PROHLÁŠENÍ SVČR

Prohlášení Slovanského výboru České republiky k občanské válce na Ukrajině

           Slovanský výbor České republiky důrazně odsuzuje válečné vraždění slovanského obyvatelstva východní Ukrajiny – oblastí Doněcké a Luganské, historického Novoruska. Zločinnou občanskou válku proti svým občanům – slovanským bratřím vyvolala násilným převratem nastolená současná vláda v Kyjevě, podporovaná a uznaná státy Evropské unie a USA. Tyto státy ve snaze poškodit Rusko vyvolaly ukrajinskou krizi politickou a finanční podporou demonstrací na kyjevském náměstí Majdanu a nyní dodávkami zbraní nezákonné kyjevské vládě rozdmýchávají válečný požár.

 

            Na východě Ukrajiny zahynulo v důsledku napadení této oblasti armádou kyjevské vlády podle údajů sdělovacích prostředků 5.000, podle svědectví Slovanského výboru Ukrajiny 10.000 převážně civilních obyvatel. Obytné domy, školy, nemocnice a továrny jsou ničeny palbou Západem dodávaných těžkých zbraní. Je hanebným pokrytectvím, když pro 17 obětí terorismu ve Francii je svolána milionová demonstrace s účastí předních státníků, zatím co tisíce obětí bojů na Ukrajině jsou těmto veřejným činitelům zřejmě zcela lhostejné. Pokusy o mírová jednání jsou provokacemi kyjevské vlády znemožňovány.

            Slovanský výbor ČR žádá vládu České republiky, aby účinně přispěla k nastolení míru v bratrské slovanské Ukrajině, kolébce kdysi slavné Kyjevské Rusi.

            Obracíme se na Radu bezpečnosti OSN, mezinárodní orgán, který má zajišťovat mír mezi národy, aby se zasadila o uhašení tohoto nebezpečného ohniska války, hrozícího rozšířit se ve světový vše zničující požár.

           Požadujeme, aby se západní státy přestaly vměšovat do vnitřních záležitostí Ukrajiny a všech slovanských států a přestaly podporovat banderovské fašisty a oligarchy s cizími pasy, ovládající nyní politiku Kyjeva.

            Spolu s mírumilovnými slovanskými národy a světovou veřejností požadujeme, aby ukrajinské vedení zastavilo válku proti vlastním občanům.

V Praze dne 28. 1. 2015

Za Slovanský výbor České republiky

Jan Minář, předseda

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473