S VYSLANCEM "OSTROVA SVOBODY"

Vzácná návštěva

V pondělí 9. 9. 2019 jsme v restauraci hotelu Liberec v Liberci mohli po 16. hodině přivítat velvyslance Kubánské republiky, jeho excelenci Danila Francisca Alonsa Mederose, který poctil návštěvou Liberecký kraj. Než dorazil k nám na besedu, navštívil pan velvyslanec se svým doprovodem Českou Lípu, Nový Bor a v něm dvě sklárny. Zklamala mě účast besedujících. Bál jsem se, že nám prostory hotelového salonku nebo restaurace nebudou stačit. Kdy se můžete setkat s představitelem země, o které se objektivní informace a zajímavosti u nás nedozvíte? A navíc máte možnost se zeptat na vše, co je vám nejasné, co nevíte a co vás zajímá? Účast několika desítek lidí byla pro mě zklamáním.

DSC 0070

Pohled z pozice účastníků setkání a besedujících s kubánskými přáteli...

DSC 0066

…a další část vděčného a pozorného posluchačstva.

DSC 0064

V čele sálu zasedl pan velvyslanec (na snímku uprostřed) se svým doprovodem. Po jeho pravé ruce je jeho manželka a po levé pracovnice kubánského velvyslanectví a překladatelka ze španělštiny Eva Mánková. Jednoduchému a prostému občerstvení dominovala bábovka upečená členkou libereckého KČP Květoslavou Verešovou. Na pohled i podle ohlasů byla určitě moc dobrá. Bohužel jsme s kolegou zaujali strategicky nevhodně vzdálenou pozici a neokusili jsme.

Pan velvyslanec nejdříve podal základní informace. Začal novou ústavou, která byla na Kubě schválena v roce 2018, a řekl asi toto: Zajímavé jistě je, že nejdříve byla předložena k všelidové diskuzi. Zpracovaný návrh byl předložen lidem, kteří na pracovištích, v místech bydliště, na školách, se k němu mohli vyjádřit. Debaty se zúčastnilo na 8 milionů Kubánců. Kuba má asi 10,5 milionu obyvatel. Přibližně tedy skoro stejně jako Česká republika. Když z účastníků odpočítáme malé děti, tak to vychází, že téměř všichni Kubánci se vyslovili k předloženému návrhu ústavy. Kdokoli měl příležitost se vyjádřit, mohl navrhnout úpravy, změny. Lze říct, že to byl opravdu demokratický proces. Všechny návrhy a náměty byly zaznamenány a z větší části byly do závěrečného textu zapracovány. Potom byl nově zpracovaný text předložen v referendu a 85 procenty hlasů byl odsouhlasen - schválen. Tedy naprostá většina Kubánců souhlasí se směřováním společnosti. Text ústavy potvrzuje občanská lidská práva Kubánců. Práva, jako je právo na život, na zdraví, bez ohledu na to, zda ten či onen občan je či není movitý, má či nemá majetek nebo jaký je způsob jeho smýšlení, takže i těch 15 %, lidí kteří nehlasovali pro ústavu, má stejná práva na všechno, co jim náleží, jako všichni ostatní. Ono také, když dojde pacient do nemocnice, tak se ho nikdo neptá, jestli souhlasí s revolucí nebo ne. Prostě je to nemocný člověk a dostane se mu péče. Ústava potvrzuje právo na vzdělání, které je na Kubě bezplatné. Povinná školní docházka je devítiletá. Dostupnost školství je i v těch nejodlehlejších místech. Školní rok nám začínal letos 2. září, takže žáci a studenti se dostavili do svých škol ve školních uniformách, každý vybavený učebnicemi a školními potřebami. Na Kubě je to takový velký svátek. Zahájení školního roku se účastní v místech různí představitelé Kubánců. Je to hezká záležitost. Další právo je nebýt diskriminován z jakéhokoli důvodu – pohlaví, víry, přesvědčení. Je rovnoprávnost mužů a žen. Ženy by měly dostávat stejnou odměnu za stejnou práci jako muži. Nemůže existovat žádná diskriminace, ať už z důvodů rasových nebo třeba sexuálních. Veškerá práva Kubánců jsou zakotvena v ústavě.

