Z VYSÍLÁNÍ SVOBODNÉHO-VYSÍLAČE.CZ

Než budeme pokračovat přepisem 2. a 3. části vysílání, malá vsuvka k první části:

V minulých dnech jsme zveřejnili na www.severoceskapravda.cz článek zpracovaný ze zvukového záznamu svobodného-vysílace.cz k tzv. „Benešovým“ dekretům, včetně poznámky o nulovém vyjádření bezprostředně po rozsudku (TV Barandov 20. 6. 2019) a nedostatečném vyjádření prezidenta v pořadu „Rozhovory s prezidentem“ na TV Barandov 27. 6. 2019 (o týden později) a k tomu jsme dostali následující vyjádření:

„Vážený kolego,
děkuji moc, že jste se tohoto úkolu zhostil. Jen k projevu pana presidenta. Precedent není v našem právním systému znám. Jedná se o jeden ze zdrojů - pramenů anglosaského práva. Takže pokud nám anglosasové chtějí vnutit domněnku, že od teď musíme všechny majetky vracet, tak se jedná jen a jen o propagandu. Co se týče dotčeného rozsudku. To je politické rozhodnutí a po právní stránce se jedná o porušení Ústavy ČR. Jednou budou všichni po právu souzeni! JUDr. Karel Hais.“

Jak je vidět, má v tomto směru nedostatečné povědomí nejen pan prezident, a stejně tak my, ale domnívám se, že pravděpodobně většina národa. Aby bylo zřejmé, o co kráčí, přidávám onen kraťoučký úsek ze zmíněného pořadu TV Barandov:
Týden s prezidentem 27. 6. 2019 (09:50 min)

Soukup: „Znamená to prolomení Benešových dekretů, znamená to nebezpečí pro český stát třeba ve sporu s Lichtenštejny?“

Zeman: „Samozřejmě, že ano, protože právo je tak trochu založeno na precedentu a když v nějakém soudním sporu někomu vyhovíte, tak ti ostatní se budou odvolávat na tento rozsudek. Já bych stíny minulosti už nekřísil. Pokud vím, tak všichni tihle šlechticové německého původu kolaborovali s nacistickým Německem a jestliže si teď myslí, že se na to zapomene, jsou na omylu.“ 

A za právní objasnění tímto kolegovi Haisovi děkujeme!

M. Starý

Z vysílání svobodného vysílače

(Z www.svobodny-vysilac.cz, 21. 6. 2019):

2. část o „4. Říši“ - EU:

To je takové to „tajemství“, kdo stál za vznikem Evropské unie. Když se podíváte na řídící procesy, je to přesně o tom, co jsem říkal na začátku. Je to o tom, že je třeba zlikvidovat ty dvě vítězné velmoci, které od roku 1945 kontrolovaly Evropu a bránily realizaci koncepce 3. Říše. 3 Říše se zhroutila, ale lidé, kteří za ní stáli, mají nový projekt – 4. Říše. Jen se už neříká „Říše“, to je politicky zapovězeno, ten název je Nová Evropa. Ale ti lidé v pozadí jsou úplně ti samí esesáci, kteří tu samou myšlenku posuzovali v rámci NSDAP. Tedy v padesátých - šedesátých letech a dnes jsou to jejich děti, jejich potomci. Všichni ti evropští globalisté jsou potomci bývalých esesáků. To znamená: prosazují vytvoření Říše jinými prostředky. Zeptejme se: Kdo je nejbohatší zemí, kdo nejvíce profituje z projektu EU? No ano, Německo. Kdo pracuje pro německý průmysl za čtvrtinové mzdy jako během „totaleinsatz“ – totálního nasazení? Zase český dělník. Takže, co se změnilo od doby protektorátu, od dob nacistické 3. Říše? Jediný rozdíl je v tom, že nikde už nejsou rozmístěni němečtí vojáci. Místo nich tam jsou německé neziskovky (KonradAdenauerstiftung a další „stiftungy“), „pomoc“ neziskového sektoru, pomoc zkorumpovaných národních politiků, kteří jsou upláceni jednak těmito „esesáky“ skrze různé sudetoněmecké landsmanšafty. Procesy řízení už jdou na jiné prioritě a už není potřeba toho vojáka s puškou a tankem. Procesy řízení – realizace se provádějí jinými prostředky, ale jinak cíl a plán zůstává pořád stejný.

