Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE

Z 9. jednání zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2019 (22. 10.)

Už snad tradiční úvod: Hejtman oznámil jména omluvených (Vinklátová, Kocumová, Baxa, Mečl, …) a šéf klubu KSČM opět – nejméně potřetí v řadě - dodatečně omlouval paní Novákovou – Hrabálkovou.

Projednán návrh programu doplněn o několik bodů, stažen byl bod 27 z rezortu radní Vinklátové, ve kterém je třeba ještě něco projednat a na program by přišel, až bude projednáno. Zastupitel Mackovík k doplněným bodům navrhl projednat Nesouhlas s omezením zdravotních záchranných prací v Libereckém kraji. S těmito doplněními a jedním vyřazením byl program schválen. Pan Mackovík jako navrhovatel posledního bodu byl požádán, aby v průběhu jednání připravil návrh usnesení.

Některé body byly projednány dříve, než v navrženém pořadí.

Z nich nejdříve bod 47 – požadavek zastupitele a senátora Canova na změnu zařazení některých obcí z volebního obvodu č. 36 Česká Lípa do volebního obvodu č. 34 Liberec. Senátní obvody jsou vytvořeny tak, aby měly přibližně stejné počty obyvatel. Prakticky to znamená, že některý obvod zahrnuje obce z částí více různých okresů a někde dokonce i z jiného kraje. Připravuje se ústavní zákon, který vymezí obvody trvale bez hledu na další vývoj počtu obyvatel. Požadavku senátora rozumím. Sám jsem si to užil, když jsem v prvních senátních volbách v roce 1996 kandidoval ve volebním obvodu č. 36 – tehdy 60 obcí okresu Česká Lípa (celý okres) a 15 obcí okresu Liberec. Byrokratický nesmysl, kdy někdo z kalkulačkou kombinoval „u stolu“ obce podle počtu obyvatel, aby to vyšlo, bez ohledu na polohu obce. Byly to některé malé obce přilehlé k okresu Česká Lípa (např. Hlavice, Cetenov), ale také odlehlá města (např. Chrastava, Hrádek nad Nisou). Dnes vypadá obvod úplně jinak. Změnil se počet obcí z okresu Liberec, ale přibyly také další z okresu Mělník.

Senátor navrhuje, aby k obvodu č. 34 Liberec bylo přiřazeno 8 obcí z obvodu č. 36 Česká Lípa, a to: Hrádek nad Nisou, Chrastava, Bílý Kostel, Chotyně, Janovice v Podještědí, Kryštofovo Údolí, Nová Ves a Rynoltice. V bodu věcně doplnil současné byrokratické příšernosti zastupitel Hocke poukázáním na „jeho“ město Turnov, které je v okrese Semily, Libereckém kraji a patří do obvodu Mladá Boleslav. Zastupitelstvo odhlasovalo podporu návrhu senátora, i když jak odeznívalo z vystoupení k bodů, málokdo si dělá naději, že je nějaká šance, aby návrh uspěl.

Předřazen byl bod „opuštění“ LDN v Jablonném v Podještědí krajskou nemocnicí. Věc je na počátku. S dalším využitím se počítá v nějakých formách především pro starší, dožívající a postižené občany.

Debata se rozvinula v bodu o poskytnutí dotací pro oblast životního prostředí, zemědělství a podpora retence vody v krajině. Padaly i některé pozměňovací návrhy (zastupitelé Šedlbauer a Korytář), k bodu vystoupil pan Kuželka za projekt Novoborská Amazonie. Změny neprošly a schváleno bylo původně navržené usnesení.

Z důvodu nutného odchodu zdravotního náměstka Sobotky byl přesunut i bod majetková účast kraje ve společnosti MMN a. s. vyrozuměli jsme z toho, že jde o Masarykovu nemocnici v Semilech a Jilemnici a majetkovou účast kraje v a. s. Zastupitel Vích k tomu přidal poznámku, že se mu nelíbí, aby kraj přebíral odpovědnost za špatný stav zdravotnictví v ČR. Krok byl schválen, 3 se zdrželi.

Besedovalo se k zajištění autobusové dopravy v oblasti Českolipsko prostřednictvím vnitřního provozovatele – Autobusy LK. Zde se poněkud nevrle vyjádřil zastupitel Raninec, kterému se nelíbilo řešení budováním jakéhosi socialistického podniku. Na to podrážděně reagoval odpovědný dopravní náměstek Sviták, kterému se nelíbilo spojení se socialismem. Oběma pánům bych sdělil (pokud to nezažili nebo si nepamatují), že za minulého režimu nazývaného socialismem, by problém, o jakém jednali a jaký musí řešit, včetně vývoje problému, by tehdy nemuseli vůbec řešit. Veřejná doprava byla zajištěna hustší a lépe fungující sítí, než je tomu dnes, takže jakési ušklíbání nad „socialistickým podnikem“ a podrážděná reakce pana náměstka nebyly naprosto na místě.