Pokud jde o mezinárodní situaci, neustále se zostřuje americká blokáda, která na nás byla uvalena a v době Trumpovy administrativy americká vláda neustává ve svém úsilí vyhladovět nás, ekonomicky nás zadusit, vyvolat nespokojenost, která by umožnila zvrátit revoluční proces. V každém případě si ukrojili „velký krajíc“. Mají co dělat s lidmi, kteří jsou pevní a odhodlaní stát si za svým a uhájit svoji nezávislost. Americká vláda se vyjádřila nejednou, že pokud bude Kuba „povolnější“, tak jsou Američané připraveni odstranit blokádu. Oni si ale povolnost představují jako poslušnost. Rádi by, abychom dělali věci po jejich bez ohledu na to, jakou máme my představu a k čemu jsme odhodlaní.

(Přišla mi na mysl slova písně z dob budování socialismu: „Cuba sí, Yankee no, ne, lid neprodá svou kůži lacino ..“, autory si nepamatuji - pozn. vyd.)

Ale to je už historická záležitost a my už s tím umíme zacházet. Vyčítají nám, že na Kubě je systém jedné strany, ale i to je historická záležitost. Už v době, kdy José Mártí vedl boj proti španělské koloniální nadvládě nad Kubou, tak v té době byla ustavena jenom jedna strana. Tehdy se jmenovala Sjednocená strana Kubánské revoluce. Jednu stranu máme i dnes a podstatné je, že máme i jednotu lidí. Nemáme potřebu více stran, které obyvatelstvo spíše rozdělují. Důležité je zdůraznit, že komunistická strana na Kubě nestaví kandidáty, ani nikoho nevolí. Návrhy kandidátů nejsou věcí strany. Poslanci, ať už na jakékoli úrovni, jsou navrhováni spoluobčany na místních shromážděních. Záleží tedy na tom, jestli mají zásluhy a schopnosti. Není na straně, aby navrhovala kandidáty. Ti, kteří jsou nominováni svými spoluobčany, projdou volbami. Na straně je, aby udržela jednotu lidu. Říkává se: rozděl a panuj! Klíčovým slovem kubánské revoluce je naopak JEDNOTA. Něco jsme se naučili už v historii a v současném revolučním procesu se nám to potvrdilo. Také nikdo nezůstává na pospas osudu“. Každý jeden člověk je důležitý. Je úplně jedno, jestli má větší nebo menší příjem.

„Povím vám jednu historku. Když se měli plavit na jachtě Granma bojovníci, kteří se chystali vyvolat na Kubě revoluci, pluli z Mexika na Kubu. Dostali se do nepříznivého počasí a 2 členové posádky spadli do moře. Fidél reagoval tak, že ať se děje co chce, že se musí vrátit a ty 2 vytáhnout z vody, i když to znamenalo zdržení, pozdější příjezd na Kubu. Zpoždění využila Batistova vláda a už je na místě vylodění čekala se všemi důsledky.“