Nyní si udělejme jasno v tom, kdo stál v pozadí nacistického Německa. Kdo financoval NSDAP, kdo platil v roce 1933 volební kampaň Adolfu Hitlerovi? Jistá banka Rothschild. A proč je dnes „Brusel“ řízen těmito panáky, kteří jako králové systémového řízení přišli s oním nápadem – vytvořit společnou měnu – Euro a řídit ji pomocí Evropské centrální banky? No protože tato ECB a ta natisknutá Eura, to jsou ty zbraně vojáků wehrmachtu, které jsou namířené na vás. Už není třeba mířit na lidi flintami, protože Německo v systému řízení používá jiné prostředky a jiné zbraně. Ekonomickou závislost na německé spotřebě, výkonu německé ekonomiky. Když to Německu nepůjde, tak i ten český dělník nebude mít co „žrát“. Tak je to nastaveno. Politici v Praze jsou jen figury, které mají charakter politiků jakéhosi správního celku, jakéhosi protektorátu. Všichni to vědí. Až dojde na rozhodování soudů a vracení majetku bývalým Henleinovcům, tak tito lidé poslušně skloní hlavu a vrátí majetky. To je prostě realizace 4. Říše jinými než válečnými prostředky. Ustupující moc USA v Evropě a snaha o izolaci Ruska jsou jasné procesy, které mají obnovit sílu a moc tzv. Velkoněmecké Říše. Má to jeden zásadní aspekt. Určitě jste poznali, že „architekti“ této 4. Říše jsou nějací divní. Jsou divní v tom, že si do vlastní země cpou nějaké Araby. Nacisté by se takhle asi nechovali. A tím se dostáváme k odpovědi na otázku, kdo stál za NSDAP, nacisty a za 3. Říší a kdo to financoval. Světoví sionisté. Oni chtěli použít národní vlastenecké nacistické hnutí A. Hitlera k prosazení svých systémů řízení. Ale ono to nedopadlo. Víme, že Hitler se vymkl z pod kontroly světového sionismu stejně, jako se vymkl Josef Visarionovič Stalin. Jistě víte, že i bolševici v roce 1917 – byla to židovská sionistická revoluce. Rothschild financoval návrat Uljanova z exilu do Ruska (leden 1917) a Uljanov měl provést převrat a převedení národních majetků pod hlavičkou revoluce do rukou Rothschildů. To provedení prosazoval Trockij. On to měl dokončit. Jenže se stalo něco jiného. Zemřel Vladimír Iljič Lenin. To je postava, kterou můžeme řadit k tzv. mesiášům. Lenin měl ideje – vize. Rozdělení půdy rolníkům, pozemková reforma, aby se Rusové, tehdy velmi chudí, měli konečně svou vlastní půdu. To znamená vlastenecké myšlenky, které měli tehdy pro Rusy skutečně velký význam. Jenže kolem Uljanova byli nasazení lidé. Všichni kolem byli Židé. Jen jeden z nich se tomu vymykal. Měl jisté národní ukotvení, nechtěl realizovat Trockismus, to znamená vyvádění národního bohatství Sovětského svazu do rukou Rothschildů. Ten po smrti Lenina se chopil moci v rámci národního ukotvení a odstranil Trockisty ze systému řízení. Zjistil, že Trockisté jsou infiltrováni ve všech rozhodovacích procesech soudnictví, bank, armády, policie. Evropští králové doporučovali, aby např. v rámci Trockismu byly v Sovětském svazu umístěné spojenecké jednotky v rámci navazování dobrých vztahů s nimi na ose šlechtických rodů v západní Evropě. Něco podobného, když naši generálové (nebo zprzněné polské elity v Polsku) říkají, že by rádi americké základny u nás (v Polsku).