Po přestávce, která po „autobusech“ následovala, byly předsunuty body zajímající širokou veřejnost, týkající se budoucnosti skokanského areálu pod Ještědem a budoucnosti skokanského sportu v ČR. Je to záležitost přesahující významem nejen město Liberec, ale i kraj. V bodu vystoupila paní Balášová, která tu zastupovala zájmy lyžařského a skokanského sportu a orodovala za krajský příspěvek. Jde o záchranu lyžařského skokanského sportu vůbec. Jiné středisko v ČR prostě není. Jak víme z televize i odjinud, aby se na můstcích mohly konat mezinárodní závody, je třeba zajistit některé úpravy. Hlavně nahradit stávající keramickou nájezdovou stopu stopou ledovou s příslušným chlazením a větrné zábrany. Potřebné náklady představují 30 milionů. Z toho by stát dal 15. „Krajánci“ jednali o tom, zda kraj, přestože jde o majetek města Liberec, nepomohl. Navržena a schválena byla polovina zbývající částky – 7,5 milionu. Znamená to, že na město Liberec by z celkových 30 milionů zbyla čtvrtina 7,5 milionu. Záležitost bude projednávat za tohoto stavu zastupitelstvo Liberce. Někteří k tomu byli skeptičtí. Spíše negativně se vyjádřil i pan Korytář, který je také městským zastupitelem. Bohužel jsem dnes i v regionálním vysílání ČRo-Sever zaznamenal, že rada města Liberce má schváleny jiné priority, než skokanské můstky. A tak hrozí, že se může vyplnit proroctví hejtmana Půty: Pokud se můstky neupraví a nebudou se provozovat, bude město Liberec za nějaký čas hledat 20 milionů na jejich demolici.

Do informace doplňujeme zprávu o „výsledku“ jednání zastupitelstva Liberce z 24. 10. 2019:

„Čtvrtek 24. října 2019:

Liberec změnil názor a bude žádat o státní dotaci na modernizaci skokanských můstků na Ještědu za 30 milionů korun.

Areál mu patří a Svaz lyžařů ČR by tam rád uspořádal Světový pohár skokanů v letech 2021 až 2025, bez modernizace to však není možné. Spoluúčast města maximálně ve výši 7,5 milionu na potřebné úpravy dnes (24. 10. 2019 – pozn. RSP) městští zastupitelé schválili.

Vedení města původně projekt odmítlo právě s tím, že nemá peníze na spoluúčast. Primátor Jaroslav Zámečník (SLK) změnu názoru zdůvodnil tím, že kraj přislíbil stejnou výši dotace na projekt jako město. S vedením kraje bude primátor navíc jednat o navýšení krajského příspěvku, aby byl podíl města nižší. Zastupitele také Zámečník upozornil, že dnešním hlasováním nejde o definitivní rozhodnutí, neboť budou ještě schvalovat přijetí dotace. A navíc není podle něj ani jisté, zda státní dotaci Liberec získá.

Drahá zbytečnost?

Část zastupitelstva považuje můstky pro město za drahou zbytečnost. „Městu patří, ale nikdo je nepoužívá ani používat nemůže. Můstky jsou takové, že na nich může skákat jen reprezentace," řekl opoziční zastupitel Josef Šedlbauer (Změna pro Liberec). Město by podle něj mělo proto jednat o převedení areálu buď na svaz lyžařů, nebo na Liberecký kraj. Primátor přislíbil, že o tom bude jednat. Můstky prošly letos opravou za zhruba půl milionu korun, potřebují ale zásadnější investici. Instalovat se musí větrné clony a vybudovat nová ledová nájezdová stopa. Jde o nutné podmínky pro pořádání Světového poháru.AdChoicesADVERTISINGinRead invented by Teads „To jsou dva technické parametry, kterými se FIS sichruje k tomu, že závod opravdu proběhne," řekl člen komise pro pravidla a rozhodčí mezinárodní lyžařské federace FIS Ivo Gréger. Termín pro Světový pohár v Liberci má podle něj svaz garantovaný na pět let, konat by se na Ještědu měl v letech 2021 až 2025 pokaždé po skončení Turné čtyř můstků. Skokanské můstky v případě modernizace budou méně náročné na údržbu, náklady klesnou o třetinu. Na Ještědu je střední a velký můstek, jejich příprava před sezonou stojí 1,4 milionu. Peníze dá i kraj a stát. Kromě Liberce se na modernizaci budou podílet i kraj a stát. Krajští zastupitelé tento týden (v úterý 22. 10. 2019 – pozn. RSP) schválili příspěvek ve výši 7,5 milionu Kč. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy by mělo přidat 15 milionů. Můstky jsou na Ještědu od roku 1966, současný areál se stavěl pro lyžařský světový šampionát v roce 2009 za téměř 600 milionů Kč. Po letošní opravě má opět certifikaci FIS, jež je nutná pro pořádání českých i mezinárodních závodů. Můstky o ni přišly loni na podzim kvůli svému stavu.

Napsala ČTK; foto Skiareál Ještěd“
jested 7

Posledním programovým bodem doplněným byl návrh pana Mackovíka. Šlo o stanovisko k zvažovanému opatření ministerstva zdravotnictví, které chce zrušit možnost provádění leteckých záchranných prací v Libereckém kraji. Zastupitelstvo schválilo usnesení, kterým s tímto záměrem nesouhlasí a pověřilo hejtmana Půtu, aby se písemně obrátil v této záležitosti na ministra.

Z on-line přenosu zpracoval M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473