. Pozval přítomné na akci INVENTURA 30, která se koná 16. listopadu v Praze od 10 hodin na Novotného lávce 200/5, což je opět příležitost k dalšímu setkávání a poznávání.

Bezprostředně po projevu místopředsedy Štěpánka vystoupil představitel Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) a vyzval zástupce DSSS k odchodu ze sálu a následně z budovy. Jako důvod uvedl, že přítomnost DSSS je nepřípustná, neboť budova, kde se odehrávalo jednání ANS je v majetku ČSBS, která nesouhlasí s názory a postoji DSSS.

Zástupci DSSS nechtěli narušovat jednání přátel z ANS a během jejich odchodu jim mnozí přítomní vyjadřovali sympatie a nesouhlas s krokem ČSBS, za který se omluvila předsedkyně ANS V. Vítová.

Je zajímavé, že někdo, kdo má v názvu "za svobodu" bude vykazovat někoho pro jeho názory a postoje, které se mu nelíbí a nesouhlasí s nimi. Nehledě na to, že DSSS svými postoji a názory nikdy nepřekročila hranice demokratické soutěže a diskuse.

Tiskové centrum DSSS

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473