Ale Stalin do toho „hodil vidle“. Odstranil generály, odstranil soudce, lidi z národních komitétů, kteří byli infiltrováni Trockismem, a nahradil je lidmi, kteří podporovali hnutí sovětů, to znamená pro-národní hnutí. Proto měl Stalin takovou gloriolu idolu – skoro modly. Když on zemřel, celý Sovětský svaz pro něj plakal. Západní média na to samozřejmě plivala, že je to hrané, předstírané a podobné lži, ale byla to pravda. Sověti věděli, že s odchodem Stalina se začnou vracet systémy trockistického řízení. A měli pravdu. Trvalo to nějakých 35 let a Sovětský svaz skončil. A jaké byly nastartovány procesy po roce 1992, to všichni víme. Ty procesy, které už za Gorbačova byly nastartovány, byly systémy rozvratu a vyvádění majetku z Ruské Federace. To samé, co bylo naplánováno už v roce 1917, bylo realizováno po rozpadu Sovětského svazu. A co dnes? Jak je to nastavené?

Evropa. Plán 3. Říše nevyšel, takže 4. Říše. Co se změnilo? Nejsou to nacisté, jsou to „globalčiki“ a vědí, že když rozbijí jednotlivé národy v Evropě, budou kontrolovat procesy řízení. Jednotlivé státy se vzdají svých hranic, svého národního ukotvení, své identity a budou geneticky mícháni s cizím naimportovaným etnikem – s Araby. Takový prostor už nebude mít národní ukotvení, nebude mít potřebu vlastní armády – armády jsou zničeny, jsou zlikvidovány – zbyly jen expediční sbory, které pro jistotu byly odsunuty do dalekých zemí pod záminkou ochrany nějakých hodnot, aby nebyly na území EU. Aby nebyly doma a nemohly třeba bránit hranice, tak byly přesunuty do vzdálené bezvýznamné země, třeba Afghánistánu. Proč to ti politici dovolí? To je stejné, jako když se pozastavuji nad tím, že na facebooku SPD není vůbec nic o prolomení „Benešových“ dekretů. Znamená to, že je jim to jedno nebo dokonce jsou jinak finančně motivovaní, aby se o to nestarali a nezajímali. To znamená, aby si nikdo nevšímal, že se „sudeťáci“ vracejí k majetkům, aby se o tom nehovořilo. Státní hranice mají zmizet, stejně jako ve 3. Říši. Jenže tehdy Hitler hranice bořil a rušil pomocí síly. Dnes se to dělá jinak. Na jiných prioritách. Na mediální, na vzdělávací, dále na bankovní a finanční. Hranice se bourají jinak a takovým způsobem, že ti lidé v těch zemích to sami chtějí. My chceme volný pohyb přes hranice, chceme volný pohyb osob, zboží, služeb a majetku. A kdo to prohlašuje? Přece ty alternativní strany Le-Pen, Národní shromáždění. Liga severu, M. Salvini, SPD – Tomio Okamura, všichni chtějí reformovat EU – 4. Ríši a chtějí zachovat volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. To je přesně jako ve 3. Říši. Jedna měna, jeden systém řízení, globalizované zboží – německé zboží. Jeden Reich, jedny hranice okolo Říše a uvnitř volný pohyb, volný prostor. Úplně stejná myšlenka realizovaná jinými způsoby. Důležité je, že jak za realizací 3. Říše, tak za realizací současného systému řízení stojí stejné zdroje. Stejné nadnárodní mezinárodní organizace světového židovstva. Protože všude najdete v těchto procesech peníze světových sionistů. Když se podíváte do každé neziskovky, která prosazuje migraci, najdete je tam. Najdete tam Sorose, jeho napojení na Rothschildy. Když se podíváte na všechny politické strany, které prosazují větší