BANDA LHÁŘŮ UKRADLA ČT?!

Televizi ukradla banda prolhaných pravdoláskařů! Naštvaní občané přišli dát Radě ČT takovou sodu, že orgán upravil pravidla svého jednání

Bývalý diplomat a nyní středoškolský a vysokoškolský učitel pokládá za smutné, že Česká televize, která má veřejnoprávní prostor informovat spravedlivě, pravdivě a zodpovědně, to nedělá. „Není to jen otázka Ukrajiny, ale i islámu. Koho tady zajímají peníze víc, než české státní zájmy? Koho zajímá, že kyjevská vláda pošle armádu, aby masakrovala své vlastní obyvatelstvo? Je vidět, jaký zájem máte v České televizi o své občany, kteří jsou plátci vašich měsíčních, velmi kvalitních platů. To byste měli mít na paměti, až budete zase pouštět lži na obrazovku České televize. A napravte se,“ doporučil přítomnému nejvyššímu managementu ČT Jiří Pavel Pešek.

 

Českou televizi nám ukradla banda prolhaných pravdoláskařů.

Veřejnoprávní televizi nešetřili ani další řečníci. „Zpravodajství o Ukrajině je jednostranné. Co s tím uděláte? Jakou metodou analyzujete, jestli je zpravodajství vyvážené, nebo ne?“ padaly dotazy. Veřejnost by měla mít právo diskutovat s odpovědnými lidmi ze zpravodajství o vysílání České televize nejlépe v živém přenosu tak hodinu týdně. „Pracujete ve prospěch americké vlády, ať už ji řídí kdokoli,“ zlobil se jeden z diskutujících.  „Máte dopředu vybrané hosty, tím porušujete pravidla o vyváženosti veřejnoprávní televize. Vytvořili jste akci proti prezidentovi republiky. Nebylo by problémem dokázat, že to pořádal volební štáb Karla Schwarzenberga,“ připomněl jiný hodně medializovanou protestní akci s červenými kartami.

Další si posteskl, že se změnou režimu se domníval, že nastane demokracie a spolu s ní tak potřebná pluralita názorů: „Bohužel nám Českou televizi ukradla česká zločinná banda humanitárních bombardérů a prolhaných pravdoláskařů, agentů a řiťoalpinistů amerického imperialismu,“ rozpálil se řečník. Televizního koncesionáře ze Středočeského kraje rozzlobilo vyjádření ředitele zpravodajství ČT Zdeňka Šámala, který na minulém zasedání Rady mluvil o tom, že chce zamezit tomu, aby v pořadu Hyde Park diváci prezentovali své názory, místo aby kladli dotazy. „Dříve si člověk poslechl na telefonu odpověď a ještě mohl zareagovat. Teď ho odpojí, jen co položí otázku. Co je na tom interaktivního,“ zlobil se.

Pilíř demokracie, nebo ministerstvo propagandy Bílého domu?

Pavel Matějka začal svou řeč upozorněním, že se sliby o odpovědích do třiceti dnů to není tak horké, protože na svou stížnost z druhého ledna ještě žádnou nedostal. „Protože se vyskytuji převážně na Staroměstském náměstí, tak musím říct, že k jakékoli akci pořádané americkou stranou, tedy jakýsi pražský Majdan, je okamžitě přizvána Česká televize. Také jen hájí ukrajinskou stranu. Jestli to vyhrají, vždyť jsou to fašisti, pardon. Začněte se orientovat správným směrem. Jestli tohle je vaše zpravodajství za mých 135 korun, tak je mi stydno. Děkuju za ty fotografie, všechno mám, jak se hajluje, pan Schwarzenberg, Štětina a podobní,“ nebylo z jeho závěru zřejmé, zda myslí kyjevský, nebo ‚staroměstský Majdan‘.

