TEORETICKÁ AKCE 12. 10. V PRAZE

POZVÁNKA NA 46. PRAŽSKOU TEORETICKO-POLITICKOU KONFERENCI  

Vážené soudružky, vážení soudruzi,

dovolujeme si Vás pozvat na  46. pražskou teoreticko-politickou konferenci s mezinárodní účastí, konanou v roce 100. výročí vzniku Komunistické internacionály, na téma 

"K problematice mezinárodní jednoty a součinnosti komunistického hnutí v boji proti antikomunismu a válečnému nebezpečí, za sociální pokrok",

která se uskuteční v sobotu 12. října 2019 od 9,00 do 16,00 hod. ve velkém sále ÚV KSČM, Politických vězňů 9, Praha 1.

Cílem konference je přispět k výměně zkušeností a ujasnění podmínek, forem a metod společného postupu.

Věříme, že naše pozvání přijmete a těšíme se na Vaši účast.

Se soudružským pozdravem

za pořadatele

Pavel Degťar

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473