integraci do EU, najdete tam různé dárce zase napojené na světové sionisty. Jak se proti tomu bránit? V globalizovaném světe už velmi těžko, protože pokud je někdo závislý na takových orgánech, jako je Evropská centrální banka, tak proti tomu už se nemůžete bránit a zvláště pak u ní jste dokonce zadluženi prostřednictvím tzv. státních dluhů. Stát si půjčuje od sionistů, čímž se stává vazalem a pak už nemůže vystoupit z realizace 4. Říše. Nemůže říct natvrdo: My chceme vystoupit z EU. Může maximálně říct, že chce reformu. A tím je to dané. Jakým způsobem to potom lze řešit? Těžko, protože jestliže jednotlivé národní kotvy v podobě vlasteneckých politiků mlčí ve chvíli, kdy soudci vrací majetky bývalým esesákům a Henleinovcům a lidé mlčí, je hotovo, je vymalováno a je konec. Tak je to třeba říkat. Dostali jsme dnes do redakce hned dva e-maily. Oba se týkaly stejné věci. Ptali se na facebooku SPD T. Okamury, proč strana nezaujala stanovisko k prolomení „Benešových“ dekretů u soudu v Hradci Králové a oba dva si nám stěžovali, že jejich dotaz byl na facebooku SPD smazán a byli oba zablokováni. Jediné, co ještě můžete udělat, je zkusit obrátit se na skutečně vlastenecké strany, dát důvěru jiným partajím, jiným politikům, ať už je to Národní demokracie, nebo je to Dělnická strana, nebo Aliance národních sil, nebo některé další alternativní partaje. Můžete to zkusit a doufat, že už v nich ještě nejsou naháčkovaní zase nějací „Budulínkové“ a „šíbři“. Že všechny ty strany jsou čisté. Já tak naivní nejsem. Ve chvíli, kdy tyto strany začnou získávat větší podporu, okamžitě se tam nasypou tzv. „Budulínkové“ z různých jiných partají, kteří tam budou škodit zevnitř. Ale teď nemluvíme o volbách, o tom, koho volit, to si každý musí rozmyslet sám, ale musíme okomentovat a musíme mluvit o tom, jak nebezpečný proces je, když ve chvíli, kdy justice začíná vracet majetky bývalým Henleinovcům a aktérům wehrmachtu (podle „Benešových“ dekretů kolaborantům a zrádcům – pozn. RSP), že od nikoho z orgánů a stran, od kterých byste to čekali, nepřicházejí vůbec žádné reakce. A to je takové největší zklamání nebo šok poslední doby. Ukazuje to, že procesy se dostávají do takové míry a tak daleko, že i ti „sudeťáci mohou říct: Máme hotovo, Češi se nechali po třiceti letech uvařit a jejich soudci, ti mladí, kteří byli vychováni polistopadovým školstvím, nám dnes vracejí majetky. A tím je to dané – 1. Priorita, nebezpečná priorita, a to je výchova.

3. část - Znásilnění u Terezína:

18. 6. 2019, v den prolomení „Benešových“ dekretů došlo ke znásilnění 16ileté dívky na poli u Lovosic (u Lukavce) migrantem. Jaké informace, VK, máte od německých úřadů? Dotyčný Afričan nebyl ilegálním krimigrantem, ale byl legálním migrantem. Jaký měl pas?

VK: „Je to jasný příklad, jakým způsobem se dnes překresluje informační pole o tom, jaký problém vlastně představuje migrace. Není to o nelegálních migrantech, ale o těch legálních. Obrátili jsme se na německé ministerstvo spravedlnosti na tiskový odbor a oni nám velice ochotně odpověděli: „Tento migrant se nachází na území EU s povolením k pobytu, které vydalo české ministerstvo vnitra. Z tohoto důvodu byl po svém propuštění v Drážďanech vyhoštěn z území Německa.“