Následující z řečníků Pavel Rejtman upozornil, že je tam sám za sebe, ale jeho názory na to, že zpravodajství České televize je neobjektivní, pokroucené a často lživé, nejsou ojedinělé a odvolával se na některé veřejně známé kritiky České televize. „Musíte si rozmyslet, jestli jste skutečně médium, které má informovat objektivně a vyváženě, a tím být pilířem demokracie, nebo jestli jste ministerstvem propagandy Bílého domu nebo západních globálních superboháčů, kteří jsou v současné době největšími zločinci. Rozmyslete si, co jste. Jestli jste skutečně skupinou, která demokraticky pracuje v demokratickém prostředí a plní své povinnosti, nebo jste vojáky nám nepřátelských sil,“ vyzval přítomné zástupce ČT.

Skončí falešná naděje, že si bude moci každý, kdo přijde, říct co chce.

Kvůli vystoupením hostů, i když omezeným tříminutovým limitem na každého, se generální ředitel České televize Petr Dvořák dostal ke své úvodní informaci až po půldruhé hodině od začátku jednání Rady a poté se musel z dalšího průběhu kvůli jiným povinnostem omluvit. Dál už se pokračovalo podle původního programu „Zprávou o vzdělávání ve vysílání ČT za rok 2014 a srovnání vývoje za uplynulé období“, jejíž projednávání už v sobě pochopitelně nemělo dramatičnost kritických příspěvků hostů, kteří se také postupně z jednání vytráceli. V té chvíli nemohli tušit, že možnost vystoupit takto veřejně dostali možná naposledy.

Radní v závěru téměř čtyři a půl hodiny trvajícího sezení začali diskutovat o tom, co udělají s tím, když příště nebude chtít vystoupit kolem dvou desítek hostů jako tentokrát, ale třeba šedesát, nebo sto dvacet. Začali se navzájem přesvědčovat o tom, že nechtějí nikomu upírat právo na vyjádření názoru, ale zmiňovali jiné mechanismy, jimiž může veřejnost s Radou ČT komunikovat. „Začínat jednání Rady tím, že budeme poslouchat projevy lidí, kteří velmi často nemají vůbec ponětí o tom, co je ze zákona úkolem Rady ČT, co může a nemůže, mi připadá velmi neefektivní. Doufám, že příště už v nich nevzbudíme falešnou naději, že každý, kdo sem přijde, si bude moci říct, co chce,“ prohlásil Luboš Beniak, jeden z členů Rady ČT.

Minule na rušnou diskusi doplatil radní Jankovec nepovedenou reakcí.

Přizvukovali mu i ostatní, jimž vadilo především to, že na jejich jednání dorazila potřetí po sobě stejná skupina lidí, navíc tentokrát byla jejich vystoupení předřazena řádnému programu. Zmíněno bylo i úskalí bezprostředních reakcí na něco vyřčeného, na což minule doplatil Michal Jankovec. Prohlásil totiž, že Česká televize má určený úhel pohledu na základě doporučení Evropské komise, která povoluje veřejnoprávním médiím fungovat z poplatků, nebo z daní jenom za předpokladu, že budou prosazovat, obhajovat a dívat se na všechno z úhlu pohledu tradic evropského humanismu a kritického myšlení. Česká televize pak měla v následujících dnech co dělat, aby všem vysvětlila, že tomu tak není.

Rada České televize se tak po neblahé zkušenosti se čtvrtou svou letošní schůzí hodlá vrátit k bývalé praxi, kdy před ní vystoupil tak jednou do roka nějaký jedinec, a to už muselo být opravdu neodkladné téma. Radní se dohodli, že se už bude moci zájemce o veřejné vystoupení na jejich schůzi zase přihlásit tak, že osloví někoho z nich s konkrétním tématem. Pokud je oslovený radní neuzná za pozoruhodné, bude mít zájemce smůlu. Ale vyhráno nebude mít, ani když si jeho téma radní osvojí a před své kolegy předstoupí s návrhem, aby před nimi dotyčný mohl vystoupit. Bude totiž potřeba přesvědčit většinu přítomných členů Rady ČT, aby tuto možnost zástupci veřejnosti dali.

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473