Ale pro Fidéla v té chvíli bylo důležité, že nemůže nechat ty dva lidi moři napospas. Také pamatujete případ pěti Kubánců vězněných v USA, obviněných z údajné špionáže. Od počátku Fidél vyhlásil: „Dostaneme je zpátky!“ To se podařilo až v roce 2014. Ale jr to pořád stejný princip: Nikoho nenecháme na pospas osudu. Totéž platí, když se blíží nějaká přírodní katastrofa, uragán a podobně. První se řeší, aby byli v bezpečí lidé. Mluvím o tom proto, že je pro nás nesmírně důležité, aby byli lidé jednotní, a to Kubánci jsou. To jim umožňuje, držet se své cesty. Zmínil jsem se, že blokáda se zostřuje. Trump navrhl celou řadu opatření, které mají přerušit toky peněz na Kubu. Mají zjištěné, jaké jsou vládní zdroje financování Kuby a snaží se je narušovat. Američtí občané nesmějí jezdit na jedinou zem – Kubu. Snaží se bránit přílivu dalších turistů na Kubu. Zakázali lodím, které pořádají velké okružní plavby, aby přistávali na Kubě. Pro nás je to úbytek asi 1 milion turistů. Ve finančním sektoru se starají, aby velké mezinárodní banky bránili převodům financí na Kubu nebo z Kuby. A hodně bank ať ve Franci, Švýcarsku dostalo pokuty, pokud nějakou finanční operaci s Kubou provedly. Mělo to odstrašit další banky, aby s Kubou prováděly nějaké finanční operace. Máme i čerstvý příklad z vaší země: Agentura, která nabízí a prodává letenky do celého světa, prodávala donedávna i letenky na Kubu, je to společnost, která sídlí v ČR – v Brně. Její většinový podíl zakoupila jedna americká společnost. Od té doby, když poptáte u této společnosti letenku na Kubu, tak její server vám sdělí: „Tuto destinaci jsme pro vás nenalezli.“ Kubu odstranili ze své nabídky. Je to přesvědčivý způsob, jak působí blokační opatření americké vlády i ve třetích zemích. Nebo jiný příklad: Tankové lodi, které převážejí ropu z Venezuely na Kubu, což je běžná komerční záležitost, Kuba od Venezuely ropu nakupuje a naopak Venezuele prodává lékařské služby (ve Venezuele působí na 20000 kubánských lékařů a zdravotníků). Pokud taková loď přepravující ropu přistane u Kubánských břehů, už nesmí do amerických přístavů. Je řada opatření, která vedou k zostřování blokády. My politiku naší vlády podporujeme, snažíme se získat zahraniční investice na Kubě, a protože to může být zdroj financování pro naši zemi. Protože je to možný zdroj, snaží se odvrátit jiné země od toho, aby na Kubě investovaly. Spousta investorů se zalekne a z investice nakonec „vycouvají“. Zmínil jsem některá opatření. Všechna mají jediný cíl – zlikvidovat Kubu ekonomicky. Kuba se přesto drží pevně a je to vidět i na velkém procentu občanů, kteří se vyslovili pro novou ústavu.

To je stručně na úvod a nyní bych dal prostor k tou, abyste se ptali, co chcete vědět a co vás skutečně zajímá. Řekl jsem některé informace, které jsou zásadní, a je důležité, aby je lidé věděli. Ve zdejších médiích jsou informace, ale jen v tom duchu, v jakém to chtějí majitelé těch médií. Svědčí to o tom, že svoboda tisku a projevu je velmi relativní.  

Dotazů bylo mnoho a ochota pana velvyslance odpovídat velká, takže se hovory s kubánskými přáteli protáhli až do 19. hodiny. Zaznamenali jsme i úsilí o získání receptu na nějaké tradiční jídlo, které okusili účastníci při Plavbě česko-kubánského přátelství na Vltavě. Zajímavé bylo jistě sdělení o nejdůležitějších obchodních partnerech Kuby. Jsou jimi: Čína, Rusko a Venezuela. Česká republika je, pokud se týká hodnocení partnerských vztahů, na 30. místě. Pan velvyslanec se domnívá, že je jistě možné tento stav zlepšit a byl by tomu rád. Během své mise jistě pro to udělá, co bude možné.

Vysvětlen byl i tzv. přídělový systém. Jde o to, že obyvatelé mají zákonný nárok na základní potřeby v potřebném základním množství. A tento zaručovaný příděl mohou nakupovat za mnohem nižší, státem dotované ceny. To jsou ty příděly. Kuba chce jít cestou posilování vlastní zemědělské produkce. Je potřeba zajistit potraviny hlavně z domácí produkce ve stále větším množství, aby bylo možno postupně státem regulované příděly snižovat a časem až zrušit. To je ale ještě dlouhá cesta.

Dotaz byl na možnost emigrace, konkrétně i do USA. Každý občan, který chce emigrovat, může. Není to ale Kuba, která brání emigraci do USA, ale jsou to naopak Američané.

castro 2

Fidél Castro

Z vyprávění pana velvyslance bylo zřejmé, že velmi vysoko cení (nejen on, ale celá řada významných mezinárodních politiků) osobu Fidéla Castra, i když se osobně s ním nikdy nesetkal, hlavně jeho nesmírné schopnosti analyzovat a předvídat situace a jejich vývoj.

(Z Liberce 9. 9. 2019, M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473