V českých médiích se začalo psát, že migrant přišel odněkud z Německa, z Drážďan a na poli u Lukavce nedaleko Terezína, že znásilnil 16iletou dívku. Vypadalo to tak, že nějaký nelegální migrant, kterého německé úřady „volně“ vypustily, protože nevěděly, co mají dělat (tzv. šlendrián) a tím pádem za všechno může německá strana, to znamená, že německé úřady asi nejsou příliš precizní a pustily nějakého nebezpečného migranta do ČR. To je samozřejmě nesmysl. On má povolení k pobytu v České republice a vrátil se logicky po svém vyhoštění z Německa do svého původního místa, kde má legální schválený pobyt. Policejní hlídka ho odvezla na hranic Německa a byl vyhoštěn. Kam? Proč ne do Polska, do Francie? Protože v těchto zemích nemá povolení k pobytu. Proč ho vypustili na území ČR? Protože má povolení k pobytu na území ČR. To jsme se museli dozvědět až od německého ministerstva spravedlnosti. A jaká komedie se teď odehrává v ČR? V ČR se mlží způsobem, který nemá obdoby. Když jsem se díval na české informační portály, tak Hamáčkovo ministerstvo vnitra to mlží tím, že byl zadržen, že byl zatčen, že je ve vyšetřovací vazbě, ale nebude vyhoštěn, protože s ním bude vedeno nějaké jakoby trestní řízení za to znásilnění, atd., atd.

Z jasného důvodu nemůže být vyhoštěn, protože má povolení k pobytu. O tom se bude rozhodovat na uzavřeném soudním jednání, protože to je utajovaná skutečnost, že se jedná o migranta, který má povolení právě v Česku k pobytu. A kdo nechává tisknout desítky tisíc víz v České republice? Ministerstvo vnitra. Čemu se divíte? Komu se vydávají víza? Americkým raketovým inženýrům z Las Vegas? Ne. Jsou pro Afričany, Araby, mladé muže z rovníkové Afriky – ze Zairu, z Mali, z Gambie, z Nigeru, prostě z těchto zemí rovníkové Afriky, ti zaplavují Evropu a dostávají v různých zemích pobytová víza. A protože v těch zemích se jim nelíbí – kdo by chtěl „zkysnout“ v tzv. rozvojové zemí? (Podle GB Morgan, ratingové agentury, už je Česká republika znovu rozvojovou zemí. Kvůli nízkým mzdám byla ČR přeřazena ze zemí rozvinutých do zemí rozvojových.) Kdo by chtěl být v takové zemi? Přijde do Evropy, očekává vysoké dávky, které nedostane, nebo ne v té výši, jak si představuje, tak co by dělal na území ČR? Dostane pobyt a ihned – „tradá“ – do Německa. Tady se podílí na trestné činnosti (jak nám uvedli, tak na území celého Saska – několikrát soudně trestaný) a byl vrácen do místa svého pobytu. Německé soudy postupují tak, že když má migrant povolení k pobytu v nějaké zemi, tak oni ho nedeportují hned. Když dostane cizinec z Asie nebo Afriky povolení k pobytu na území jedné členské země EU, tak se může volně pohybovat po všech jejích zemích. Trvalé bydliště má tedy jen na území jedné té země, ale může se volně pohybovat po celé EU. Když někde spáchá nějaký trestný čin, tak je v té zemi odsouzen, odsedí si tam nějakých pár měsíců a potom je propuštěn. Oni ho nedeportují do země jeho původu, protože k tomu není ani důvod. Oni z jeho papírů zjistí, že není důvod pro deportaci, protože není na území EU ilegálně. Deportovat je možné někoho, kdo nemá povolení k pobytu na území žádné členské země EU a zároveň soud v zemi, kde je migrant zadržen neuzná a nepovolí pobyt takovému migrantovi. Teprve až po proběhnutí těchto procedur je možné takového člověka třeba z Afriky tzv. deportovat. Tady to bylo jinak. Přišel z ČR do Německa, dělal tam „bordel“, odseděl si v Drážďanech nějaký trest a byl vyhoštěn z Německa do země, kde má povolení k pobytu, a to je Česká republika. A teď se hledají způsoby, jak to zamést pod ten koberec, kde už je tolik botelu, že už se tam málem žádný nevejde, prostě, jak to v ČR ututlat.

