DOPIS PREMIÉROVI BABIŠOVI A ODPOVĚĎ

Otevřený dopis:

V Praze dne 11. 7. 2019

Vážený pan Ing. Andrej Babiš,

předseda vlády ČR

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1 - Malá Strana

Vážený pane předsedo vlády,

         jsme znepokojeni aktuální událostí – prolomením Dekretů prezidenta republiky. Došlo k restituci majetku vdově po vojákovi Wehrmachtu, Karlu Des Fours Walderode a ta má nárok na vrácení majetků v ČR ve výší 3 miliard korun Hrabě Karel Des Fours Walderode, zapálený henleinovec, jehož vdova tím dostala zpátky zámek Hrubý Rohozec a pozemky za tři miliardy korun. Walderode mohl mít prsty ve vypálení Lidic. Působil ve struktuře Abwehrstelle Prag, což byla obdoba gestapa, vojenská rozvědka sídlící v Praze. Necelý měsíc po Walderodeho nástupu do armády se stal říšským protektorem Reinhard Heydrich (28. září 1941). Nastala doba nejhorších perzekucí, mučení a vraždění.

Den 18. červen 2019 vstoupí do dějin jako zrada českého národa! Rozhodnutím soudců Okresního soudu v Hradci Králové byla zneuctěna památka českých obětí Druhé světové války, bylo ukřivděno i obětem Heydrichiády. Tímto skandálním rozhodnutím soudců může být v ČR zahájeno vracení majetků takzvaným sudetským Němcům!

         Je to výsledkem neblahého vývoje v posledních třiceti letech a zejména v posledních několika letech. V roce 2015 na sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) v Augsburku prohlásil H. Seehofer, tehdejší předseda bavorské vlády: 70 let od války také znamená 70 let od počátku vyhnání. Vás, sudetské Němce, to zasáhlo s plnou silou. V květnu 1945 začala v Čechách jedna z největších a nejbrutálnějších etnických čistek 20. století.Sudetští Němci byli zbaveni práv, cti, stali se psanci. Vyhnáni z jejich vlasti, země předků, která byla kolonizována Němci již 800 let. Zasáhlo to ženy, děti, starší osoby. Násilí v Ústí a Brně se staly symboly nelidskosti, utrpení, mučení a smrti. Dovolte mi, abych se vyjádřil velmi jasně: vyhnání sudetských Němců bylo a zůstává pro historii zločinem proti lidskosti, velkou a obrovskou nespravedlností.

         Rovněž B. Posselt se na naši adresu vyjádřil. Podle něj jsme se měli dopustit chladných válečných zločinů. O několik měsíců poté se rakouský SL sešel na Dni vlasti v Kreuzneuburgu. V mottu setkání se mluvilo o genocidě sudetských Němců. SL si dávno přál, aby došlo k přímým jednáním mezi jeho reprezentací a vládou ČR. Opakovaně se o tom zmiňoval i H. Seehofer. Naše vláda odolávala. Pak toto přání SL opakovala A. Merkelová, kancléřka SRN, která v květnu 2012 dlela na státní návštěvě Prahy, přímo P. Nečasoví. A neblahý vývoj se urychlil.

         Již v počátkem r. 2013 jednal premiér Nečas v čele velké státní delegace v Mnichově. K přímým rozhovorům SL a představitelů naší vlády, zejména premiéra B. Sobotky a P. Bělobrádka, místopředsedy vlády ČR, došlo až v r. 2016 v Mnichově. Sám pan B. Posselt o tom všem na jednom ze sjezdů otevřeně mluvil. Je třeba zdůraznit, že SL nemá mezinárodně právní subjektivitu a není způsobilý k mezinárodně právním jednáním. Je zřejmé, že vláda ČR uvedeným jednáním porušila právní normy.

       Ke všem případům hrubého vměšování do našich vnitřních záležitostí vláda ČR nestatečně a zřejmě i lhostejně mlčela. Naprosto nepřijatelnou skutečností je, že na akcích SL, včetně sjezdů, sedí naši diplomaté a mlčí. Naši diplomaté by se měli akcí SL zúčastňovat jen tehdy, když na místě nebo následně diplomatickou cestou budou protestovat proti všemu, co je přepisováním historie, porušováním, jaltské a postupimské dohody, Pařížské reparační úmluvy, co porušuje naše zájmy.

         Prolamováním Dekretů prezidenta republiky se posouváme ke stanovisku legality a legitimity nacistického a protektorátního pořádku. Ve hře o dekrety však nejde pouze o majetek. Prof. dr. V. Pavlíček, DrSc., výslovně uvádí: „Dekrety prezidenta republiky... vyjadřují diskontinuitu s nacistickým a od něho odvozeným protektorátním právním řádem prosazeným ve válce na našem území. Vyjadřují právo národa na odpor proti agresorovi. Upravovaly ve válce způsob obrany proti Německu a jeho spojencům, po válce postavily základy obnovy demokratického státu.... Německý právní řád naopak vychází z kontinuity s právním řádem a státností Německé říše jako celku.... Odsoudit nebo odmítnout dekrety by znamenalo postavit se na stanovisko legality a legitimity nacistického a protektorátního řádu,

který byl dekrety prohlášen za nicotný a uznat, že odpor proti Německu byl nelegální a trestný. Něco takového by bylo v demokratické Evropě nemyslitelné...“

         Prolamováním Dekretů prezidenta republiky dochází k zásadnímu podkopávání naší státnosti!!!

Vážený pane předsedo vlády, žádáme Vás o rozhodné odsouzení tohoto jednání českého soudu, o vyvolání zákonodárné iniciativy, aby byly v budoucnosti znemožněny podobné vlastizrádné skutky. A to až po změny v ústavě – například ve smyslu zakotvení Dekretů prezidenta republiky mezi základní ústavní zákony, a až po změnu v postavení soudů v našem právním systému.

S úctou

Národní rada Klubu českého pohraničí, z. s.

Politických vězňů 9,

111 21 Praha 1

Odpověď:

ing. Andrej Babiš

předseda vlády České republiky

V Praze dne 19. srpna 2019

Čj.: 24112/2019-UVCR

Vážený pane předsedo,

reaguji na Váš dopis ze dne 23. července 2019 týkající se žádosti o rozhodné odsouzení jednání českého soudu v tzv. kauze Walderode a o vyvolání zákonodárné iniciativy pro zabránění podobných skutků v budoucnosti.

Předně si Vás dovolím upozornit, že z pozice své funkce nemohu zasahovat do pravomoci nezávislého soudu. Je třeba postupovat pouze podle platného občanského soudního řádu. Byl jsem v tomto případě informován, že nejen Národní památkový ústav, ale i další dotčené subjekty připravují podat proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové dovolání k Nejvyššímu soudu.

Ubezpečuji Vás, že zainteresované státní instituce využijí všechny zákonné prostředky k tomu, aby při správě státního majetku postupovaly jako správný a odpovědný hospodář.

S pozdravem

Babiš

Vážený pan

Ing. Václav Tomeš

předseda

Pražská rada Klubu českého pohraničí, z. s.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473