Problém s černochem, údajně z Mali – ale pozor, další absurdita – oni prý nevědí, odkud pochází. Má udělené pobytové vízum a oni nevědí, odkud pochází? Samozřejmě to není pravda. Vědí to, jen mlží. Mlží kvůli tomu, aby Hamáčkovo vnitro nebylo za debily. Snaží se tvářit, že prostě ten člověk je pro ně cizinec, že ho neznají, že o něm nevědí. Samozřejmě to není pravda. Přesahuje to meze únosnosti. Prostě Česko – snese všecko! Takže ano, 12 migrantů, víc prý jich v ČR není. Policajti v Sasku vozí na hranice s ČR jen tak nějaké migranty asi z plezíru. Prostě je vyhodí tam na hranicích, ať se o ně Češi postarají. A takhle je to tlumočeno mainstreamovým a bulvárním serverům. Oni vědí o každém jednotlivém migrantovi první a poslední – kde má pobyt, kde dostal povolení k pobytu, odkud pochází, atd., atd. Kdyby to o něm nevěděli, tak skončí v německém azylovém zařízení, kde německá BND bude o něm zjišťovat všechny podrobnosti, budou mu odebrány otisky prstů, pořízena DNA. Ale v našem případě to bylo jinak. Pak je problém to všechno včetně konečného znásilnění vysvětlit občanům – jak je možné, že takové věci se v EU dějí. Němci v tom mají jasno: tady je váš migrant, tady ho máte! A Hamáčkovo vnitro se potom snaží to nějak ututlat. Proč asi Angela Merkelová minulé jaro volala Babišovi a řekla mu: „Nesmíš utvořit koalici s SPD! Nesmíš je vzít do vlády!“

A Babiš musel potom udělat koalici s ČSSD. A ČSSD dělá takovéto věci. A to je výsledek.

A pan Hamáček, jako ministr vnitra ihned vyskočil, ihned měl tiskovou konferenci, kde varoval, že policie bude sledovat nenávistné výroky proti tomu černochovi, protože se na faceboocích objevují velmi jadrné výrazy, že ten černoch by zasloužil ….., a že to policie bude sledovat kdo má takové nenávistné výroky. Když ministerstvo vnitra ochraňuje násilníky, tak takový ministr nemá v této pozici co dělat! Má být okamžitě vyhozen. Jenže Andrej Babiš to nemůže udělat, protože by ohrozil vlastní vládu. On sám má přece problémy kvůli těm Agrofertům (jsou i v Německu) a dotacím.

Takže bychom měli udělat co? Měli bychom se vrhnout do náruče nějaké té poctivé strany, aby měla podporu a více síly. A potom zjistíte, že ta strana, která by měla mít alternativu (SPD), tak není schopná se vyjádřit ani k prolomení „Benešových“ dekretů a zjistíte, že jste úplně v pr….

Takže ztráta iluzí, někteří se na to vykašlou, někteří se jdou opít – ožrat, protože je pátek, abychom zapomněli. A to je jedna z priorit řízení: Alkohol, drogy, cigarety - otupení smyslů pro schopnost lepšího řízení národů. Čím více ožralý, zfetovaný, zdrogovaný národ, tím více ovlivněný na imunitě, hormonálně, neplodný, atd., atd., tím se lépe řídí a ovládá. Chcete, aby se lidi nevrtali do politiky? Dejte jim chlast, cigarety, drogy, návykové látky, pilule, tablety, snižujte jim hormony, aby se chovali jinak, byli apatičtí, neteční k politickým procesům. To funguje.

Konec konců, když národ nedokáže reagovat ani na prolomení klíčových „Benešových“ dekretů, bez kterých národ nebude, pokud budou odstraněny, je to zjevné a je to už zřejmě dané.“

(Ze zvukového záznamu zpracoval (M. Starý)

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473